مواردی که باید در اساسنامه ذکر شود

مواردی که باید در اساسنامه ذکر شود

 

مواردی که باید در اساسنامه ذکر شود 

مواردی که باید در اساسنامه ذکر شود

چک لیست از مواردی که در بیشتر موارد باید در اساسنامه ذکر شده باشد.

 1. نام شرکت جهت ثبت شرکت
 2. سبک این شرکت
 3. مدت زمان این شرکت
 4. اهداف شرکت بیان و تعریف
 5. محل دفتر مرکزی و شعبات، در صورت وجود
 6. جزییات سرمایه این شرکت، تعیین میزان پرداخت به صورت نقدی و مبلغ پرداخت شده، به طور جداگانه
 7. تعداد سهام حامل و سهام با نام و ارزش اسمی آن و همچنین تعداد سهام ممتاز، در صورت وجود، خاص و امتیازات متصل به آن
 8. نحوه پاسخ از ارزش اسمی سهام و دوره ای که باید پرداخت شود
 9. نحوه انتقال سهام با نام
 10. نحوه تبدیل سهام با نام به سهام حامل و بالعکس
 11. نحوه و شرایط افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
 12. دوره و نحوه دعوت جلسات عمومی
 13. مقررات مربوط به حد نصاب برای جلسات عمومی

نحوه معامله کسب و کار و تعداد آراء مورد نیاز را اعتبار به اقدامات انجام شده توسط جلسات عمومی

تعداد مدیران، نحوه انتخاب آنها، مدت مدیریت، شیوه ای انتخابات جانشینان مدیرانی که فوت میکنند و یا استعفا میشوند و تبدیل به نیروی ناتوان و و یا در غیر این صورت از دفتر خود توسط هر قانونی محروم و منع سمت شده اند.

جزئیات محدوده وظایف و اختیارات از هیئت مدیره

زمان و نحوه دعوت جلسات هیئت مدیره

مقررات مربوط به حد نصاب برای جلسات هیئت مدیره

نحوه انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدت خود را از دفتر

نحوه معامله کسب و کار و تعداد آراء مورد نیاز را اعتبار به اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره

تعداد سهام امنیتی که مدیران با شرکت سپرده خواهد شد

شرکت باید یک یا چند بازرسان قانونی داشته و مطلع از نحوه انتخاب آنها باشد  و نظر خود را در دفتر ثبت کند

تاریخ شروع و پایان سال مالی شرکت پس از ثبت شرکت، محدودیت زمانی برای آماده سازی ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن را به بازرسان قانونی و به مجمع عمومی به صورت سالانه

نحوه انحلال شرکت و اقدامات برای انحلال و امور آن

نحوه ساخت تغییرهای اساس نامه

مواردی که باید در اساسنامه ذکر شود 

 

مواردی که باید در اساسنامه ذکر شود 

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*