انواع شکل های برند جهت ثبت برند :

انواع شکل های برند جهت ثبت برند :

۳D مارکس:

به طور معمول، علائم سه بعدی شامل شکل محصولات خود و یا بسته بندی آنها، بسته و غیره با توجه به عمل به تازگی توسعه یافته، IIPO برنامه های کاربردی برای علائم سه بعدی را می پذیرد. علاوه بر مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده علائم تجاری عادی و علائم خدماتی، تمام ابعاد (یعنی جلو، بالا و سمت) باید به وضوح نشان داده است.
جمعی / گواهی مارکس:

علامت جمعی به یک علامت تجاری مورد استفاده برای تشخیص محصولات از یک گروه از کشاورزان، تولید کنندگان، تجار و غیره و یا در یک شهر، شهرستان و منطقه ای از یک کشور است. برای ثبت نام از علامت جمعی، متقاضیان باید هم گواهی محضری صادر شده توسط یک مرجع صالح تزیین (مانند اتحادیه های کارگری، اتاق بازرگانی / صنعت، و غیره شهرداری) گواهی حق خود را به استفاده از علامت، و یا یک نسخه گواهی شده از خانه و یا هر گواهی ثبت نام کشور دیگری است.

علائم خدماتی:

با توجه به قانون جدید، که ژوئن ۲۰۰۳ موثر بوده است، متقاضیان می توانند علائم در کلاس های خدمات بین المللی (۳۵ تا ۴۵) ثبت نام کنید.
قبلا همه علائم خدماتی در کلاس ۳۲٫ به عنوان روش احترام و مورد نیاز ثبت نام کرده بودند، پر کردن یک برنامه کاربردی برای علائم خدماتی همانند دیگر علائم تجاری است.

رنگ مدالها:

علامت رنگ ممکن است ثبت و حفاظت شده در ایران؛ با توجه به یک عمل اخیر، IIPO برنامه های کاربردی برای علامت رنگ می پذیرد. متقاضیان ملزم به وضوح رنگ ها و توصیف محض از رنگ کافی است به عنوان IIPO طبقه بندی علائم رنگ با توجه به طبقه بندی بین المللی از عناصر فیگوراتیو از علائم. لازم به ذکر است که، رنگ به خودی هستند قابل ثبت نیست، اما علائم تجاری تک رنگ و یا چند قابل ثبت می باشد. علائم تجاری رنگ ها در رنگ های چاپ نیست، اما رنگ های مرتبط در نرم افزار علامت تجاری، علامت تجاری و گواهی روزنامه رسمی است. علاوه بر این، یک نمونه از علامت رنگ در IIPO برای مرجع عمومی در دسترس است.