انواع جلسات سهامداران پس از ثبت شرکت

انواع جلسات سهامداران پس از ثبت شرکت

انواع جلسات سهامداران پس از ثبت شرکت 

انواع جلسات سهامداران پس از ثبت شرکت

چه نوعی از جلسات میان سعامداران شرکت برگزار می شود

۵٫۱٫ انواع

نشستهایی که قانون فراهم می کند و سهامداران برگزار میکنند جلسات عمومی نامیده می شود و در سه نوع است. اولین قانون یا بنیانگذاران جلسه است که اجباری تنها برای شرکت های عمومی است. دوم جلسه عادی (سالانه) که باید یک بار در سال برگزار می شود و سوم نشست فوق العاده است که در پاسخ برگزار شود. علاوه بر این، دو گونه دیگر از جلسات مربوط به سهامداران وجود دارد ۱- یک نشست ویژه که باید به نام هر زمان که حقوق دارندگان سهام ممتاز هستند به تغییر داشته باشد، برای فعال کردن این سهامداران برای رای دادن در نظر گرفته شده است.۲- از سوی دیگر یک جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی “نامیده می شود و ممکن است توسط هیئت مدیره، بازرسان، و یا دارندگان ۲۰ درصد از سهام این شرکت به هر نام هر زمان که در یک موضوع صلاحیت این نشست عادی در مورد نیاز است بار دیگر نسبت به زمانی که جلسه عادی قرار است برگزار می شود باشد.

۵٫۲٫ صلاحیت جلسه عادی

جلسات عادی تعیین صلاحیت شده برای موارد با تمام امور شرکت صراحت در صلاحیت جلسات قانونی و فوق العاده ای می باشد. این است که به موارد مورد نیاز در مورد مسائل زیر اقدام شود:

۱)     بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی است.

۲)     بررسی و تصویب از گزارش سالانه مدیران

۳)     بررسی و تصویب گزارش سالانه بازرسان

۴)     انتخابات از مدیران (اگر مدت خود را تمام کرده باشد)

۵)     انتخاب بازرسان (بازدید کنندگان) و بازرس (های) جایگزین

۶)     تعیین روزنامه گردش عمومی که در آن اعلامیه های حقوقی این شرکت ظاهر می شود.

۵٫۳٫ صلاحیت نشست فوق العاده

نشست فوق العاده تعیین صلاحیت شده برای مقابله با هر گونه تغییر در اساسنامه و یا سرمایه و انحلال شرکت است.

۵٫۴٫ اداره

قانون توسط یک اداره متشکل از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مدیریت نشست های عمومی فراهم می کند. مگر در مواردی که اساسنامه فراهم می کند در غیر این صورت، رئیس هیئت مدیره خواهد بود وزیر لازم نیست یک سهامدار اما ناظران باید باشد.

۵٫۵ توجه

اخطار برای جلسات عمومی نوشته شده باید به سهامداران داده کمتر از ۱۰ روز و بیش از چهل روز قبل از تاریخ از نشست و متوجه چنین باید در روزنامه گردش عمومی تعیین شده برای اعلامیه های حقوقی این شرکت منتشر شده است. این آگهی باید در دستور کار و تاریخ، ساعت و محل جلسه باشد. چشم پوشی از این شرایطauthor4zed است هر زمان که همه از سهامداران شرکت در جلسه.

۵٫۶٫ حد نصاب

نیاز به ۵۰ درصد از حد نصاب برای هر دو دیدار عادی و فوق العاده بیش از سهام حق رای است.

 ۵٫۱۱٫ دقایق

از تمام جلسات عمومی مورد نیاز توسط منشی جلسه ارائه یک ضبط از مذاکرات و اقدامات صورت گرفته باشد. همان روز باید توسط اداره امضا و یک کپی از آن باید در دفتر اصلی این شرکت نگهداری شود.

۵٫۱۲٫ تشکیل پرونده و ثبت نام از دقیقه

هر زمان که یک مجمع عمومی در هر یک از موضوعات زیر، اقدام میکند یک کپی از قطعنامه مربوطه باید با اداره ثبت شرکت ها در ثبت نام توسط آن دفتر ثبت شود:

۱)     انتخابات از مدیران یا بازرسان

۲)     تصویب ترازنامه

۳)     کاهش یا افزایش سرمایه و هر گونه تغییر در اساسنامه.

۴)     ورشکستگی این شرکت و نحوه انحلال.

۵٫۱۳٫ انتشار دقیقه

علاوه بر این به تشکیل پرونده و ثبت نام مورد نیاز ذکر شده در بخش ۶٫۱۲ بالا، اطلاع از عمل انجام شده توسط یک نشست عمومی (یا توسط هیئت مدیره) در مسائل زیر مورد نیاز است برای عموم منتشر می شود.

گردش تعیین شده توسط سهامداران در روزنامه رسمی:

۱)     انتخابات از مدیران یا بازرسان

۲)     کاهش یا افزایش سرمایه و هر گونه تغییر در اساسنامه.

۳)     شرکت و نام و نشان انحلال طلبان.

۴)     نام و قدرت مدیر عامل

۵)     تعیین روزنامه که در آن تمام اعلامیه های حقوقی این شرکت منتشر خواهد شد.

۵٫۱۴٫ تعویض

یک جلسه عمومی ممکن است با تصویب در جلسه برای یک دوره تا دو هفته توسط اداره موکول به یک روز دیگر شود. در این صورت، هیچ اطلاع جدید مورد نیاز است و لزوم حد نصاب برای جلسه موکول خواهد شد همان است که برای جلسه اصلی است.

۵٫۱۵٫ سهامداران اقلیت

 سهامداران جزء داشتن در مجموع یک پنجم از سهام این شرکت به عنوان درخواست هیئت مدیره و بازرسان به پاسخ یک جلسه عمومی در هر زمان اقدام میکنند اگر هیئت مدیره و بازرسان موفق به پاسخ این نشست شدند تمام است.

انواع جلسات سهامداران پس از ثبت شرکت

انواع جلسات سهامداران پس از ثبت شرکت

انواع جلسات سهامداران پس از ثبت شرکت

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*