ثبت شرکت در پیام

ثبت شرکت در پیام

معرفی منطقه ویژه اقتصادی پیام جهت ثبت شرکت در پیام

پیام منطقه ویژه اقتصادی (PSEZ) است برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی استان البرز تازه تاسیس. پیام منطقه ویژه اقتصادی است نزدیک ترین SEZ به شهرستان پایتخت تهران، با ۳۶۰۰ هکتار. منطقه در ۱۰،۰۰۰ HEC. از خاک فرودگاه بین المللی پیام در کرج برای توسعه حمل و نقل هوایی و حمل و نقل پستی، انبار کالا، فروشگاه سرد، خدمات بسته بندی، محصولات بهره وری، فاسد شدنی و زمان کالاهای حساس صادرات است.
پیام تنها SEZ در منطقه با امتیاز فرودگاه و خطوط هوایی خود است. مجاور به مرکز صنعتی، اقتصادی و کشاورزی تهران، با دسترسی آسان به راه آهن، مترو و سایر بزرگراه مرتبط. به منظور جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیام فرصت های برابر و امکان سرمایه گذاری برای افراد ایرانی و خارجی در هر مقیاس همکاری، علاوه بر تضمین سرمایه گذاری خارجی با توجه به جاذبه و قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آزادی سرمایه گذاری انتقال و درآمد به دست آمده از آن ایجاد کرده است، با هیچ قانون مانع اداری. علاوه بر این، ورودی رایگان وجود دارد، بدون عوارض گمرکی برای کالا، ماشین آلات و مواد اولیه تا زمانی که در منطقه مستقر شده است، با امکان صادرات کالا از منطقه بدون تشریفات گمرکی.
پیام فرودگاه فرودگاه محموله بین المللی واقع در کرج از ۴۰km البرز استان تهران، ایران است. این فرودگاه در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد اما باز نمی رسمی تا سال ۱۹۹۷٫ پیام حمل و نقل هوایی خدمات شرکت کار فرودگاه پیام و همچنین پیام های هواپیمایی، پیام منطقه ویژه اقتصادی و هاب پستی در پیام.

امور پستی خاورمیانه
منطقه همه امور پستی از شرق میانه در آینده نزدیک را اداره کند، او اشاره کرد. همانطور که در مقررات، نزدیک به ۱۰ کشور تبدیل خواهد شد کشورهای عضو گروه پستی منطقه ای است. همه امکانات سخت افزاری و نرم افزار خواهد شد در فرودگاه پیام با همکاری فرودگاه Office.20 ساله ارسال راه اندازی گسترش بیش از مساحت ۱۰،۰۰۰ هکتار و دارای بزرگترین باند و فرودگاه امکانات حتی برای هواپیماهای باربری.
امکانات مدرن
پیام فرودگاه دارای تمام امکانات از جمله حمل و نقل، بخش ویزا، آتش نشانی، و عرضه سوخت.

روند خصوصی سازی
در مجموع ۲۰۰ هکتار از اراضی منطقه خواهد شد به سرمایه گذاران خصوصی منتقل می شود، نزدیک به ۴۰ هکتار در مرحله اول واگذار شده است.
بیش از ۶۰ سرمایه گذاران داخلی و خارجی ساخته شده است سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام. درباره ۵۶ و ۷۰ هکتار از اراضی منطقه خواهد شد در مراحل دوم و سوم منتقل شده است. بازرگانان از ترکیه، چین و کویت سرمایه گذاری در منطقه ساخته شده اند، اضافه کردن سرمایه گذاران ژاپنی اشتیاق به سرمایه گذاری نشان داده اند.
همچنین، نزدیک به ۱۰۰ هکتار از زمین شده است به دانشگاه شهید بهشتی علوم پزشکی و دانشگاه امیر کبیر اختصاص داده شده به راه اندازی شاخه آموزش عالی در پیام منطقه ویژه اقتصادی. بازار و شهرک در ورودی منطقه طرح های توسعه دیگر می باشد.

حمل محموله
پیام منطقه ویژه اقتصادی در حمل و نقل محموله تمرکز، و اضافه کرد که فرودگاه مهرآباد است به تغییر همه امور محموله خود را به قراردادهای جدید پیام Airport.Six به منظور فعال پیام منطقه ویژه اقتصادی با مجموعه اقتصادی امضا شده است.

ثبت شرکت در پیام

(موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف)