انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی:

انحلال شرکت تضامنی:

مراحل,نحوه,مدارک,فرآیند ثبت انحلال شرکت تضامنی:

 شرکت تضامنی می تواند در موارد زیر منحل گردد:

  1. زمانی که شرکت فعالیتی را که برای آن تشکیل گردیده انجام داده و یا انجام آن ناتوان شده باشد.
  2. زمانی که شرکت برای مدت زمان معینی تشکیل گردیده باشد و از مدت آن گذشته باشد.
  3. زمانی که شرکت ورشکست گردد.
  4. زمانی که تراضی همه اعضای شرکت.
  5. زمانی که یکی از اعضای شرکت به هر دلیلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا شود و دادگاه دلیل ها را موجه بداند و حکم به انحلال شرکت بدهند. ولی هر گاه دلائل انحصارا مربوط به شریک یا اعضای شرکت معین گردد دادگاه می تواند به تقاضای دیگر اعضای شرکت به جای انحلال حکم به اخراج نمودن شریک یا شرکاء معین دهند.
  6. در مورد فسخ یکی از شرکاء – در این مورد باید تمام مطالبی که تحت عنوان فسخ ، از شرایط حق استفاده و طرز جلوگیری شرکاء بیان نمودیم در نظر داشته باشید.
  7. در صورت ورشکستگی یکی از اعضای شرکت – در این موضوع هم رعایت مطالبی که تحت عنوان ورشکستگی شریک و طرز جلوگیری از انحلال جلوگیری از انحلال قید شده مهم می باشد.
  8. در صورت مرگ شریک و حجر یکی از اعضای شرکت – در این قسمت نیز شرحی که تحت  عنوان فوت شریک و حجر شریک قبلاً بیان شده باید منظور گردد.

مراحل انحلال شرکت تضامنی:

یک: ثبت کردن و اعلام منحل نمودن شرکت تضامنی

انحلال شركت تضامنی حتما تحت ماده (٢٠٠ ق.ت) ناظر به ماده قانونی های ١٩٥ و ١٩٧ همان قانون و برابر نظامنامه وزارت دادگستری اعلام گردد. این نظامنامه در ماده نه ذکر می کند: (هر زمان كه تصمیم های راجع به تمدید مدت شركت بیشتر از بر مدتی که تایین شده یا انحلال شركت قبل از مدت تایین شده یا تغییر كیفیت تفریغ حساب یا تغییر نام شركت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شركا ضامن از شركت لحاظ گردد و همچنین در هر موقعی كه مدیر یا مدیران شركت تغییر کنند و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ٥٨ قانون تجارت اتخاذ کنند  این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات انجام گرفته نیز رعایت گردد.
اعضای شركت تضامنی موضف هستند كه انحلال خود را با ارائه مدارك گفته شده بدوا در اداره ثبت شركت ها ثبت کنند و سپس در مدت ماه یکم از تاریخ ثبت انحلال آن را با سرمایه خود شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیر الانتشار مركز اصلی شركت منتشر نمایند.

دو – تصفیه  نمودن شركت تضامنی بعد از منحل نمودن شرکت تضامنی

شركت تضامنی پس از منحل شدت باید تصفیه گردد. در بخشی از كشورها شركت پس از انحلال شرکت تضامنی و در زمان تصفیه شدن می تواند با شركت دیگر ادغام گردد و یا نوع خود را تغییر دهد . به همین ترتیب تصفیه صورت نمی پذیرد. در قوانین تجارت ایران تبدیل شركتهای تضامنی به شركتهای سهامی (چه عام چه خاص) فقط در زمان حیات شركت پیش بینی شده است (ماده ١٣٥ ق.ت.) و ظاهرا چنین تبدیلی بعد از انحلال امكان پذیر نیست ولی با اصلاح ماده ١٣٥ ذکر شده اعضای شرکت می توانند پس از پرداخت طلب طلبكاران حتی در زمان انحلال شركت و در زمان تصفیه شركت تضامنی را به شركت سهامی عام و خاص تبدیل کنند.
مدیر یا مدیران تصفیه دارایی شركت منحل شده را نقد و طلب های شركت را نیز وصول می کنند. همچنین دین های شركت را پرداخت می کنند و در آخر دارایی های باقیمانده شركت را میان اعضای شرکت تقسیم می كنند.

سه – انتخاب کردن مدیر یا مدیران تصفیه

امر تصفیه درشركت تضامنی با مدیر یامدیران شركت است مگر زمانی که شركای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه تعیین می نمایند. در صورت توافق نکردن دیگر اعضای شرکت با اشخاص معین شده در دادگاه عمومی  اشخاصی را برای امر تصفیه معین می کند. نام های مدیرانی كه غیر از مدیران شركت باشند باید در مرجع ثبت شركت ها در تهران و در اداره ثبت شركت ها در شهرستان ها به ثبت و آگهی برسد.

چهار- مسئولیت های مدیر و یا مدیران تصفیه شرکت تضامنی

از كارهایی كه مدیر تصفیه باید انجام دهد پایان دادن به كارهای جاری شركت و اجرا کردن تعهدات شركت است و در صورت نیاز می تواد برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی ایجاد کند. از جمله كارهای دیگر مدیر تصفیه وصول نمودن طلب های شركت تضامنی و تقسیم دارایی شركت است، آن قسمت از دارائی شركت كه در مدت تصفیه مورد نیاز نیست به طور موقت بین اعضای شرکت تقسیم می گردد. مدیر یا مدیر عامل تصفیه حساب اعضای شرکت را نسبت به هم و سهم هر یك از اعضای شرکت را از نفع و ضرر تعیین می کنند. زمانی که اختلاف  نظر در موردتقسیم بین شركا حل مساله با دادگاه دارای صلاحیت  است.

 

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*