بهترین نوع شرکت جهت ثبت شرکت

بهترین نوع شرکت جهت ثبت شرکت

دومین کشور بزرگ در شرق میانه است، دارای یک اقتصاد نسبتا بزرگ است و آن را دوم در جهان واقع شده که آن را به ذخایر گاز طبیعی می آید. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در مورد راه اندازی یک شرکت در ایران فکر می کنند.

انواع نهادهای کسب و کار در ایران

به عنوان یک کارآفرین خارجی که می خواهد به سرمایه گذاری در ایران، شما می توانید از چند نوع از نهادهای کسب و کار مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام، نماینده یا دفتر شعبه را انتخاب نمایید.

• نوع نهاد کسب و کار است که معمولا توسط سرمایه گذاران ترجیح شرکت سهامی خصوصی است. به منظور موفقیت ثبت این نوع شرکت، شما نیاز به حداقل دو کارگردان و سه سهامداران. مهم نیست که اگر آنها شهروندان ایرانی هستند یا نه. حداقل سرمایه که باید پرداخت شود ۴۰ $ می باشد.

• نوع دیگری از نهاد کسب و کار یافت می شود راحت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود، که نیاز به حداقل دو کارگردان و سه سهامداران است. باز هم، ملیت خود است هیچ اهمیتی ندارد. یکی از مزایای این است که مورد نیاز پرداخت می شود تا سرمایه حداقل ۱ $ است و که در مراحل ثبت نام را در حدود سه هفته طول بکشد.

باز کردن یک شرکت در ایران

چند مرحله ساده به دنبال داشته باشد اگر یک سرمایه گذار خارجی می خواهد به عنوان سمبل یک شرکت در ایران (در صورت شرکت سهامی خاص) وجود دارد:

۱) اول از همه، شما باید برای دریافت یک گواهی نامه از مقامات ایران اثبات این است که شما یک سابقه کیفری ندارد.

۲) دوم شما باید برای انتخاب یک نام مناسب برای این شرکت، یکی که در حال حاضر استفاده شده است، و سپس ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه برای این روند است. شما همچنین نیاز به ارائه برخی از اسناد به منظور ثبت نام یک شرکت در ایران، چنین به عنوان یک رکورد بانک بیان کرد که شما حداقل ۳۵ درصد از سهم سرمایه پرداخت کرده اند و یک سند نوشته شده که در آن مدیران دولتی که آنها موقعیت خود را در داخل شرکت را بپذیرید.

۳) سپس شما باید به جای اعلام تشکیل شرکت در یک روزنامه شناخته شده. این فرایند معمولا می توانید تا ۳۰ روز به پایان خواهد رسید، اما در عین حال کسب و کار می تواند با یک کپی مهر شما را از روزنامه رسمی دریافت ادامه خواهد داد.

۴) علاوه بر این شما را مجبور به پرداخت تمبر در این دوره از بیش از ۶۰ روز پس از شرکت ثبت شده است.

۵) آخرین شما باید برای رفتن به وزارت کار ایران و ثبت نام کارگران خود را در برنامه های امنیتی اجتماعی و در نتیجه به دست آوردن تعداد محل کار.

به عنوان ایران مزایای بسیاری ارائه می دهد، بسیاری از کارآفرینان خارجی کشور برای این واقعیت را انتخاب نمایید که مالیات برای نیروی کار کم است، سهام این شرکت می تواند ۱۰۰٪ خارجی متعلق به و روند ثبت نام می تواند سریع و ارزان، و همچنین به عنوان اجاره و یا در حال اجرا از کسب و کار خود را.

بهترین نوع شرکت جهت ثبت شرکت