ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

مزایا,مراحل,فرآیند,چگونگی و مدارک لازم ثبت شرکت نسبی

یکی دیگر از انواع  قسم شرکتهای که ضمانت شرکاء در آن الزاما باید رعایت گردد شرکت نسبی می باشد.

شرکتهای نسبی را قانون تجارت در ماده ۱۸۶۳ به این شکل تعریف می کند: (شرکت نسبی شرکتی می باشد که برای امور تجاری نام مخصوصی بین ۲ یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هر یک از اعضای شرکت به نسبت سرمایه ای می باشد که در شرکت سپرده کرده اند)

شرکتهای نسبی مانند شرکت تضامنی می باشند با این تفاوت که در شرکتهای تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران به صورت تضامنی مسئول پرداخت کردن قرض های شرکت می باشند ولی در شرکتهای نسبی به شرح ماده ۱۸۶ (اگر داریی های شرکتهای نسبی برای تأیید شدن تمام قرض ها شرکت کافی نیست هر یک از اعضای شرکت به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند مسئول تایید قرض های شرکت هستند) برای مثال شرکتی که بین ۴ نفر تشکیل می گردد که اولی نصف سرمایه آن را پرداخت می کنند و دومی یک چهارم آنها و دو نفر باقی مانده به صورت مساوی یک چهارم دیگر را ، اگر قرض های شرکت بیشتر از سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از مستهلک کردن سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه ، شریک اول نصف قرض ها و دومی یک چهارم آن و ۲ نفر دیگر هر یک ، یک هشتم آن را مسئول پرداخت  هستند.

نام شرکت نسبی

به موجب ماده ۱۸۴ (در نام شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و  حداقل نام یک نفر از اعضای شرکت باید قید گردد. در صورتی که نام شرکت  بر نام تمام اعضای شرکت نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که قید شد عبارتی از انواع (شرکاء) و یا (برادران) ضروری می باشد) بنابراین عین شرکت تضامنی ، در نام شرکت باید نام شریک یا شرکائی ذکر و اسم هر یک که برده نخواهد شد باید شریک مخفی با عنوان شرکاء و یا برادران ذکر گردد

 قید عبارت (شرکت نسبی) برای این می باشد که شخص هایی خارج متوجه به نسبی بودن مسئولیت شرکاء گردند.

تاسیس شرکت نسبی

شرکت با تنظیم نموده شرکت نامه و منعقد کردن عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می گردد. تا زمانی که تمام سرمایه پرداخت نشود نمی توان شرکت را تشکیل داد . سهم الشرکه نیز امکان دارد نقدی و یا غیر نقدی باشد ولی به هر حال سهم الشرکه که نقدی باشد باید در حین شروع کار شرکت پرداخت گردد و سهم الشرکه غیر نقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز و یا کار اعضای شرکت باشد به تراضی تمام شرکاء باید تقویم و ارسال گردد.

نحوه اداره شرکت نسبی

اداره شرکت معمولاً با اعضای شرکت خواهد بود و امکان دارد که  مدیر شرکت از خارج  انتخاب گردد و تعداد آن ها ممکن است یک یا چند نفر باشند ولی درهر حال (مسئولیت مدیر شرکت در مقابل اعضای شرکت همان مسئولیتی می باشد که وکیل در مقابل موکل خود دارد) و حدود و اختیارات مدیریت شرکت معمولاً در اساسنامه تصریح می گردد. اقدام هایی که مدیران در اموری که اختیاری برای آن ندارند برای شرکت الزام آور نمی باشد و اگر در اثر چنین عملی ضرری متوجه شرکت شود مسئول آن خواهند بود. اما اگر شرکت در اثر اقدام های عادی مدیر که عادتاً جزء اختیارات اوست دچار زیان گردد مسئولیت متوجه مدیر نیست.

نوع روابط اعضای شرکت در شرکت های نسبی

در شرکت نسبی شخصیت اعضای شرکت مؤثر و مهم می باشد از ای سو امور اساسی شرکت باید به اتفاق اعضای شرکت باشد ، هیچ شریکی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد مگر این که کلیه اعضای شرکت رضایت دهند و پس از انتقال طبق ماده ۱۸۸ قانون (هرکس به عنوان شریک ضمانت در شرکت نسبی موجودی داخل گردد به نسبت سرمایه ای که در شرکت سپرده می کنند مسئول قرض ها هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته  از  قبیل این که در نام شرکت تغییری داده شود یا نشود. قرار اعضای شرکت بر خلاف این ترتبیب نسبت به اشخاص  سوم اثری ندارد». هم چنین اگر در اثر زیاد شدن سرمایه شریک جدید وارد شرکت نسبی گردد طبق همین قاعده مسئول قرض های شرکت هستند.

اعضای شرکت حق رقابت کردن با شرکت را نخواهند داشت و بدون کسب اجازه سایر اعضای شرکت هیچ شریکی نباید به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است اقدام نماید و یا مدیر شرکتی باشد که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکی می باشد.

مزایا و معایب ثبت شرکت نسبی

هر کس به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارا می باشد از نفع و ضرر بهره مند می گردد ، مگر در زمانی که اساسنامه شرکت به نحو دیگری مقرر کرده باشد. ولی اگر دارائی های شرکت برای تایید کردن دین آن کفایت نکند ، اعضای شرکت به نسبت سرمایه درمقابل اشخاص سوم  مسئول پرداخت هستند مگر این که شرکت نامه یا اساسنامه طرز دیگری معین کرده باشد – بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء تاثثیر دارد و درباره اشخاص سوم موثر نیست. 

طلبکار های شرکتهای نسبی

تا زمانی که شرکتهای نسبی به انحلال نرسیده باشد مطالبه قرض های آن باید از خود شرکت به تامین گردد. پس از منحل شدن شرکت نسبی ، بستانکاران می توانند به فرد فرد اعضای شرکت به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته شده است مراجعه نمایند.

ثبت شرکت نسبی 

ثبت شرکت نسبی 

 ثبت شرکت نسبی

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*