ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

قرآیند ,مراحل,مزایا,مدارک لازم جهت ثبت یک طرح صنعتی

طراحی صنعتی چیست؟

طراحی صنعتی جنبه زینتی و یا زیبایی شناسی و یا الگوهای دو بعدی و یا سه بعدی باشد. طراحی صنعتی امکان دارد از ویژگی های سه بعدی، مانند شکل یا سطح یک مقاله و یا از ویژگی های دو بعدی، مانند الگوهای، خطوط و یا رنگ تشکیل شده باشد.

طرح های صنعتی به انواع گسترده ای از محصولات صنعت و صنایع دستی گفته می شود: از ابزار فنی و پزشکی ویا ساعت، طلا و جواهر، و دیگر اقلام لوکس؛ از لوازم خانگی و لوازم الکتریکی به وسایل نقلیه و ساختارهای معماری؛ از نساجی تا طرحی برای اوقات فراغت و گردشگری.

طراحی های صنعتی ثبت شده در زیر چتر حمایت ها و قوانین ملی محافظت می شود، طراحی صنعتی باید به چشم تجدید نظر شود. این به این معنی است که یک طراحی صنعتی است در درجه اول از طبیعت زیبایی شناسی، و هیچ ویژگی های فنی از مقاله که به آن اعمال می شود محافظت نمی کند.

در مورد طرح های صنعتی

چرا حفاظت و ثبت صنعتی:

طرح صنعتی چه یک مقاله جذاب و یا یک طرح دو بعدی یا سه بعدی جذاب باشد. از این رو، آنها را به ارزش تجاری  اضافه می گردد و در بازار عرضه می گردد.

هنگامی که یک طراح صنعتی محافظت شده است، مالک – شخص یا نهاد است که طراحی به نام آن ثبت شده است – حق انحصاری در برابر کپی غیر مجاز و یا تقلید از طراحی توسط اشخاص ثالث تضمین شده است. این مسئله کمک می نماید تا اطمینان حاصل شود بازده مناسب و منصفانه در سرمایه گذاری فرد در طرح صنعتی خود ایجاد گردد. یک سیستم موثر حفاظت نیز به نفع مصرف کنندگان و عموم مردم، از طریق ترویج رقابت عادلانه و شیوه های تجارت صادق، تشویق خلاقیت و ترویج زیبا تر و محصولات با کیفیت.

حفاظت از طرح های صنعتی کمک می کند تا به توسعه اقتصادی بی انجامد، با تشویق خلاقیت در بخش های صنعتی و تولیدی، و همچنین در هنرهای سنتی و صنایع دستی. آنها به گسترش فعالیت های تجاری و صادرات محصولات ملی کمک کند و باعث رونق اقتصادی گردد.

 

 

حقوق دارنده طرح صنعتی ثبت شده و حمایت شده

چگونه می توانید از طرح صنعتی محافظت شود؟

در بیشتر کشورها، ثبت طرح صنعتی به آن جهت انجام می شود که قانون از طرح صنعتی ثبت شده محافظت . به عنوان یک قاعده کلی، به ثبت طراحی باید “جدید” و یا “اصلی” باشد. کشورهای مختلف تعاریف مختلفی از چنین شرایط، و همچنین تغییرات در روند ثبت نام خود را. به طور کلی، “جدید” بدان معنی است که هیچ طراحی یکسان یا بسیار مشابه شناخته شده است به قبل وجود با طرح صنعتی ارئه شده وجود داشته اند. هنگامی که یک طرح صنعتی طراحی شده و ثبت گردیده باشد، یک گواهی ثبت نام صادر می شود. پس از آن، مدت حفاظت است به طور کلی پنج می باشد و از این طرح صنعتی به صورت کاملا قانونی حمایت می گردد، با امکان دوره بیشتر از تجدید تا، در اکثر موارد، ۱۵ سال می باشد.

بسته به قانون ملی خاص و نوع ثبت  طراحی صنعتی نیز ممکن است به عنوان یک اثر هنری تحت قانون کپی رایت محافظت گردد. در برخی از کشورها، طراحی و کپی رایت صنعتی حفاظت می توانید به صورت همزمان انجام گردد. در کشورهای دیگر، آنها متقابلا منحصر به فرد عبارتند از: یک بار صاحب یک نوع از حفاظت را انتخاب میکند،

تحت شرایط  قانون خاص طراحی صنعتی نیز ممکن است تحت قانون رقابت غیرمنصفانه قابل حمایت باشد، اگر چه شرایط حفاظت و حقوق و راه حل تضمین می تواند متفاوت باشد .

چه مسائلی می تواند توسط حقوق طراحی صنعتی در امان باشند؟

طرح های هستند که به طور کلی از ثبت نام در بسیاری از موارد منع شده است عبارتند از:

طرح هایی که از الزامات اخبار، اصالت و / یا شخصیت فردی را برآورده نمی کند.
طرح های هستند که در نظر گرفته به طور انحصاری توسط تابع فنی محصول دیکته شود. از جمله ویژگی های طراحی فنی یا عملکردی ممکن است محافظت می شود، 
طرح ترکیب علامت رسمی محافظت شده و یا آرم (مانند پرچم ملی)؛
طرح که در نظر گرفته می شود بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق باشد.

چه حقوق پس از حفاظت طراحی صنعتی اعطا می گردد؟

پس از ثبت طرح صنعتی، صاحب آن طراحی صنعتی حق جلوگیری از کپی غیر مجاز و یا تقلید توسط اشخاص ثالث دریافت می کند. این موضوع شامل حق برای جلوگیری از تمام اشخاص غیر مجاز از ساخت، فروش و یا واردات هر نوع محصول که در آن طراحی گنجانیده شده است و یا که به آن اعمال می شود. از آنجا که حقوق طراحی صنعتی ارضی در طبیعت، این حق محدود به قلمرو که طراحی صنعتی در آن ثبت شده است.

همه چیز درباره طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

مواد قانونی ثبت طرح صنعتی:

ماده ۲۰ – به منظور این قانون، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ و یا هر شکل سه بعدی، به یک طراحی صنعتی تلقی می شود، به شرطی که چنین ترکیب و یا فرم می دهد ظاهر ویژه ای به محصول صنعت یا صنایع دستی است. در یک طراحی صنعتی، حفاظت تحت این قانون به تنها دستیابی به یک نتیجه فنی بدون ترکیب تغییر در ظاهر را می توانید گسترش دهید.

ماده ۲۱ – ثبت طرحی صنعتی اگر آن طرح صنعتی جدید و یا اصلی باشد. طراحی صنعتی باید جدید باشد اگر از آن شده است را به عموم مردم در شکل ملموس و یا با استفاده و یا در هر راه دیگری اعلام نشده است، 

 

ماده ۲۴ – دو و یا چند ثبت طرح صنعتی ممکن است شامل در یک طرح صنعتی واحد، به شرطی که آنها به همان کلاس از طبقه بندی بین المللی و یا به مجموعه یا ترکیب مقالات مشابهی باشد.

ماده ۲۵ – در زمان پر کردن این طرح صنعتی،  ممکن است درخواست شود که از انتشار طراحی صنعتی، پس از ثبت نام، برای یک دوره بیش از ۱۲ ماه از تاریخ تشکیل پرونده به تعویق افتاده، و یا اگر اولویت ادعا شده است، از تاریخ اولویت، طرحی ثبلی عقب تر باشد.

ماده ۲۷ – معاینه، ثبت و انتشار طراحی صنعتی به شرح زیر است:

الف) تاریخ ثبت باید از تاریخ که در آن طرحصنعتی ثبت شده است به اداره ثبت اختراع صنعتی ارسال، به شرطی که، در زمان ارائه آن، برنامه شامل نشانه اجازه می دهد هویت متقاضی به تاسیس و مورد نیاز نمایش گرافیکی از شود مقاله ای که مظهر طراحی صنعتی است.

ب) پس از دریافت درخواست، دفتر حمایت از طراح های صنعتی باید برای تعیین تکلیف آن را با الزامات ماده ۲۲ و این که آیا طراحی صنعتی گفت مطابق با الزامات از مواد ۲۰ و ۴ (F) و مقررات مربوط به آن مطابق بررسی کند.

ج) دفتر مالکیت صنعتی در می یابد که شرایط مورد اشاره در بند (ب) در این خصوص انجام می شود، باید اقدام به ثبت نام طراحی صنعتی، با اشاره به ثبت نام انتشار و باید به متقاضی گواهی نامه ثبت نام از طراحی صنعتی صدور ؛ در غیر این صورت، دفتر مزبور برنامه رد می کنند.

ماده ۲۸ – حقوق اعطا شده توسط ثبت طرح صنعتی، مدت زمان و تجدید همان به شرح زیر می باشد:

الف) بهره برداری از یک ثبت طرح صنعتی ثبت شده در ایران توسط صاحب آن است.

ب) بهره برداری از یک ثبت طرح صنعتی  به معنی ساخت، فروش و یا واردات مواردی از طراحی صنعتی می باشد.

ج) صاحب ثبت یک طراحی صنعتی ممکن است در دادگاه  برابر هر کسی که هر یک از اعمال در بخش (ب) انجام دهد محق شود و شکایتی را طرح نماید.

د) ثبت نام از طراحی صنعتی باید برای مدت ۵ سال از تاریخ ثبت معتبر می باشد . این دوره ممکن است برای دو دوره متوالی بیشتر از ۵ سال پس از پرداخت هزینه های آن تمدید گردد. 

ماده ۲۹ – هر فرد علاقه مند ممکن است دادگاه درخواست ابطال ثبت نام از طراحی صنعتی خود اقدام نماید. برای این منظور، فرد گفت درخواست ابطال باید ثابت کند که هر یک از نیاز مواد ۲۰ و ۲۱ برآورده نشده است و یا که مالک ثبت شده از طراحی صنعتی است که خالق و یا جانشین او در عنوان است. آخرین بند از ماده ۱۸ باید تغییرات لازم اعمال می گردد.

 

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*