انواع مجامع شرکت ها

انواع مجامع شرکت ها

انواع مجامع شرکت ها

انواع مجامع شرکت ها

مجامع انواع آنها چیست و چه ویژگی هایی دارند و دارای صلاحیت چه نوع تصمیماتی می باشند.

مجمع عمومی شرکت ها

مجمع عمومی ، جمع شدن اعضای شرکای شرکت و مجموع اشخاصی که شخصیت شرکت را ساخته اند و شخصیت حقوقی شرکت بسته به حضور آنها می باشد. مجمع عمومی بیشترین قدرت شرکت و تعیین کننده مقدرات شرکت می باشد. مجمع عمومی ۳ نوع می باشد:

 1. مجمع عمومی مؤسس شرکت
 2. مجمع عمومی عادی شرکت
 3. مجمع عمومی فوق العاده شرکت

مجمع عمومی مؤسس که قبل از ثبت شرکت سهامی عام ، و در تمام مدت شرکت فقط یک بار تشکیل می گردد ، که با حضور کلیه مؤسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود. حضور افرادی که حداقل نیمی از سرمایه شرکت را تعهد کرده اند ، ضروری می باشد . زمانی که در این مجمع عده کافی ( دارندگان بیش از نیمی از سرمایه ) حاضر نشوند ، مؤسسین مجمع عمومی دیگری دعوت می نمایند. در مجمع عمومی دوم حضور یک ثلث دارندگان سرمایه شرکت ضروری است. در صورتی که باز هم عده کافی برای شرکت در مجمع عمومی مؤسس حضور نیابند در دفعه سوم آخرین مجمع عمومی دعوت خواهند شو.

ماده هفتاد و پنجم  قانون در این بخش چنین می گوید که: اگر در اولین دعوت اکثر افراد ذکر شده حاصل نشد. مجامع عمومی جدید تنها تا ۲ نوبت توسط مؤسسین دعوت می گردند با شرط اینکه حداقل ۲۰ روز پیش از منعقد شدن مجمع ، آگهی دعوت آن با با قید دستور جلسه قبلی و نتیجه آن ، در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی مشخص گردیده منتشر می شود. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حضور یابند.

در هر یک از ۲ مجمع بالا کلیه تصمیم ها باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین مورد نظر قرار گیرد . زمانی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاصل نگردد مؤسسین تشکیل نشدن شرکت را اعلام می کنند .

در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسسین الزامی نمی باشد.

 

مجمع عمومی عادی

 

در هر شرکت باید تصمیم های اساسی که به وسیله مدیران گرفته می شود و همچنین مسیر سالیانه را به اطلاع و تصویب شرکاء برسد . دارندگان سهام نیز مایل هستند از امور کلی شرکت اطلاع داشته باشند. مجمع عمومی تنها راهی است که دارندگان سهم می توانند نظر ها و دستورات خود را اعمال کنند .

وظایف  مجامع عمومی عادی چیست ؟ :

 1. انتخاب کردن هیئت مدیره – هیئت مدیره شرکت از طرف این مجمع انتخاب می گردد اغلب هیئت مدیره برای مدتی بیشتر از۱ سال ( مدت ۲ سال ) تعیین می گردد. هر زمانی که زمان خدمت آنها به پایان برسد مجمع عمومی ، هیئت مدیره تازه ای را انتخاب می نماید . انتخاب هیئت مدیره یکی از اقدام های مهم مجمع عمومی می باشد زیرا هیئت مدیره در حقیقت نماینده کسانی هستند که سهام دار می باشند و برای اداره امور شرکت هستند و کار های آن ها در  سود و زیان شرکت خیلی موثر می باشد.
 2. انتصاب بازرس های شرکت – بازرس یا بازرس ها به تعدادی که در اساسنامه تعیین شده است باید از طرف مجمع عمومی انتخاب گردد .
 3. مصوب نمودن ترازنامه – هر شرکت باید در انتهای سال بررسی کند سود و ضرر آن چه مقدار بوده است ، و نفع یا زیان آن چه مقدار می باشد. به این جهت هیئت مدیره صورتی که نشان دهد مجموعه دارایی ها و طلب ها و دین های شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه را تهیه می کند . مجمع عمومی با ملاحظه و دقت در آن تصویب و اگر مشکی بوجود آید توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره خواستار خواهد بود. مشخص است که بدون خواندن گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی گرفتن تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و ضرر سال مالی دارای اعتبار نمی باشد.
 4. تقسیم منافع – در منافع شرکت معمولاً برای این که تفاوتی نباشد با نظر مجمع عمومی تقسیم می گردد.
 5. مصوب یا رد نمودن پیشنهاد هایی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرسان و یا یکی از سهام داران می شود.

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

هرگاه امری خارج از جریان عادی در شرکت پیش بیاید ، برای مثال شرکت تمایل داشته باشد مدت خود را تمدید و یا سرمایه را زیاد نماید و با تصمیم به منحل نمودن خود بگیرد و یا اجازه صادر شدت ورق های قرضه را بدهد ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.

دلیل این که این مجمع ها را فوق العاده میدانند اختیارات فوق العاده مجمع می باشد . تفاوت  بین مجمع عمومی عادی را با فوق العاده از تصمیم های آن ها می توان متوجه شد . زیرا مجمع عمومی عادی امرهایی را که هر شرکت به صورت عادی در جریان خود قرار دارد رسیدگی می کند ، و بنا به شرایط فوق العاده پیش آمده است. به موجب ماده هشتاد و چهارم در مجمع عمومی فوق العاده  افرادی که دارای نیمی از سهام هستند حق رأی دارند حاضر باشند . و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در هر حال با اکثریت دو ثلث آراء عده حاضرین دارای اعتبار است . و هرگاه در اولین دعوت حد نصاب ذکر شده حاصل نگردد مجمع برای بار دوم و با حضور بیش از یک سوم سهامی که دارای رای هستند رسمیت میاید و تصمیم میگیرد ، با شرط آن که در دعوت دوم نتیجه جلسه اول ذکر گردد .معلوم می باشد که تصمیم ها در جلسه دوم هم مثل جلسه اول با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین خواهد بود. مطالبی که امکان دارد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمی اخذ گردد دادن اختیار نسبت به اشخاص یا عده معین و ایجاد سهم ممتاز است و نیز هر نوع تغییر در اساسنامه که روابط بین شرکاء را ایجاد کرده. پس با این اوصاف مجمع عمومی فوق العاده محق می باشد که:

 1. مدت زمان فعالیت شرکت را تمدید نماید و یا کمتر نماید.
 2. نام و مکان اصلی شرکت را تغییر دهد.
 3. سرمایه شرکت را بیشتر یا تا میزان حداقل کمتر کند.
 4. سهام ممتاز را بوجود آورد.
 5. موضوع فعالیت شرکت را تغییر دهد.
 6. در عده مدیران و مدت خدمت آنها و همچنین عده بازرسان تغییر ایجاد کند با شرط آن که عده مدیران از مقداری که در قانون گفته شده کمتر نباشد و مدت خدمت آنها بیشتر از ۲ سال نباشد و مدت خدمت آنها بیش از ۲ سال نگردد.
 7. قوانین درباره  دعوت مجمع عمومی را عوض کنند .
 8. اجازه صادر نمودن اوراق قرضه را  دهند.
 9. شرکت را پیش از انقضا مدت فعالیت منحل کنند.

مجمع عمومی خاص

هر زمانی  که مجمع عمومی سهام طلب نماید در حقوق نوع مخصوصی از سهام تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نمیگردد مگر بعد از آن که افرادی که دارای این نوع سهام هستند در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای این که تصمیم جلسه خاص ذکر شده معتبر گردد ، باید افراد دارای حداقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر گردند . و اگر در این دعوت حد نصاب حاصل نگردد در دعوت دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم این گونه سهام کافی می باشد . تصمیم ها همواره به اکثریت دو سوم آراء دارای اعتبار هستند.

انواع مجامع شرکت ها

انواع مجامع شرکت ها

انواع مجامع شرکت ها 

 

 

 

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*