ثبت شرکت در بندر امیرآباد

ثبت شرکت در بندر امیرآباد

معرفی بندر امیر آباد جهت ثبت شرکت

وضعیت استراتژیک و منحصر به فرد از جمهوری اسلامی ایران پتانسیل زیادی در زمینه ترانزیت محموله، با استفاده از آن را در مورد درآمد خارجی را، و ترویج موقعیت ایران در تعاملات بینالمللی ایجاد کرده است. منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در به عنوان تنها بندر شمالی متصل به سیستم راه آهن ملی و دروازه ترانزیت ایران در دریای خزر نقش مهمی در رابطه با توسعه اقتصادی و رفاه منطقه به عهده گرفته است. مزایای متعدد، از جمله مکان بر روی حمل و نقل کریدور بین المللی شمال و جنوب، در اختیار داشتن تعداد زیادی از اسکله، منطقه حمایت قریب به اتفاق (۱۰۰۰ هکتار) و اسکله انطباق رو، رو کشتی، قطار و کامیون ها که ایجاد یک سیستم حمل و نقل ملتمدل به رهبری جاذبه بسیاری از تجار و صاحبان کالا به بندر امیرآباد، حتی اگر از آن شده است فقط برای یک زمان کوتاه عامل. بارگذاری مدرن و تجهیزات تخلیه، قریب به اتفاق مناطق ذخیره سازی باز و پوشش، حذف تشریفات زائد و استفاده انسان از فن آوری اطلاعات زمان عروق در بندر صرف به حداقل رسانده است، و یک محل امن برای ذخیره سازی کالاهای مختلف ایجاد شده است. در همان زمان، مناطق حمایت گسترده با تمام امکانات زیربنایی و اتصال به سیستم راه آهن داخلی یک فرصت بسیار عالی برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف، از جمله محصولات نفتی و پتروشیمی، که می تواند ایده آل در نظر گرفتن مزایای قانونی مناطق .special ایجاد کرده است
وضعیت منحصر به فرد از جمهوری اسلامی ایران در بخش حمل و نقل در منطقه ایجاد ایده تاسیس یک پورت بزرگ و مدرن را ببینید خزر (شرقی، مازندران) پس از چند مطالعات و تحقیقات و بررسی امتیازات منطقه و همچنین مرحله عملیاتی ساخت و ساز بندر امیرآباد از سال ۱۹۹۶ آغاز شده است، وجود پتانسیل استعدادها و محل مناسب ارائه دلایل به اندازه کافی برای متقاعد کردن شورای عالی مناطق آزاد در سال ۱۹۹۷ به آن را تایید به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی و پورت و حمل و نقل سازمان به مدیریت آن را در سال ۲۰۰۱ این بندر اختصاص داده بود افتتاح شد و در طول فعالیت خود را تا به استقبال قرار گرفته است گرمی صاحبان تجار کالا و سرمایه گذاران.
پورت امیرآباد به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی به دنبال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان یکی از اهداف اصلی آن است. سرزمین حمایت گسترده ذره تمام امکانات زیربنایی متصل به شبکه راه آهن دارند پایه های مختلف در مختلف صنعتی و به عمل و سود فرصت های مختلف در این زمینه بدن بهره توسط بهره امتیازات قانونی مناطق ویژه اقتصادی و زمین اجاره در دراز مدت می تواند سرمایه گذاری در این پورت.

زیر ساخت
شبکه راه آهن
جمهوری اسلامی از شبکه راه آهن ایران شامل ۶۴۲۶ کیلومتر جاده اصلی و ۲۶۹۸ کیلومتر به عنوان یک زیر جاده ها است. این راه آهن از بندر عباس، بندر امام، تهران ایران، ترکمنستان و مرزی و از بندر ترکمن و امیرآباد (شرق دریای خزر) به جلفا (ایران و نخجوان مرز) و رازی متصل است.

ثبت شرکت در بندر امیرآباد