مزایای ثبت برند

مزایای ثبت برند:

مزایای ثبت برند:

ثبت یک برند چه مزایایی می تواند برای متقاضی خود داشته باشد

ضمانت می دهد که مشتری ها می‌توانند محصولات را از یکدیگر تمیز دهند.
 به شرکتها این قدرت را می دهد که محصولات‌ هایشان را از یکدیگر متمایز کنند.
ایجاد شهرت و وجه برای شرکت و محصول و خدمات شما.
اجازه استفاده از  آن ها به اشخاص دیگر داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
جزی مهم در موافقت‌ نامه‌های اعطای نمایندگی می باشد.
امکان دارد که برند شما دارائی ازرشمند کسب و کار شود.
شرکتها را تشویق می‌ نمایند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری نمایند.
امکان دارد برند شما برای دریافت وام به شما کمک کند.

محاسن استراتژیک علامت تجاری و مزایای ثبت برند برای شما:

 تمام کسانی  که با شما مواجه می شوند حتی اگر تجارتی با شما انجام ندهند یا نداده باشند ، درباره کسب و کار  شما تصویر خاصی را در ذهن خود بوجود آورنده اند. اسم تجاری، آن چه شما بوسیله آن شناخته می شوید، هر بنگاهی به واسطه ویژگی خاصی شناسایی می شود.

علامت های  تجاری کاربردهای استراتژیکی دارند که به شما این قدرت را می دهد که :

·         بین خود و رقبای تجاری خود تمایز ایجاد می کنید.

·         پیام اصلی خود را در ذهن مشتریان مورد نظر خود ثبت می کنید.

·         در مراحل بازاریابی خود ثابت قدم و استوار می باشید و سماجت می کنید.

·         خدمات خود را طبق نظر مشتریان ارائه می کنید تا محبوبیت علامت تجاری خود را  به رخ رقبا بکشید.

 

در مورد کسب و کارهای کوچک، به وجود آوردن یک علامت تجاری محدود به تبلیغات صرف نیست بلکه شما باید تبدیل به انتخاب اول مشتریان خود شوید و این تنها شامل آن چه که انجام می دهید نیست، شامل آن مواردی است که شما انجام می دهید در حالی که دیگران به آن توجهی ندارد.