اساسنامه

اساسنامه

اساسنامه :

اساسنامه :

ویژگی ها و مواردی که باید در اساسنامه ذکر گردد:

در این بخش به توضیحاتی درباره اساسنامه می پردازیم و این موضوع را تعریف و جزئیات آن را بیان می نماییم.

اساسنامه مهمترین پایه اساسی شرکتهای سهامی و سندی می باشد که شروط شرکت به آن وابسته می باشد . تمامی شرکتهای سهامی چه خاص باشند چه عام باید حتما اساسنامه داشته باشد. اساسنامه روابط اعضای شرکت با یکدیگر و حد اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را مشخص و سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را تعیین می کند . اساسنامه تابع نظر مؤسسین و اکثریت افرادی است که سهام دارند و قانون از لحاظ اهمیت ، مواردی را در آن قید کرده که در هر حال باید رعایت گردد.

به موجب ماده هشت قانون اصلاح شده قانون تجارت ، اساسنامه باید دارای موارد زیر باشد :

 1. اسم شرکت
 2. موضوع شرکت به طور صریح و مجزا
 3. مدت زمان شرکت
 4. مرکان اصلی شرکت و محل شعب آن ، اگر تأسیس نمودن شعبه مورد نظر باشد .
 5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد به صورت تفکیک شده و مجزا .
 6. تعداد سهم ها بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها . زمانی که ایجاد سهام ممتاز مورد نیاز باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات سهام های ممتاز.
 7. تعیین مبلغ پرداخته شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و زمانی که ظرف آن باید مطالبه گردد که به هر حال از ۵ سال تجاوز نکند.
 8. نحوه نقل و انتقال سهام با نام
 9. نحوه تبدیل کردن سهام با نام به سهام بی نام 
 10. در صورت پیش بینی کردن احتمال صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب صدور این اوراق.
 11. نحوه و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
 12. در چه زمانی و چگونگی دعوت مجامع عمومی .
 13. قانون های مربوط به حد نصاب لازم برای اعتبار دادن یه تصمیمات مجامع عمومی.
 14. تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه معین کردن جانشین برای مدیرانی که میمرند و یا استعفاء می دهند .
 15. نحوه شور و کسب رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیم های مجامع عمومی.
 16. معین نمودن وظیفه ها و حدود اختیار های مدیران.
 17. تعداد سهام تضمین شده که مدیران باید به صندوق شرکت پرداخت کنند.
 18. ذکر این مورد که شرکت یکبازرس و یا بازرسان بیشتری خواهند داشت و نحوه انتصاب و مدت مأموریت بازرس.
 19. معین نمودن آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه شرکت.
 20. چگونه گی منحل نمودن اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن شرکت.
 21. چگونه گی تغییر اساسنامه.

اسم شرکت:
شرکت باید دارای اسم مخصوص به خود باشد . زیرا نام گذاری  شرکت به اسم شرکاء به دلیل این که مسئولیتی ندارند منع شده است وچون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای اسم باشد تا مشخص گردد از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.

قید کلمه سهامی از این جهت مهم می باشد که اشخاص مخصوصاً معامله کننده ها متوجه محدود بودن مسئولیت مدیرها بوده و مطلع باشند که کسی ضمانت اضافه بر آنچهسرمایه شرکت است ننموده است.

نام تجارتی شرکت همان نام شرکت می باشد به همین دلیل در صورتی که در محلی شرکتی به نامی ثبت شده است نمی توان همان نام یا نامی که شباهت خیلی زیادی به آن دارد برای شرکت دیگر انتخاب کرد که باعث اشتباه مراجعه کنندگان می گردد.

مکان اصلی شرکت؟
مکان اصلی شرکت یکی از مواردی است که باید در اساسنامه قید گردد و معمولاً مجامع عمومی در آنجا تشکیل می شود و جلسه های هیئت مدیره در آنجا برگذار می شود .  مجمع عمومی فوق العاده درای صلاحیت می باشد برای تغییر مکان شرکت.

موضوع فعالیت شرکت چیست؟
موضوع فعالیت شرکت دلیلی است که شرکت برای آن ثبت گردیده است . مثلاً شرکتی که موضوع آن خرید و فروش چرم یا استخراج مس است عمل خرید و فروش چرم و یا استخراج مس خواهد کرد.

موضوع شرکت ممکن است به طور کلی باشد مانند معاملات صراف ها و بانک ها و یا عمل به خصوصی ، مثل تجارت پارچه های ابریشمی ولی در هر حال باید صریح و به صورت جزء به جزء باشد.

مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز کنند و در صورت تجاوز عمل آنها تاثیر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی تمامی مدیرانبه صورت تضامنی مسئولیت خسارت صاحبان سهام هستند .

در بخشی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان عوض کرد . دست اند در کاران حقوق تجارت انگلستان معتقدند شرکتی که برای موضوع خاصی برای مثال پارچه بافی تشکیل شده باشد ، اگر موضوع آن تغییر کند ، مثلاً به استخراج معادن تبدیل شود به صورت قطعی شرکت دیگری خواهد شد که ارتباطی جز از لحاظ شرکاء با شرکت اولی ندارد ولی قوانین ایران تغییر موضوع شرکت را ممنوع نکرده است و چون در مجمع عمومی فوق العاده مواد اساسنامه را می توان تغییر داد و موضوع  فعالیت شرکت هم جزئی از اساسنامه است از این جهت تغییر آن اشکال دارد.

مدت زمان فعالیت شرکت
شرکت امکان دارد برای مدت محدودی برای مثال ده یا  سی  سال تشکیل می گردد و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی تشکیل شده باشد. در صورتی که برای مدت معینی شرکت تشکیل شده باشد باید آن مدت معلوم باشد . و اثر آن این است که با رسیدن تاریخ پایان پیدا کردن مدت ،شرکت به خودی خود منحل می گردد.

 

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*