انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

مراحل,چگونگی,فرآیند,مدارک لازم انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

انحلال شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر انواع شرکت در این موارد منحل می شود:
الف- اگر نوع فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل گردیده است، غیرممکن باشد یا آن موضوع انجام نگردد.
ب- زمانی که برای شرکت زمان معینی تعیین گردیده باشد و  مدت آن به پایان یابد.
پ- زمانی که تمام اعضای شرکت تصمیم بر انحلال شرکت گیرند.
ت- زمانی که به هر دلیلی، از اعضای شرکت تنها یک نفر باقی مانده باشد.
ث- زمانی که شرکت با مسئولیت محدود ورشکست گردد.

مورد هایی که قید گردید، در صورتی که هر کدام اتفاق بیوفتد، شرکت منحل می گردد. 

تصفیه نمودن شرکت با مسئولیت محدود 

هر شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود باید پس از انجام مراحل منحل نمودن شرکت از طریق اداره ثبت شرکتها، امر تصفیه شرکت باید انجام گردد.

نکته های زیر درباره تصفیه شرکت مسئولیت محدود قابل ذکر می باشد:
امر تصفیه در شرکت‌های با مسئولیت محدود به عهده مدیران شرکت می باشد؛ مگر در صورتی که در اساسنامه به گونه دیگر یقید شده باشد. (مدیران شرکت می‌توانند در صورت‌جلسه انحلال، یکی از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند.) در مورد اموری مانند صلح و تعیین داور، مدیر تصفیه وقتی حق انجام این امور را دارد که در اساسنامه ذکر شده باشد و یا توسط اعضای مجمع عمومی، به او این اجازه داده شود. 

جهت تقسیم دارایی شرکت بعد از انحلال، لازم است که انحلال شرکت قبلا در روزنامه رسمی اعلام گردد و سه بار در یکی از جراید آگهی گردد و ضمنا یک سال نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.

زمانی که خلاف این قاعده عمل گردد، مدیر تصفیه مسئول ضرر و زیان طلبکارانی که موفق به وصول طلب خود نشده‌اند، می باشد.

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*