کلیات مربوط به ثبت شرکت

کلیات مربوط به ثبت شرکت

کلیات مربوط به ثبت شرکت

کلیات مربوط به ثبت شرکت

شرکت هایی که دارای کسب و کار با قانونگذار نهاد قانونی خاص است که یک نهاد قانونی. برای انجام کارهایی که جنبه غیر تجاری مانند کار یا خدمات علمی، ادبی یا امور خیریه پیش بینی کرده است. مقاله من از ثبت نام اصلاح نهادهای غیر تجاری، موسسه غیر تجاری است که به عنوان کلیات مربوط به ثبت شرکت ها نوشته شده است:

هدف از این موسسات است که آنها را به نفع جذب نمی کند و در میان اعضای آن تقسیم آن، این موسسات به اصطلاح institutions.information غیر انتفاعی از اداره کل به نام از سوالات پلیس، و پس از دریافت پاسخ مثبت، با توجه به عمل.

این نهادها، سازمان های غیر تجاری می باشد برای اخذ مجوز به درخواست به ثبت نام.

طبقه بندی از همه شرکت:

شرکت های مدنی

شرکت های تجاری

شرکت های مدنی:

حقوق مدنی، هر دو شرکت عام و خاص. مفهوم کلی، شرکت قرارداد که احزاب که، کار سرمایه خود را برای رسیدن به سود و یا جمع آوری خاص است. Abnja، علاوه بر به این نتیجه شرکتی که ۵۷۱ مقاله در قانون مدنی، قرارداد، قرارداد مزارعه و مساقات قرارداد نمونه نیز در نظر گرفته از شرکت. یک حس خاص، این شرکت یکی از قراردادهای خاص با انتشار اموال ایجاد می شود است. معمولا زمانی که صحبت کردن در مورد حقوق مدنی، که نوع دوم همان هدف است.

بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی: “مشارکت حقوق اجتماعی صاحبان متعدد را با یک جسم واحد و پخش می شود.” ممکن است داوطلبانه و یا اجباری (ماده ۵۷۲ قبل از میلاد). شرکای اجرای شرکت بر اجماع مبتنی نیست، بلکه از حقوق اجتماعی مالک، و یا تلفیقی از ارث تحقق (ماده ۵۷۴ قبل از میلاد) در مقابل، اراده طرفین اختیاری است چرا که “یا در نتیجه یا نتیجه قرارداد را می توان قرارداد به دست آمده شرکای عملیات، مانند مالی و یا قبول اختیاری Mzj Mshaa که برای بسیاری از مردم و نحوه عمل آنها “(ماده ۵۷۳ قبل از میلاد).

مقاله ۵۷۱ از قانون مدنی، در حال حاضر دیده می شود، حالت، که در آن چند نفر Mshaa، صاحب املاک مشابه، بدین معنا که هر برای هر بخشی از اموال حق دارند. اسباب بازی در اینجا ذکر نشده ممکن است متعلق به یا ناشی از یا شرکای اجرای متوجه نخواهد شد.

ایجاد مالکیت مشترک. عنوان مقاله ۵۷۳ از قانون مدنی می گوید، این شرکت قراردادی قرارداد ممکن است به صورت اختیاری ایجاد می شود، مانند صاحب نیمی از اموال خود را به فروش و یا صلح یا هدیه. این نمونه ها، مالکیت مشترک (شرکت) است که برای قرارداد به عنوان فروش و یا صلح یا هدیه، نه یک قرارداد برای نام شرکت.

بر اساس قوانین ایران و حقوق مدنی، وجود یک قرارداد مستقل برای شک و تردید “در حال حاضر” وجود داشته است در این قرارداد چند نویسنده را انکار کند. ایمان خود را، این شرکت در نتیجه مخلوط کردن و اموال انتشار و که ممکن است در نتیجه یا اثر قرارداد خاص (که در این شرکت شامل نمی شود) رسیده است و یا اجرای، در مقابل، دیگر جمعی ارزش شرکت قرارداد اصالت است. قرارداد گروه برای ایجاد یک شرکت و انتشار آن است به فروش، صلح و معاوضه گره خورده است، به میان قراردادهای خاص شمرده اند. قانون مدنی به نظر می رسد به همان اتخاذ کرده اند که آیا این شرکت بحث در مورد قراردادهای خاص به ارمغان آورد.

در حال حاضر، نظر غالب این است: مالکیت جامعه از چند نفر برای همان چیزی که می تواند که یک قرارداد یک شرکت قرارداد است.

ما باید پرسید که آیا این تعریف می توان مورد استفاده برای سرعت بخشیدن به مفهوم کسب و کار این شرکت از قانون است یا نیست. پاسخ البته منفی است، اما تعریف نفی مطلق، چه، همانطور که خواهیم دید، برخی از عناصر تعریف فعلی تعریف شرکت Mzbvrbray دیده می شود. چه باید گفت:

نخست، مفهوم کسب و کار شرکت، چیزی جز سود است و در میان شرکای آن تقسیم آن. بنابراین، هدف در اینجا اخلاقی و سازمان های اجتماعی، و غیره تاسیس شده و به اصطلاح «انجمنها» نامیده می شوند، شرکت های تجاری در نظر گرفته نشده است.

دوم، شرکت مدنی، انجمن اموال مشترک بین شخصیت کند شرکای محو شدن نیست، در نتیجه شرکت بازرگانی شخصیت جمعی از شرکت کنندگان در آن “صاحب نهاد قانونی از اموال است شرکت interpreted.commercial دارای شخصیت حقوقی، دارایی به طور مشترک توسط شرکای، نرم افزار شرکت برگزار شد، یک شخص حقوقی. اما چگونه می توانید تشخیص شرکت شرکت تجاری مدنی؟ این سوال از تعریف شرکت های تجاری (در II) پاسخ خواهد داد.

شرکت تجاری:

در اینجا است که ریشه شرکت ما در قانون اروپا، حقوق مدنی، اولویت اول این شرکت بر اساس معیارهای دینی است.

تعریف شرکت های تجاری، حقوق تجارت کارشناسی ارشد اوایل responses.divide مختلف در میان خود “. این تعریف دو نقص عمده است که هر دو از مفاد قانون تجارت و شرکت های قانون ۱۳۴۷ استنباط شده است. اولین نقص است که آن را در حال حاضر نمی به عنوان یک قرارداد اما به عنوان یک نهاد و سازمان (شخص حقوقی) دیده می شود، این است که این شرکت، بعد از همه، contract.if قانون تجارت است. ماده ۲ این لایحه به شرکت در ۱۳۴۷ تاسیس به عنوان یک “joint- است شرکت سهام کسب و کار شرکت بازرگانی حتی اگر آن را ممکن است موضوع عملی نیست. “با این حال، از آنجا که تعریف دکتر ستایش تهران در حال حاضر تصویب آخرین لایحه ارائه شده است، دوم تنها به تعریف شکل و باید بر روی عدم دانش نمی شود حمل .

دکتر منصور Sqry است به خوبی تحقیق مقاله، پس از مرور مواد مختلف از قانون تجارت، کسب و کار شرکت تعریف می شود: “در حال حاضر عهد است که توسط آن دو یا چند نفر توافق کرده اند به تقسیم منافع بالقوه به طور مشترک در مورد کسب و کار خود است. “این سه بحث تعریف می شود:

اولا، برخلاف تعریف دکتر ستایش تهران، در اینجا، در حال حاضر این مؤسسه در نظر گرفته نشده است، اما تنها به عنوان یک میثاق (قرارداد) یاد خواهد شد. همانطور که گفت، این شرکت یک قرارداد است. اما این شرکت همچنین دارای معنای دیگری .. مطالعه نشان می دهد که شرایط تجاری از این مقررات، این شرکت بیشتر از یک شخص حقوقی به یک قرارداد در نظر گرفته.

دوم، تعریف “به اشتراک گذاری سود بالقوه” ذکر شده است، با این حال، مسلم است برای شرکای ممکن حضور دارد.

سوم، شرایط کسب و کار شرکت که آیا این شرکت می داند کسب و کار، شرکت های تجاری ممکن است، صرف نظر از شکل آن، تجاری در نظر گرفته شود، حتی غیر تجاری Agrml است.

واقعیت این است که در حقوق ایران و یا تحت مقررات تجاری کد شرکت تجارت است و یا خواهد شد تحت قانون ۱۳۴۷ و یا شیوه ای دیگر از آن را، اما عملیات تجاری تشکیل شده است. در حال حاضر شرکت است یکی از شرکت های مذکور در ماده ۲۰ از قانون تجارت، پس از آن صرف، این شرکت یک کسب و کار است، حتی اگر شما انجام معاملات غیر تجاری (مانند ماده ۲ از قانون ۱۳۴۷ برای برخی از شرکت های دولتی و گفته است) و گاهی اوقات هیچ امکان ایجاد یک شرکت تجاری وجود دارد، مگر اینکه تجارت موضوع است (همانطور که در مورد مشارکت و درست).

تجارت در حال حاضر می توان تعریف عنوان: “تجارت موجب قرارداد دو یا چند نفر توافق می کنید که سرمایه خود را به ارمغان آورد تشکیل می شود، و برای ایجاد یک نهاد تخصصی به انجام تشکیل شده است اختصاص منافع و ضرر و زیان بالقوه ناشی از ورزش از سهم است سرمایه، پایتخت.

مفهوم تعریف شده توسط بیان شرکت صفات تجارت است که موضوع بخش دوم از فصل، ما روشن است.

کلیات مربوط به ثبت شرکت

کلیات مربوط به ثبت شرکت

کلیات مربوط به ثبت شرکت

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*