مراحل ثبت شرکت :

مراحل ثبت شرکت :

مراحل ثبت شرکت 

مراحل ثبت شرکت و موارد مورد نیاز جهت ثبت شرکت

تشکیل

۳٫۱٫ اساسنامه
متن قانون اساسی از یک شرکت سهامی است اساسنامه است که تقریبا ترکیبی از منشور و توسط قوانین از یک شرکت تشکیل در کشورهای دیگر معادل نامیده می شود. سهامداران و یا بنیان گذاران باید اساسنامه تصویب و امضاء خود به آن قبل از تشکیل شرکت ممکن است ثبت شده است. پیوست ب برای یک چک لیست از matters- در اساسنامه پوشش داده شود را مشاهده کنید.
۳٫۲ پرداخت اشتراک ها
اشتراک در مقدار مورد نیاز باید به یک حساب بانکی باز در نام این شرکت پیش از این شرکت ممکن است تشکیل می شود. رسید از بانک مورد نیاز است به عنوان یکی از اسناد با اداره ثبت شرکتها ثبت شود زمانی که شرکت ثبت شده است.
۳٫۳ بنیانگذاران نشست
جلسه سهامداران، و یا بنیانگذاران توسط قانون برای شرکت های عمومی، اما نه برای شرکت خصوصی مورد نیاز است. حتی با شرکت خصوصی، با این حال، بهتر است آن را به برگزاری چنین جلسه به عنوان ساده ترین معنی برای انجام تمام اقدامات لازم را در ارتباط با شکل گیری شرکت. همه از سهامداران موسس باید:
(یک) تصویب و امضای اساسنامه

(ب) تکرار اشتراک و پرداخت های مورد نیاز صورت گرفته را

(ج) مدیران منتخب و بازرسان

(د) دریافت پذیرش از مدیران و بازرسان

(E) روزنامه تعیین یک گردش عمومی برای انتشار اعلامیه های حقوقی شرکت می باشد.

۳٫۴ اولین جلسه هیئت مدیره
، قبل یک شرکت سهامی ممکن است انجام کسب و کار آغاز خواهد شد، هیئت مدیره باید نگه دارد. یک جلسه برای:
(A) انتخاب رئیس و یک نایب رئیس
(ب) انتصاب مدیر عامل و مشخص وظایف خود را
(ج) تایید به صورت اسناد سهم و تعیین افسران شرکت به آنها امضا
(د) تعیین افسران مجاز به ثبت نام در behallf این شرکت
علاوه بر این، بهتر است آن را در اولین جلسه هیئت مدیره برای تعیین بانک و یا بانک است که به عنوان سپرده گذاری از منابع مالی شرکت خدمت می کنند.
۳٫۵ ثبت نام
در شکل گیری یک شرکت خصوصی مدارک زیر مورد نیاز برای ثبت نام با دفتر شرکت ثبت می شود:

(یک) پیش نویس اساسنامه امضا شده توسط تمام سهامداران
(ب) صورت است که سهام را با هم با صدور گواهینامه بانک که مقدار مورد نیاز در پرداخت شده است مشترک شده
(ج) یک سند امضا شده توسط تمام سهامداران دال انتخابات از مدیران و بازرسان
(د) پذیرش امضا شده از مدیران و بازرسان
(E) بیانیه تعیین روزنامه گردش عمومی که در آن اعلامیه های حقوقی این شرکت منتشر خواهد شد
(و) اظهارنامه را (در یک فرم مبله شده توسط اداره ثبت شرکتها).
یک شرکت دولتی تشکیل شده است که اساسنامه شده است توسط سهامداران در یک بنیانگذاران (یا قانونی) جلسه مورد تایید و ثبت با اداره ثبت شرکتها با هم با یک دقیقه نشان دادن انتخابات از مدیران و بازرسان و پذیرش امضا خود را از مواضع خود است. مروج این شرکت عمومی، که باید به حداقل ۲۰٪ از سرمایه شرکت مشترک، آغاز روند شکل گیری با ارسال به اداره ثبت شرکتها در تهران پیش نویس مقالات، پیش نویس دفترچه و اعلام که باید دولت:

(یک) نام شرکت

(ب) هویت و اقامتگاه مروج

(ج) اهداف شرکت

(د) حروف بزرگ، از جمله شناسایی پرداخت سهام در نوع و به صورت نقدی.

(ه) تعداد سهام با نام و دارنده با ارزش اسمی خود و تعداد سهام ممتاز همراه با شرح از حقوق سهامداران ممتاز.

(ج) مشارکت، پول نقد و مهربان، از مروج

(G) دفتر اصلی و

(ح) مدت زمان

هنگامی که اداره ثبت شرکتها با اطلاعات ارائه شده توسط مروج راضی، آن را به انتشار دفترچه که باید شامل اطلاعات و دستورالعمل در مورد چگونه و در کجا سرمایه گذاران علاقه مند ممکن است برای سهم از سهام این شرکت مشترک اجازه. هنگامی که کل سرمایه این شرکت مشترک شده است و حداقل ۳۵٪ آن پرداخت شده است، مروج مورد نیاز به تخصیص سهام به سهامداران و پس از آن پاسخ بنیانگذاران (یا قانونی) جلسه. در این جلسه سهامداران هستند به بررسی اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان اول و تعیین یک روزنامه برای انتشار اعلامیه های حقوقی شرکت می باشد. پس از تصویب اساسنامه توسط سهامداران، آنها باید به اداره ثبت شرکتها با دقیقه از جلسه ارائه گردد.
۳٫۶٫ انتشار
اطلاع از تشکیل شرکت مورد نیاز است به هر دو در روزنامه رسمی و روزنامه گردش عمومی تعیین شده توسط سهامداران موسس منتشر شود. انتشار این اطلاع برای توسط شرکت پرداخت می شود و معمولا حاوی اطلاعات زیر باشد:
(۱) نام و سبک
(۲) اشیاء
(۳) محل دفتر مرکزی
(۴) مدت زمان و تاریخ شکل گیری
(۵) ملیت
(۶) به اشتراک سرمایه، ارزش اسمی سهام و نوع سهام
(۷) پرداخت تا بخشی از سرمایه و تعداد رسید بانکی و یا درقبال پرداختها.
(۸) هویت از بنیانگذاران و تعداد سهام برگزار شده توسط آنها
(۹) اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اول
(۱۰) مدیریت مقامات کارگردان
(۱۱) افراد مجاز به ثبت نام به نمایندگی از شرکت
(۱۲) روزنامه گردش عمومی که در آن اعلامیه های حقوقی منتشر خواهد شد
(۱۳) نام های از اولین بازرس قانونی و بازرس متناوب.
(۱۴) نحوه انحلال
۳٫۷٫ شروع وجود حقوقی
اگر چه ثبت و انتشار مورد نیاز باید رعایت شود به تکمیل فرایند شکل گیری، وجود قانونی از شرکت آغاز شده در تاریخ مدیران و بازرسان مواضع خود در نوشتن را بپذیرید.
۳٫۸٫ هزینه
اتهامات و هزینه های زیر می شود در ارتباط با تشکیل این شرکت متحمل شده:
(یک) هزینه ثبت نام بر اساس سرمایه از شرکت قابل پرداخت به اداره ثبت شرکتها.
(ب) هزینه های انتشار در روزنامه رسمی از اطلاع از ثبت نام قابل پرداخت به روزنامه رسمی با نرخ فعلی.
(پ) اتهامات برای انتشار در روزنامه گردش عمومی با نرخ فعلی.
(د) مالیات تمبر در گواهی به اشتراک بگذارید.

۳٫۹٫ مسئولیت مروج
این قانون فراهم می کند که مروج این شرکت به طور مشترک در قبال تمام اعمال و توابع است که آنها را در ارتباط با تشکیل این شرکت انجام دهد.

مراحل ثبت شرکت و موارد مورد نیاز جهت ثبت شرکت

(موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف)

بهترین نوع شرکت جهت ثبت شرکت

دومین کشور بزرگ در شرق میانه است، دارای یک اقتصاد نسبتا بزرگ است و آن را دوم در جهان واقع شده که آن را به ذخایر گاز طبیعی می آید. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در مورد راه اندازی یک شرکت در ایران فکر می کنند.

انواع نهادهای کسب و کار در ایران

به عنوان یک کارآفرین خارجی که می خواهد به سرمایه گذاری در ایران، شما می توانید از چند نوع از نهادهای کسب و کار مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام، نماینده یا دفتر شعبه را انتخاب نمایید.