ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت:

ثبت تغییرات شرکت

فهرست مدارک و مراحل لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

 

 

ثبت انواع تغییرات شرکت ها

۱- ثبت تغییر افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص:

۱٫ صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده و هیات مدیره چنانچه به هیات مدیره این اختیار داده شده باشد.

۲٫ دو نسخه اظهارنامه شرکتهای سهامی خاص به امضای کلیه مدیران شرکت

۳٫ گواهی بانکی افزایش سرمایه اگر افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد.

۲- تغییر افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورت جلسه مجامع عمومی و فوق العاده شرکت ها

۲٫ اگر آورده برخی شرکا به صورت غیرنقدی باشد صورت جلسه ارزیابی آن و قیمت توافقی ذکر و به مضای کلیه شرکا ضمیمه گردد.

۳٫ در صورت تشکیل جلسه با اکثر رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستند های مثل آگهی دعوت شدن.

 

۳- تغییر افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید :

همان مدارک افزایش سرمایه + فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شریک یا شرکای جدید. 

۵-  تغییر نقل و انتقال سهام شرکت ها :

الف) تغغیر در شرکتهای سهامی خاص :

۱٫ صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره بر حسب اساسنامه نوشته شده شرکت.

۲٫ کپی شناسنامه و اتمام خدمت در صورت مشمول بودن سهامدار جدید

۳٫ مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال چهار به همراه آخرین روزنامه رسمی منتشر شده شرکت

۵٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع / جلسه با اکثریت اعضا.

ب)  تغییر شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورت جلسه مجامع  عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت دادن اختیار به آنها در ۳ نسخه

۲٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

۳٫ کپی شناسنامه شریک/شرکت های جدید

۴٫ اصل یا کپی  سند رسمی انتقال موضوع بر اساس ماده ۱۰۳ قانون تجارت

۵٫ اگر شریکی که از شرکت خارج شده باشد عضو هیات مدیره باشد، صورت جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره.

۶٫ تغییرات در موضوع شرکتها :

 الف) تغییر شرکت سهامی خاص :

۱٫ آخرین روزنامه رسمی چاپ شده شرکت

۲٫ دو نسخه صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده به امضای هیات رئیسه

۳٫ اصل آگهی دعوت شرکا در صورت تشکیل مجمع به اکثریت اعضا

۴٫ جواز عندالزوم

ب)  تغییر شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده

۲٫ مجوز در صورت نیاز

۳٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

 

۷٫ تغییر محل شرکت :

الف) تغییر در محل  شرکت سهامی خاص :

۱٫ آخرین روزنامه رسمی چاپ شده شرکت

۲٫ دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیات رئیسه یا صورت جلسه هیات مدیره در صورت تفویض این اختیار در اساسنامه شرکت

۳٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت اعضا.

ب) تغییر در شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت تفویض اختیار به آنها در سه نسخه

۲٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

 

۸٫ تغییر نام شرکت :

الف) شرکت سهامی خاص :

۱٫ آخرین روزنامه رسمی شرکت

۲٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیان رئیسه

۳٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سه نسخه

۲٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

۹٫ تغییر نوع شرکت به انواعی دیگر از شرکتها :

الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود :

۱٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیات رئیسه

۲٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت

۳٫ دو نسخه اظهارنامه

۴٫ دو نسخه شرکت نامه

۵٫ دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

۶٫ فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شرکا.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی به سهامی خاص :

۱٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

۲٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

۳٫ دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی

۴٫ دو جلد اساسنامه

۵٫ فتوکپی شناسنامه و اتمام خدمت در صورت مشمولی بازرسان اگر جزو شرکا/ سهامداران نباشند

۶٫ صورت جلسه هیات مدیره برای انتخاب اعضا و دارندگان حق امضاء. شرکت.

 

 

ثبت تغییرات شرکت:موسسه حقوقی ثبت هدف

Summary
Article Name
ثبت شرکت
Description
ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت
Publisher Name
ثبت هدف
Publisher Logo
0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*