ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت:

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت:

نحوه ثبت،ارائه، یک اظهارنامه مالیاتی شرکت 

بر طبق قوانین ایران افراد و شرکت ها باید مالیات تعیین شده پرداختنمایند، در غیر این صورت از وام ها، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای پرداخت آن در نظر گرفته شده محروم می شوند و ضمنا باید جریمه مالیاتی پرداخت کنند
تمام شرکت ها و موسسات تجاری که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت شده اند و دارای شماره ثبتی هستند باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند.

 از محل کدام درآمدهای شرکت باید مالیات پرداخت نمود  و نرخ مالیاتی چقدر می باشد؟

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمد شرکت ها و درآمد به دست آمده از فعالیت های انتفاعی دیگر اشخاص حقوقی که از منابع متفاوتی در داخل کشور یا خارج از آن بدست می آید، پس از کسر مبلغ زیان های بدست آمده از منابعی که معاف نیستند و کسر معافیت‌های دیده شدع  باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند.

بر طبق  ماده قانونی ۱۹۲ قوانین مالیات  مستقیم:

در صورت ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی در تاریخ گفته شده به اداره مالیات، بنگاه مالیاتی شامل  جریمه ای معادل  ده درصد مالیات، متعلق می گردد و ارائه نکردن اظهارنامه توسط شخص های حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون باعث تعلق جریمه ای معادل  چهل درصد مالیات متعلق می گردد و شامل بخشیده شدن نیست.

افراد حقوقی (شرکت ها) درباره امور مالیاتی خود چه تکالیفی دارند؟

 

۱٫ پلمپ کردن دفاتر قانونی

تمام خص های حقوقی باید پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند. برای مثال برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مؤدیان وظیفه دارند تا پایان ۲۸/۱۲/۹۳ به پلمپ دفاتر قانونی خود را نجام دهند.

۲٫ پرداخت کردن حق تمبر

شرکت ها در هنگام ثبت باید مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت نمایند. همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش داده اند باید در هنگام ثبت صورت جلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت خود کنند.

۴٫ ارائه کردن لیست کسانی که حقوق می گیرند:

شرکت ها تکلیف دارند که لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می‌ گیرند را مشخص نمایند و مقدار حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت ارائه دهند و مالیاتی که طبق ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق می گیرد را پرداخت کنند.

مطابق ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم ایران:

ارائه نکردن اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و ضرر در دوره فعالیت موجب استفاده نکردن از فعالیت مقرر در آن سالی مالی می گردد.

مطابق ماده ۹۷ ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم ایران:

آیا می دانید در چه زمانی درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی اراس تشخیص داده می شود؟

۱٫ در صورتی که مودی به در خواست کتبی اداره امور مالیاتی درباره ارئه دفتر ها و یا مدرک های حساب و کتاب در محل کار اجتناب نماید.
۲٫ در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفتر ها و یا مدرک های حساب و کتاب، در محل کار اجتناب نماید.
۳٫ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک، ابزاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل باشد و یا به علت رعایت نکردن قانون.

نکته*

مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف های قانون در این قانون و یا در صورت تخلف از قوانین به شرح زیر جریمه میگردند:
۱٫ ثبت نکردن نام مودیان در مهلت قانونی معادل هفتاد و پنج درصد مالیات متعلق، تا تاریخ ثبت نام نمودن.
۲٫ صادر نکردن صورت جلسات برابر یک برابر مابه التفاوت مالیات تعلق می گیرد.
۳٫ درج نکردن درست قیمت در صورت حساب معادل یک برابر ما به التفاوت مالیات تعلق گرفته .
۴٫ درج نکردن و تکمیل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته.

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت 

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت 

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت 

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*