نحوه ثبت نام الکترونیکی جهت ثبت شرکت

نحوه ثبت نام الکترونیکی جهت ثبت شرکت

نحوه ثبت نام الکترونیکی جهت ثبت شرکت:

نحوه ثبت نام الکترونیکی جهت ثبت شرکت

دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی از شرکت ها و موسسات

در اجرای تعهدات قانونی از توجه (B)، ماده ۱۲ سالم سیستم اداری توسعه و مبارزه با قانون فساد، و همچنین تبصره (۲)، ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات دولت، و همچنین بر ماده ۴۸ اجتماعی ۵، فرهنگی، اقتصادی و طرح توسعه سیاسی IR. ایران و به منظور توقف ارجاع متقاضیان به مقامات دولتی و ارائه به مشتریان با خدمات الکترونیکی، از این زمان به بعد، همه فرآیندهای مربوط به اختلاط، ثبت نام و تغییرات شرکت ها و موسسات باید الکترونیکی انجام شود و با توجه به قوانین و مقررات تعیین شده در اینجا:

ماده ۱: تمام برنامه های کاربردی مربوط به اختلاط، ثبت نام و تغییرات شرکت ها و موسسات باید الکترونیکی از طریق www.ssaa.ir. ثبت شود همه متقاضیان ملزم به پر کردن فرم مربوطه از اختلاط، ثبت نام و تغییرات، موجود در وب سایت، ارائه اطلاعات مربوط و به دست آوردن کد رهگیری منحصر به فرد، داده شده توسط وب سایت، پس از پذیرش نهایی از نرم افزار.
تبصره ۱: وب سایت اختصاص یک کد رهگیری به هر نرم افزار پذیرفته شده است. در تمام مراحل، متقاضی توسط اس ام اس اطلاع داده، حاوی کد رهگیری، از پیشرفت در / فایل خود را.
تبصره ۲: همه اعلامیه و اطلاعیه برای تصحیح اشتباهات یا غیر از ثبت نام از یک ورودی، متقاضی باید از آنها آگاه باشد، خواهد شد در وب سایت آپلود و متقاضی می تواند آن را با / کد ردیابی خود دسترسی داشته باشید.

ماده ۲: پس از دریافت نرم افزار اختلاط، رجیستری شرکت بررسی نام پیشنهادی این شرکت و متقاضی اطلاع، الکترونیکی، از پذیرش یا امتناع از نام پیشنهاد شده است. اگر نام پیشنهاد تایید شده است، متقاضی باید اصل اسناد و کد رهگیری به رجیستری شرکت اسناد و املاک و مستغلات ثبت نام از استان که در آن اقامتگاه قانونی از نهاد حقوقی وجود دارد ارسال می کند.
تبصره: متقاضیانی که تغییرات را به این شرکت ساخته شده اند باید اصل اسناد و کد رهگیری به رجیستری شرکت اسناد و املاک ثبت نام رئال استان که در آن اقامتگاه قانونی از نهاد حقوقی وجود دارد، بلافاصله پس از ثبت نام تغییرات خود را در وب سایت و دریافت کد رهگیری.

ماده ۳: پس از دریافت مدارک متقاضی و مقایسه به اصل، رجیستری شرکت باید نگاهی لازم اقدامات برای ارائه نسخه پیش نویس، شناسایی متقاضی و گرفتن / امضای خود او، به عنوان در ماده ۸ ارائه شده در اینجا، به شرطی که برنامه دریافت مطابق با قوانین و مقررات مرتبط.

ماده ۴: اگر تحت قضاوت مقامات مربوطه، درخواست می کند نیازهای برآورده نشده و یا آنها بدانند ناقص، متقاضی باید از خطا و یا نقص اطلاع در زیر مقاله تحت ماده ۱٫ متقاضی باید هر گونه نقص درست ارائه شده در اسناد ظرف مدت ۳۰ روز، در غیر این صورت، همه مدارک ارسال می شود بازگشت از طریق پست و هر گونه بررسی ممکن است در معرض قرار دادن اطلاعات جدید در وب سایت و گرفتن کد رهگیری جدید است.

ماده ۵: به منظور ساخت هر گونه تغییر در شرکت هایی که پیش از این شرکت ثبت نام کرده اند ثبت به غیر از شهرستان مرکز استان، رجیستری شرکت ولایتی، در ابتدا، خواهان پرونده در رجیستری اولیه و پس از سفارش برای ثبت نام از تغییرات به عنوان در قوانین و مقررات مربوط. رجیستری شرکت اولیه باید رجیستری شرکت استانی با اسناد خواستار، همه آماده و شماره از تاریخ درخواست شده را ارائه، در عرض یک هفته.
تبصره: رجیستری از شرکت استانی باید اسکن و پردازش تاریخ اسناد دریافت شده قبل از هر روش ثبت نام.

ماده ۶: رجیستری از شرکت استانی مقامات مسئول بررسی، شناسایی و تایید نام از اشخاص حقوقی تقاضا برای اختلاط، ثبت نام یا تغییر نام است.

ماده ۷: اشخاص حقوقی در وب سایت از رجیستری شرکت به عنوان در هر طبیعت و قوانین قانونی و مقررات به شرح زیر طبقه بندی کرد:
رجیستری A. شرکت (شامل تمام شرکت های سهام، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، سهام مشترک با شرکت های مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، سهامی و غیر سهام شرکت، و غیره)
رجیستری B. نهادها، ثبت موسسات موضوع ماده ۸ آیین نامه برای ثبت نام و اختلاط موسسات (مصوب ۱۹۵۸)
شاخه C. خارجه و نمایندگی های رجیستری (موضوع ماده ۱۴ از آیین نامه اجرایی قانون شرکت، تصویب ۱۹۳۱)

ماده ۸: پس از اینکه توسط متخصص مربوطه تایید، تشریفات زیر مورد نیاز است به عنوان به برنامه های دریافت انجام شود:
رجیستری شرکت یک پیش نویس برای اختلاط، ثبت نام و یا تغییر در وضعیت حقوقی اشخاص آماده و به اطلاع متقاضی الکترونیکی.
پس از چک کردن پیش نویس، متقاضی پس از آن باید شرکت در رجیستری شرکت برای پرداخت هزینه های مورد نیاز توسط قانون و نسخه های چاپ پیش نویس وارد سیستم شوید.
رجیستری شرکت شناسایی امضا کنندگان، فراهم می کند دو همتایان سند نهایی و ثبت همتایان گفت: در سیستم پس از امضاء کنندگان را امضا کردند. یکی نسخه امضا شده از سند نهایی اسکن شده و ذخیره شده در فایل الکترونیکی از نهاد قانونی و کپی دیگر است به متقاضی تحویل داده است.

ماده ۹: در صورت شخصیت حقوقی متقاضی در شهرستان به غیر از مرکز استان مستقر، رجیستری شرکت استانی این پیش نویس به رجیستری شرکت اقامتگاه نهاد قانونی برای شناسایی و امضای ارسال، از طریق سیستم. این روش به متقاضی توسط اس ام اس اطلاع. رجیستری شرکت اقامتگاه نهاد قانونی را شناسایی متقاضی، می شود پیش نویس امضا، اسکن پیش نویس قرارداد امضا کرد و آن را می فرستد، از طریق سیستم، به رجیستری از شرکت های استانی است. متقاضی با یک کپی از نسخه امضا گفت مبله.
تبصره ۱: رجیستری از شرکت ولایتی نهایی آخرین مرحله از ثبت نام، اختلاط، و یا ایجاد تغییرات در شرکت ها و موسسات با آپلود فایل اسکن سند امضا شده در فایل ثبت نام الکترونیکی از نهاد قانونی است.

ماده ۱۰: با توجه به ساخت زیرساخت ها و یکپارچه سازی نظام با روزنامه رسمی، رجیستری شرکت استانی آپلود یک کپی از ثبت نام الکترونیکی سند به سیستم روزنامه رسمی و به اطلاع متقاضی الکترونیکی. متقاضی موظف است نسبت به پیگیری انتشار اطلاع و پرداخت هزینه های مورد نیاز توسط قانون از طریق وب سایت روزنامه رسمی با داشتن کد رهگیری.

ماده ۱۱: به منظور صرفه جویی در سوابق و مستندات که شامل امضای اصلی از امضا کنندگان، رجیستری شرکت استانی و یا رجیستری شرکت اقامتگاه نهاد قانونی است باید هر ۲۰۰ اسناد چاپ شده از هر ورودی برق تک جمع آوری، ترتیب آنها را در عدد از ۱ تا ۲۰۰ ، آنها تمبر، و نگه داشتن آنها را در رجیستری بر الزام آور است.

ماده ۱۲: رجیستری از شرکت ولایتی اسناد به طور همزمان با ثبت نام، اختلاط ایجاد تغییرات در شرکت ها و موسسات اسکن و راه اندازی یک فایل بر روی سیستم، به عنوان در قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۳: مدیران کل ثبت شرکت استانی مسئول گرفتن گزارش به طور منظم از ثبت نام الکترونیکی از شرکت ها در بخش های تابعه خود هستند، حذف معایب احتمالی و سفارش برای آب و برق مورد نیاز به منظور پرورش ارائه خدمات به متقاضیان و ترویج کیفیت سیستم در خط با بهبود در محیط کسب و کار.
تبصره: بخش IT سازمان ثبت اسناد و املاک باید حق دسترسی به سیستم الکترونیکی به منظور نظارت بر مدیران و مقامات درگیر در سیستم الکترونیکی رجیستری شرکت را داشته باشد.

ماده ۱۴: به منظور استاندارد سازی روش ثبت نام در رجیستری شرکت، یک گروه کاری، ریاست معاون امور اسناد، تشکیل شده است. مدیر کل شرکت رجیستری، مدیران دفتر حقوقی، امور مجلس و دفتر توسعه آن را باید اعضای گروه کار خواهد گفت. دبیرخانه کار گروه خواهد شد در شرکت رجیستری اداره واقع شده است.

نحوه ثبت نام الکترونیکی جهت ثبت شرکت 

نحوه ثبت نام الکترونیکی جهت ثبت شرکت 

نحوه ثبت نام الکترونیکی جهت ثبت شرکت

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*