نکاتی درباره ثبت شرکت

نکاتی درباره ثبت شرکت

۶٫۱٫ بازرسی قانونی (ممیزی)
این قانون نیاز به از انتخابات، توسط سهامداران، از یک بازرس قانونی و بازرس جایگزین را بعد از یک سال در مجمع عمومی عادی. انتخاب بیش از یک بازرس و بازرس جایگزین اختیاری است. به طور کلی، عملکرد بازرس است که به عنوان یک نهاد نظارتی بر سهامداران و منافع اشخاص ثالث خدمت و او ممکن است جرم جنایی برای نقض وظایف خود را تحت پیگرد قانونی قرار. دسته های خاصی از افراد مانند مجرمان، مدیران و بستگان خود، و افراد انجام کسب و کار با این شرکت از خدمت در این پست رد صلاحیت شده. در میان چیزهای دیگر، بازرس لازم است هر سال به ارائه گزارش از مجمع عمومی عادی است.
۶٫۲٫ پلمب دفاتر
هر دو شرکت های سهامی عمومی و خصوصی مورد نیاز برای حفظ در زبان فارسی مجله، معین، موجودی و کتاب کپی از بازار خریداری کن. این کتاب به عنوان مبنایی برای تعیین بدهی مالیاتی شرکت و شکست آنها را نگه دارید کاملا مطابق با الزامات قانونی ممکن است در مقامات مالیاتی ساخت تعیین خود را از آنچه بدهی مالیاتی این شرکت باید نتیجه خدمت می کنند.
۶٫۳٫ نام شرکت
قانون مستلزم آن است که کلمات، “خصوصی شرکت سهامی (شرکت سهامی Khass)” به نظر می رسد با نام یک شرکت خصوصی و این کلمات در راه آشکار در تمام سربرگ، نشریات و اعلامیه های این شرکت نمایش داده شود. به عنوان یک ماده عمل، اداره ثبت شرکت ها نیاز به استفاده از نام ایران و حاضر به ثبت نام جدید شرکت است که بسیار شبیه به نام یک شرکت در حال حاضر ثبت نام شده

 نکته هایی که  یک شرکت موفق رعایت می کند

سودآوری
یکی از صفات ضروری ترین و رایج در میان کسب و کار موثر توانایی ایجاد یک سود در مواجهه با رقابت است. سودآوری اجازه می دهد تا کسب و کار نه تنها به گسترش و رشد است، اما به لحاظ مالی پایدار باقی می ماند و کسب پول برای صاحبان آنها. به سود، یک کسب و کار باید در پول بیشتری را از آن می پردازد از. کنترل هزینه و بازاریابی محصولات و یا خدمات مطلوب عناصر مهم در تبدیل سود هستند.