ثبت شرکت خارج از ایران

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا توسط موسسه حقوقی ثبت هدف بسيار آسانتر از آن چيزي خواهد بود كه در ذهن متقاضيان باشد. تنها بايد به اين نكته توجه داشت كه آمريكاي واحد تنها جنبه بين المللي دارد و در واقع درباره آمريكا بايد به هريك از ايالتها بعنوان منطقه اي جدا نگريست و در نتيجه مناسب ترين ايالت را انتخاب كرد.

ثبت شرکت در ترکیه

با ثبت شرکت  شما قادر خواهید بود کالاهای  مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف خریداری کرده، وجه  آن  را  به شرکت  فروشنده  حواله  نمایید و  از  فروشنده بخواهید تا  محموله  شما را  به هر  گمرکی که لازم  است  اعم  از گمرکات ایران و یا  کشور ی ثالث  ارسال نماید و تجارت های خود را از طریق شرکت خود دنبال کنید.

ثبت شرکت در آلمان

شرکت های ایرانی می توانند مبادرت به تأسیس یک شرکت مستقل در آلمان نمایند. در این صورت چنین شرکتی از شرکت ایرانی یعنی شعبه مادر و اصلی مجزا بوده و قانون آلمان بر آن حاکم خواهد بود. اگر چه مجزا بودن این دو شرکت صحیح می باشد، اما  شرکت تأسیس شده در آلمان وابسته به شرکت مادر می باشد.

ثبت شرکت خارج از ایران