ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

نحوه و مراحل و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی عام

کلیات ثبت شرکت سهامی عام در ایران

شرکت های سهامی عام برای در مرحله اول برای سرمایه گذاری یا ساخت و ساز  و حضور در فعالیت های بزرگ اقتصادی شکل می گیرند و در مرحله دوم برای  به ارمغان آوردن رفاه و توسعه برای کشور بوجود می آیند. در زیر به شرح مختصری از این نوع شرکت  با استفاده از شرایط  اصلاحات تجاری بیان می کنیم  و سپس تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام باید کمتر از پنج میلیون ریال و در صورت ارائه مشوق سرمایه شرکت های سهامی عام محدود هر زمان در عرض یک سال باید کمتر از مقدار ذکر شده توسط افزایش سرمایه شرکت انجام می شود .

شرکت های سهامی و قوانین تاسیس آن 

برای ثبت شركتهای سهامی عام اعضای شرکت در بدو امر باید حداقل بیست درصد سرمایه را شخصا متعهد شوند و حداقل  سی پنج درصد از مبلغ  متعهد شده را  در حسابی به نام شركت در حال تاسیس نزد یکی از بانكهای عامل کشور سپرده کنند و سپس اظهارنامه ای در کنار اساسنامه شركت و  پذیره نویسی اعلامیه شرکت سهامی عام كه امضای كلیه اعضای شرکت رسیده باشد. اداره ثبت شركت ها ارائه گردد و قبض آن دریافت گردد. چنانچه بخشی  از تعهد اعضا به صورت غیر نقدی باشد باید عین آن یا مدارك ملکی آن را به همان بانك عاملی  كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانك را در کنار اظهارنامه و مدرک های اعلام شده در بالا در اداره ثبت شركتها ارئه گردد. اداره ثبت شركت ها بر اساس (ماده ده  ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایمی که با آن ارائه گشته و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه نشر اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند و اعلامیه پذیره نویسی توسط اعضا در جراید آگهی و بانكی كه تعهد سهام نزد آن شده است درمعرض دید  دوست داران آن قرار می گیرد کسانی که علاقه به  خرید سهام هستند ظرف مهلتی كه اعلام گشته به بانك عامل  مراجعه و ورقه ای که در آن متعهد گشته اند سهام را امضا و مبلغی كه باید نقدا پرداخت گردد پرداخت و قبض آن اخذ می گردد و ورقه تعهد سهم در ۲ نسخه تنظیم و با قید تاریخ امضا پذیره نویسی یا قائم مقام قانونی او خواهد رسید نسخه یک بانك نگهداری و نسخه دوم با قیدقبض  وجه و مهر و امضای بانك پذیره نویس به او رائه می گردد و صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص دیگر جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت كامل خود را  درورقه ذکر کند و مدارك  ذکر شده را ضمیمه ورقه های تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه های سهم نشانه قبول اساسنامه شركت است و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم است پس از پایان مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن  اعضا حداكثر ظرف یك ماه تعهدات پذیره نویسان را باید رسیدگی کنند و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شركت كه اقلا سی و چنج درصد آن پرداخت نگردیده باشد مجمع عمومی اعضای شرکت را دعوت می کند.

مدارك لازم برتی كسب اجازه جهت پذیره نویسی شركت در حال ثبت سهامی عام از اداره ثبت شرکت ها

 1. دو نسخه از  اساسنامه شركتهای سهامی عام.
 2. دو نسخه از  اعلامیه ای که می خواهد پذیره نویسی شود.
 3. گواهی بانكی که نشان دهد حداقل  سی پنج درصد سرمایه تعهد شده توسط اعضای شرکت واریز گردیده باشد.
 4. کپی از شناسنامه اعضای شرکت.

مدارك مورد نیاز جهت ثبت شركت سهامی عام

 1. دو نسخه از اظهارنامه شرکت
 2. دو نسخه از اساسنامه شرکت
 3. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی اعضای شرکت
 4. دو نسخه از صورت جلسه هیات مدیره شرکت ( تعداد مدیران حداقل باید پنج نفر باشند)
 5. آگهی دعوت از مجمع اعضای شرکت در روزنامه تعیین شده
 6. کپی شناسنامه مدیران شرکت ( در مورد اشخاص حقوقی نشان دادن برگ نمایندگی آن شرکت الزامی می باشد )
 7. گواهی بانكی که نشان دهد بر واریز حداقل سی پنج درصد از سرمایه شركت
 8. ارائه جواز و یا موافقت اصولی یا جواز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

توجه :

 1. حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال است.
 2. حداقل  بیست درصد سرمایه تعیین شده توسط اعضای شرکت تعهد شود و سی پنج درصد  از میزان تعهد شده پرداخت شود.
 3. اظهارنامه و  اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی باید به امضای اعضای شرکت رسیده شود.
 4. اخذ و ارائه جواز از مراجع ذیصلاح در صورتی که نیاز باشد.
ثبت شرکت پس از تشکیل
 
شرکتهای سهامی عام باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ  ارائه اظهارنامه ذکر شده در ماده ۶ ل.ق به ثبت رسیده باشد والا شرکت تشکیل‎شده محسوب نمی شود‎ و به درخواست هر یک از مؤسسان یا پذیره‎نویسان شرکت، مرجع ثبت شرکت ها گواهینامه‎ای حاکی از عدم ثبت شرکتها صادر و به بانكی كه متعهد شده اند سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل  می آید و ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره‎نویسان به بانك بروند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را پرداخت کنند. در این‎صورت هرگونه هزینه‎ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به‎عهده  اعضای شرکت  خواهد بود. (ماده۱۹ ل.ق) هم‎چنین اساسنامه‎ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد به انضمام صورتجلسه مجمع و اعلامیه‎ی قبولی سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. (ماده۱۸ ل.ق)
 
 
نکته آخر اینکه تقاضای ثبت شرکت بر عهده‎ی مدیران شرکت می باشد که باید ظرف مهلت مقرر اقدام به ثبت شرکت کنند.
 
ثبت شرکت سهامی عام در موسسه حقوقی ثبت هدف
ثبت شرکت سهامی عام
ثبت شرکت سهامی عام 

 

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*