اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی:

 اخذ کد اقتصادی  

 

 

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی به شرح زیر میباشد همه شرکت ها پس از ثبت شرکت باید طی ۲ ماه در دارایی تشکیل پرونده دهند و جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند که موسسه حقوقی ثبت هدف توانایی اخذ کد اقتصادی در ۴ روز را برای مشتریان گرامی خود دارد. که مدارک اخذ کد اقتصادی به شرح زیر می باشد

-کپی شناسنامه وکارت ملی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره جهت اخذ کد اقتصادی
۲-اگهی تاسیس و آگهی های تغییرات( در صورت لزوم باید اصل مدارک موجود باشد ) 

(هر شرکت پس از از اقدام جهت ثبت شرکت خود و اخذ شماره ثبت ، باید نسبت به اخذ روزنامه رسمی اقدام کند تا ثبت شرکت او در قوه قضاییه ثبت گردد.پس از تایید ، روزنامه رسمی شرکت مورد نظر امضا و تایید می گردد. لازم به ذکر است که مبلغ روزنامه رسمی توسط معیارهای سازمان روزنامه رسمی تعیین می گردد.)
۳-اجاره نامه هلوگرام دار و چهار برگی به نام شرکت- به آدرس شرکت- به نام مدیر عامل
۴-مهر شرکت
۵-گواهی امضاء جهت کسانی که حق امضا دارند.(گواهی یا تصدیق امضاء را می توان تایید صحت درج امضاء از سوی صاحب آن تعریف نمود که مطابق قانون مرجع صلاحیت دار برای این امر دفاتر اسناد رسمی تعیین شده اند. )
۶-قبض تلفن که مربوط به مشخصات اجاره نامه باشد

۷-دو در هزارسرمایه اولیه شرکت (هر شخصیت حقوقی (شرکت) باید پس از تأسیس آن و پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون, شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نماید, در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند …)

موسسه حقوقی ثبت هدف

ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی پس از آن

هر شرکت یا موسسه پس از ۲ ماه از تاریخ ثبت آن است  مسئول تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی عمل ثبت شده است.

اخذ کد اقتصادی:

اول، برای حضور به شرکت مربوط به هر واحد مالیاتی خود تشکیل پرونده مالیاتی است.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی مالیات هر واحد متفاوت است، اما مهم ترین آنها:

۱٫ همه سوابق،شرکت و شرکتنامه.
۲٫ کپی تمام مدارک اعضا
۳٫ گواهی امضا از صاحبان این شرکت امضا
۴٫ مهر
۵٫ اجاره رسمی و کد رهگیری از شرکت که اجاره نامه حتما باید به نام شرکت باشد

کد اقصادی  عبارت است ازکدی ۱۲ رقمی ،که غیر قابل تغییر و ثابت می باشد .

 

گواهی ارزش افزوده:

جهت اخذ گواهی ارزش افزوده حتما باید اقدام به اخذ کد اقتصادی نمود که مدارک لازم گواهی ارزش افزوده به شرح زیر می باشد.

۱۲ رقم کد اقتصادی شرکت می .
دو مرحله و مدارک مورد نیاز به ارزش افزوده تحویل داده شده است.
ثبت نام اینترنت ارزش افزوده شرکت شامل دو مرحله، مرحله اول فرم پیش ثبت نام با اطلاعات صحیح، نام کاربری و رمز عبور را به شرکت ارسال می شود، داشتن نام کاربری و رمز عبور خواهد بود که فاز دوم ثبت نام
سپرده ۹ درصد از ارزش افزوده آن و ارائه یک حواله بانکی، گواهی ارزش افزوده این شرکت صادر می شود.

اطلاعات مفید جهت اخذ کد اقتصادی:

۱-چه کسانی باید اخذ کد اقتصادی نمایند:

تمامی افراد حقوقي که به  توليد،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و کارهاي خدماتي مشغول هستند و همچنين تمامی افراد حقيقي که به امور ذکر شده اشتغال دارند و داراي پروانه کسب يا کار ازمراجع ذيصلاح بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري  هستند و دارای  شرايط لازم اخذ نمره اقتصادي به حساب می آیند . 

۲-جواز فعاليت :

جواز فعاليت به سندي گفته می شود که بر پایه  آن فعاليت اقتصادي هز فردی از طرف يکي از مراجع ذيربط تاييد گردد مانند پروانه کسب دراگ استور ها از جانب وزارت بهداشت  يا کارت بازرگاني از جانب وزارت بازرگاني يا فعاليت مرغ داري ها از طرغ جهاد يا گواهي نامه فعاليت صنعتي (کارگاه يا کارخانه) از طرف وزارت صنايع يا پروانه هاي کسب و کار صادره از سوي اتحاديه  صنفي و يا معرفي نامه سازمان برنامه بودجه براي پيمانکاران و يا ساير مراجع ذيربط صادر می گردند.

۳-مکان کسب تجاري:

مکان کسب تجاری به يک واحد شغلي گفته می شود که آن مکان از طرف شهرداري يا مراجع قانوني ديگر به عنوان محل کسب اقتصادي شناخته می شود و فعاليت مربوط در آن جواز کسب و يا بدون جواز انجام مي گردد.

۴- دریافت رسيد بانکي :

مبلغ فيش بانکي در تمامی شهرستان ها به حساب ۵۲۳ خزانه در يکي  از شعب بانک ملي از جانب مودي واريز مي گردد .

۵-کپی مربوط به نمره اقتصادي

 صدور پرينيت يک برگ  به وسيله کامپيوتر قبل از صدور کارت است که تمامی اطلاعات مربوط به مودي اعم از هويتی و مالياتی را در بر می گیرد که به عنوان رسيد از مودي توسط مامورين پست و بايگاني در پرونده مودي استفاده می گردد .

۶-کارت اقتصادي شخصیت های حقیقی

رنگ و شکل و موارد درج شده در کارت جديد با کارت هاي قبلي تفاوت دارد و عکس ۲*۳ مودي ، نام ونام خانوادگي وی، کد اقتصادي ، نشاني محل فعاليت تجاري و شماره حوزه مالياتي مودي در آن ذکر می شود .
۷-کارت اقتصادي شخصیت های حقوقي:

تغييرات مربوط به شخصیت های حقيقي در کارت شخصیت های حقوقي نيز هست تنها با این فرق که عکسی وجود ندارد و نوع شخص حقوقي ذکر می گردد . 

 

 

ثبت تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت ها

ثبت شرکت هدف با تلاش بسیار سعی در ارئه بهترین خدمات در زمینه ثبت تغییرات شرکت ها  را دارد و تمام خدمات مربوط به ثبت تغییرات شرکت ها را در اسرع وقت ارئه می نماید باشد تا شما عزیزان و مشتریان گرامی از خدمات موسسه حقوقی ثبت هدف نهایت رضایت را داشته باشید. حال به توضیحاتی درباره ثبت تغییرات شرکت ها میپردازیم:

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجامع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره انجام می گیرد. چنانچه مجامع عمومی عادی در چهار ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماه های دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده می شود.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

تغییر در مفاد اساسنامه که میتواند شامل موارد زیر باشد: تغییر نام تغییر موضوع فعالیت تغییر آدرس افزایش یا کاهش سرمایه تبدیل شرکت ( که در حال حاضر انجام پذیر نیست) تبدیل سهام به با نام با بی نام افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و هر مواردی که طبق قانون تجارت در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها:

کپی مدارک هویتی اعضای شرکت روزنامه رسمی اخرین تغییرات.

معمولا پس از ثبت شرکتها اتفاقات متفاوتی رخ خواهد داد  که باعث می شود صاحبان شرکت برای تغییر در شرکت اقدام نمایند. از متداول ترین تغییرات در شرکت ها، تغییر آدرس شرکت، تغییر موضوع شرکت و الحاق موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا می باشد. گروه وکلای موسسه حقوقی ثبت هدف از تمامی تغییرات و مسائل قانونی مرتبط با آنها شما را آگاه می سازند.

انتخاب مدیران

اطلاعات  شرکت 

 1. استان و واحد ثبتی آن را انتخاب می کنیم.
 2. یکی از شماره های  ( ثبت شرکت و یا شناسه ملی را وارد می کنیم ).

پس از ورود اطلاعات وارد مراحل بعدی می شویم .

اطلاعات جلسه

 1. در صورت درست بودن شماره ثبت شرکت وارد شده در سامانه در پرونده ثبتی شرکت شده و تغییرات آن را اعمال می نماییم.
 2. نام شرکت از طریق سامانه ثبت  ثبت می شود.
 3. نوع صورت جلسه را انتخاب می کنیم 
 4.  تاریخ برگذاری جلسه و ساعت شروع و پایان جلسه را وارد می کنیم (وارد کردن  ساعت پایان الزامی نمی باشد).
 5. تابعیت متقاضی : ایرانی یا خارجی وارد می کنیم.
 6. شماره ملی متقاضی ، نام  و نام خانوادگی متقاضی ( درضمن فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره باشد ).
 7. سمت متقاضی   
 8. شماره موبایل متقاضی که باید شماره فرد مجری باشد ( چون پیگیری پرونده از طریق همین شماره اطلاع رسانی می گردد).
 9. نام امضا کننده دفاتر شرکت : اسم و اسم فامیل و شماره ملی  ، تابعیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل )  ،  تاریخ وکالتنامه و شماره وکالتنامه   .
 10. کد پستی شرکت ثبت شده
 • مرجله بعدی
 1. تصمیمات جلسه انجام شده : نوع تصمیم جلسه را انتخاب می نماییم .
 • مرحله بعدی
 1. سمت افراد و سهم شراکت آنها را وارد می نماییم.
 • مرحله بعدی
 1. تغییر اطلاعات شرکت:
 2. لیست جدید اعضا تعیین شده و سمت اعضا را وارد می نماییم .
 • مرحله بعدی
 1. ارتباط اشخاص :در این بخش اطلاعات وکیل پرونده شرکت شما تایید می گردد.
 • مرحله بعدی
 1. تایید صحت اطلاعات وارد شده
 • مرحله بعدی
 1. تایپ نمونه درست و دقیق صورتجلسه
 2. و در نهایت ثبت نهایی درخواست ودریافت کد پیگیری  

 

موسسه حقوقی ثبت هدف

شعب و نمایندگی خارجی

شعب و نمایندگی خارجی

شعب و نمایندگی خارجی

ثبت شرکت هدف با تلاش بسیار سعی در ارئه بهترین خدمات در زمینه شعب و نمایندگی خارجی را دارد و تمام خدمات مربوط به شعب و نمایندگی خارجی را در اسرع وقت ارئه می نماید باشد تا شما عزیزان و مشتریان گرامی از خدمات موسسه حقوقی ثبت هدف نهایت رضایت را داشته باشید. حال به توضیحاتی شعب و نمایندگی خارجی میپردازیم.

به منظور تشکیل شعبه در ایران، شما باید موارد زیر به اداره ثبت شرکتها ، واقع در تهران ارسال نمایید. نسخه هایی از اصل باید به تایید قانونی توسط نزدیکترین کنسولگری ایران برسد:

۱-پر کردن فرم درخواست.
۲- “توجیه گزارش” توضیح فعالیت های پیش بینی و توجیه اهداف، نوع و دامنه فعالیت های شرکت، ارزیابی کارکنان ایرانی و غیر ایرانی، روش های مورد استفاده برای تامین مالی شرکت.
۳-A نسخه گواهی شده از “اساسنامه” شرکت مادر.
۴-A نسخه گواهی شده از مجوز استقرار با آخرین تغییرات آن شرکت مادر.
۵  آخرین گزارش های مالی شرکت مادر.
۶-یک نامه گواهی صادر شده توسط وزارت مربوطه، اداره، و یا سازمان دولتی نشان می دهد که توافق شده است با شرکت های خارجی به این نتیجه رسیدند که با هم کار میکنند و شرکت قصد فعالیت در ایران را دارد. (در صورت وجود)

به منظور تشکیل دفتر های نمایندگی در ایران، مدرک های زیر را همراه با ترجمه فارسی مورد نیاز است، نسخه هایی از اصل آن باید به تایید قانونی توسط نزدیکترین کنسولگری ایران برسد:

۱-نمایندگی قرارداد شرکت مادر

۲-در شخص حقیقی، مدارک شناسایی از متقاضی، در مورد اشخاص حقوقی،  مجوز ارتباط ایجاد و آخرین تغییرات
۳-ارائه اسناد نشان تجربه نسبی در زمینه در نظر گرفته شده از فعالیت
۴-اساسنامه، مجوز تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مادر
۵-A گزارش توجیهی شرکت
۶-آخرین گزارش مالی شرکت مادر
۷-یک نامه گواهی صادر شده توسط وزارت، ریاست، یا سازمان دولتی مربوطه نشان می دهد که توافق شده است با شرکت های خارجی به این نتیجه رسیدند که با هم کار میکنند و حق فعالیت در ایران را شرکت مادر دارا می باشد (در صورت وجود)

 

تفاوت بین یک سازمان، نماینده و شاخه ای از یک شرکت خارجی در ایران چه می باشد؟

یک شرکت خارجی شناخته شده و پذیرفته به عنوان یک شرکت قانونی در کشور از ثبت نام، مجاز به شعبه خود و یا دفتر نمایندگی در ایران برای فعالیت های ذکر شده در زیر می باشد:
خدمات پس از فروش برای کالاها و خدمات عرضه شده در ایران توسط شرکت های خارجی است.
آثار اجرایی قراردادهایی بین شرکت های ایرانی و خارجی را امضا کردند.
نقد و بررسی و آماده سازی زمینه  برای سرمایه گذاری توسط شرکت های خارجی در ایران .
همکاری با شرکت های فنی و مهندسی در ایران، برای کار در یک کشور سوم .
توسعه صادرات غیر نفتی ایران .
خدمات فنی و مهندسی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی به ایران و در پی آن اشتغال زایی می باشد.
فعالیت های تایید شده قانونی توسط دولت ایران ، در عرصه حمل و نقل، بیمه، بازرسی های کالاهای، بانکداری، بازاریابی و غیره.
مقاله تنها تایید شده توسط شورای وزیران در ۳۱ مارس ۱۹۹۹
در مورد دفتر شرکت باید درگیر در انجام کارهای انجام شده توسط دفتر مرکزی این شرکت، از جمله اجرای کار تحت قرارداد منعقده و بین دفتر مرکزی این شرکت در خارج از ممنوعیت و یک مشتری در ممنوعیت تبدیل، دفتر ثبت باید به عنوان یک شعبه شناخته شده است.
در مواردی که دفتر باید دفتر مرکزی آن قبل از مشتریان خود نماینده و به فروش می رساند محصولات دفتر مرکزی آن در ایران و یا انجام خدمات پس از فروش و مذاکره شرایط قرارداد به و بین شرکت و مشتریان خود در ایران این نتیجه رسیدند، نتیجه توافق با آن دسته از مشتریان، و غیره، دفتر باید به عنوان یک دفتر نمایندگی شناخته شده است. در مواردی که دفتر یک شرکت باید تنها در انجام فعالیت های تحقیقات بازار به نمایندگی از دفتر مرکزی آن درگیر و باید فرصت های تجاری در دسترس است به شرکت به دفتر مرکزی خود را در جهت گزارش می دهند که طرح های مربوطه (پروفرما فاکتورها) باید ساخته شود به طور مستقیم توسط دفتر مرکزی به مشتریان در ایران و در نتیجه دفتر نباید در یک موقعیت برای تولید هر درآمد خود در ایران و هزینه های آن باشد باید توسط انتقال وجوه توسط دفتر مرکزی آن از خارج از ایران، دفتر باید پوشش داده شود به نام یک دفتر ارتباطی.
با توجه به تبصره سه، ماده ۱۰۷ از قانون مستقیم مالیات ایران را که در سال ۲۰۰۲ اصلاح شده است، شاخه ها و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی و بانک هایی که در ایران ارائه فعالیت های بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و اطلاعات در ایران برای استفاده از دفاتر مرکزی خود، بدون داشتن حق ورود به هر معامله در ایران و دریافت پول از دفاتر مرکزی خود را برای دیدار هزینه های خود را و نیازهای مالی، نباید در قبال مالیات بر درآمد در ایران است.
مدیریت امور آژانس های در ممنوعیت مطابق با اجرایی توسط قوانین از قانون ثبت نام اجازه ها و پروانه شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی ثبت نام باید توسط یک یا طبیعی تر افراد مستقر در ایران انجام شده است. وظایف و مسئولیت های شاخه ای از شرکت های خارجی به شرح زیر است:
سیم پیچ و انحلال دفتر شعبه در صورت لغو مجوز اعطا شده به شرکت های خارجی به کار در ایران است.
ارائه گزارش سالیانه در مورد فعالیت های دفتر مرکزی شامل اظهارات مالی توسط حسابرسان مستقل در کشور مبدا از شرکت حسابرسی، به مرجع مربوطه در ایران است.
ارائه گزارش فعالیت شعبه یا دفتر نمایندگی در ایران همراه با اظهارات مالی حسابرسی شده در چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی، به مرجع مربوطه در ایران است.
مدیریت و اداره امور شعبه و یا دفتر نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی (بازدید کنندگان) مستقر در ایران انجام شود. 

ثبت شعب و نمایندگی خارجی در موسسه حقوقی ثبت هدف.

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی توسط موسسه حقوقی ثبت هدف.

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی جوازی می باشد که کسی که آن را دارا می باشد چه شخص حقیقی باشد چه شخص حقوقی، می تواند با اخذ کارت بازرگانی اقدام به تجارت جهت واردات و صادرات کالا نماید. این تجارت از ثبت کردن سفارش ها و ترخیص نمودن کالا ها تا وارد کردن کالاها از مناطق آزاد.

یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات و صادرات کالا الزام داشته و جزو یکی از پایه های اساسی کار های بازرگانی می باشد، کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مرکز و یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می شود. در واقع کارت بازرگانی جوازی  هست که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت و بازرگانی  خارجی بپردازد . بر اساس مقرراتی که در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.  

کاربرد کارت بازرگانی

ثبت سفارش و ترخیص کالا واردات از مناطق آزاد صادرات به حق العمل کاری در گمرک صادرات کلیه کالاهای مجاز ثبت علامت تجاری غیر فارسی (برند لاتین)  

شرایط اخذ کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی

شخص یا مدیر عامل باید بالای ۲۳ سال داشته باشد. داشتن حساب جاری به نام شخص یا شرکت در یکی از بانک های عامل کشور حداقل مدرک تحصیلی شخص یا ومدیر عامل شرکت باید دیپلم باشد. در صورت مذکر بودن شخص یا مدیر عامل شرکت،باید کارت معافیت یا پایان خدمت ارائه گردد. برای افراد بالای ۶۰ سال کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی

کپی شناسنامه و کارت ملی شخص کپی مدارک تحصیلی ( حداقل دیپلم ) در صورت مذکر بودن کپی کارت پایان خدمت یا معافیت ۳ قطعه عکس ۴*۶ زمینه سفید گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس + ۱۰ سند ۶ دانگ مالکیت یا اجاره نامه رسمی هولوگرام دار به نام شخص با کاربری اداری و یا تجاری پیش ثبت نام کد اقتصادی گواهی موضوع ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از حوزه های دارایی مربوطه

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی شرکتی

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل کپی مدارک تحصیلی مدی عامل (حداقل دیپلم ) کپی کارت پایان خدمت یا معافیت مدیر عامل ۳ قطعه عکس ۴*۶ زمینه سفید مدیر عامل اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار به نام شرکت با کاربری اداری و یا تجاری کد اقتصادی قدیم و جدید شرکت گواهی موضوع ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیمم مصوب اسفند ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی از حوزه ی دارایی مربوطه گواهی عدک سوء پیشسینه مدیر عامل از پلیس +۱۰ آگهی و روزنامه تاسیس و کلیه تغییرات شرکت اساس نامه و اظهارنامه ( برای شرکت های سهامی خاص ) شرکتنامه و تقاضا نامه ( برای شرکت های مسئولیت محدود) گواهی ارزش افزوده هم نیاز می باشد.

موارد معافیت از لزوم داشتن کارت

کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی شرکت تعاونی مرزنشینان ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشور ها در تردد هستند. پیله وران کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار. صادرات و واردات کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد تمام این افراد از داشتن این کارت معاف می باشند.

نکات مهم و الزمات لازم اخذ کارت بازرگانی

حداقل سرمایه ثبتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ کارت بازرگانی ۵ میلیون ریال به بالا می باشد. داشتن کارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده که حین ثبت سفارش کالا جزو مدارکی است که توسط بانک ها از متقاضی اعتبار ، درخواست می گردد. هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند داشته باشد. کارت بازرگانی شرکت های تعاونی از اتاق های تعاونی صادر می گردد.

 
با توجه به آداب و رسوم، مجوز کارت بازرگانی که دارنده فرد حقیقی یا حقوقی می تواند با کسب و کار خود را در زمینه صادرات و واردات کالاها اقدام کند. 

بسیاری از افراد علاقه مند به فعالیت های تجاری، برای دریافت کارت کسب و کار اقدام از طریق وزارت بازرگانی اقدام می کنند که برخی از مزیت های آن در متن ذیل ذکر شده است.
روستایی بودند) به واردات کالا تایید شد.

برنامه های کاربردی

۱٫ جهت ورود و ترخیص کالا از گمرک

۲٫ واردات از مناطق آزاد

 
۳٫مبادرت به دریافت حق العمل کاری
۴٫ صادرات کلیه کالاهای

شرایط صدور کارت های بازرگانی

الف) افراد از ایران

داشتن حداقل ۲۱ سال.

برگ پایان و یا برگ معافیت از خدمت سربازی برای آقایان.

سه سال از فعالیت کسب و کار / تولید دارندگان تایید دو کارت کسب و کار و یا گواهی صادر شده توسط یک مجوز وزارت.

داشتن محل کسب و کار (مطابق با زمینه) اعم از ملکی / استیجاری.

با داشتن دفاتر قانونی بیانیه ثبت نام فراهم می کند.

داشتن یک حساب جاری معتبر با یک بانک از کشور است.

ب) افراد حقیقی و غیر ایرانی

پس از اتمام تمام شرایط مورد نیاز برای اشخاص ایرانی به غیر از برگ خدمت سربازی / معافیت.

اقامت و کار معتبر مجوز.

مدارک مورد نیاز برای افراد

صدور ۱ بر روی تقاضا از کارت های

۲٫ کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

۳٫ ملی کارت کپی

۴٫ تکمیل فرم ثبت نام یک اتاق را ترک میکند (نوع فارسی-لاتین)

۵٫ عضو ارسال مقاله از اتاق بازرگانی

۶٫ تکمیل ۲ برگ مشخصات فرم کسب و کار (نوع در زبان فارسی)

۷٫ شکل اصلی و کپی H بانک به اعتبار بانکی

۹٫ اصل و کپی فرم تعهد از متقاضی کارت کسب و کار امضا و تصدیق شده توسط دفاتر دفتر اسناد رسمی.

۱۰٫ دو برگ اعلامیه اصلی که گواهی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت دفاتر تجاری رسیده است.

۱۱٫ اصل و کپی گواهی دفاتر مهر و موم شده، اداره ثبت شرکت  ها.

۱۲٫ گواهی عدم سوء پیشینه اصل و کپی.

۱۳٫ پنج عکس ۴ × ۳٫

۱۴٫ دو مجموعه از کپی از تمامی صفحات گواهی متقاضی تولد (حداقل سن ۲۱ سال) و اصل قابل مشاهده است.

۱۵٫ دو فتوکپی خدمات کارت و معافیت از خدمت نظام برای مردان و دیده پایان آن.

۱۶٫ دو مجموعه از کپی از تمامی صفحات سند محضری از شش تن و یا ارائه کار Ajarhnamh. (به طور معمول در کار اجاره، ارائه دو نسخه از هر مادر صفحات سند برای دیدن سند اصلی، اگر سند است برای جمعی مجموعه علاوه بر مراحل ذکر شده در این بند، ارائه رضایت صاحبان دیگر از کارت متقاضی مورد نیاز است .

۱۷٫ اصل و کپی از حساب سپرده دریافت سازمان تجاری از نام شرکت.

۱۸٫ دریافت حق عضویت بسته به میزان سرمایه با توجه به ارائه و پلاگین جک تمبر.

توجه داشته باشید ۱٫ تمام وقت کارکنان سازمان های دولتی می تواند کارت های دریافت خواهید کرد.

تبصره ۲٫ در صورتی که متقاضی نتواند به انجام کار شخصا مراجعه مراجعه کننده مورد نیاز برای ارسال یک قدرت رسمی از وکیل و یا معرفی نامه از متقاضی.

توجه داشته باشید ۳٫ هر کس بیش از یک کارت کسب و کار است، که آیا قانونی است یا نه درست باشد.

افرادی که اخذ کارت بازرگانی معاف می باشند

۱٫ مرزنشینان تعاونی

۲٫ ملوانان ایرانی در رگ های رفت و آمد بین سواحل ایران و سایر کشورها به کار گرفته.

۳٫ پیله وران

۴٫ کارگران ایران در خارج از کشور مشغول به کار در صورتی که سوابق اشتغال از وزارت کار.

۵٫ گمرک برای تشخیص کالاهای صادراتی که برای فروش نیست.

 
محاسن اخذ کارت بازرگانی:

۱- اخذ یک شناسه کاری در محیط کسب و کار ملی

۲-کسب جایزه های بازرگانی در صورت اخذ کارت بازرگانی.

۳- امکان انجام امور بازرگانی با بازرگانان خارجی.

۴- می توانند از مشاوره های حقوقی بهره مند شوید.

۵- توانایی ارتباط با بازار های جهانی.

۶- تجارت با اصول مدرن

۷- کسب یارانه صادرات