ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت:

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت:

نحوه ثبت،ارائه، یک اظهارنامه مالیاتی شرکت 

بر طبق قوانین ایران افراد و شرکت ها باید مالیات تعیین شده پرداختنمایند، در غیر این صورت از وام ها، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای پرداخت آن در نظر گرفته شده محروم می شوند و ضمنا باید جریمه مالیاتی پرداخت کنند
تمام شرکت ها و موسسات تجاری که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت شده اند و دارای شماره ثبتی هستند باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند.

 از محل کدام درآمدهای شرکت باید مالیات پرداخت نمود  و نرخ مالیاتی چقدر می باشد؟

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمد شرکت ها و درآمد به دست آمده از فعالیت های انتفاعی دیگر اشخاص حقوقی که از منابع متفاوتی در داخل کشور یا خارج از آن بدست می آید، پس از کسر مبلغ زیان های بدست آمده از منابعی که معاف نیستند و کسر معافیت‌های دیده شدع  باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند.

بر طبق  ماده قانونی ۱۹۲ قوانین مالیات  مستقیم:

در صورت ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی در تاریخ گفته شده به اداره مالیات، بنگاه مالیاتی شامل  جریمه ای معادل  ده درصد مالیات، متعلق می گردد و ارائه نکردن اظهارنامه توسط شخص های حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون باعث تعلق جریمه ای معادل  چهل درصد مالیات متعلق می گردد و شامل بخشیده شدن نیست.

افراد حقوقی (شرکت ها) درباره امور مالیاتی خود چه تکالیفی دارند؟

 

۱٫ پلمپ کردن دفاتر قانونی

تمام خص های حقوقی باید پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند. برای مثال برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مؤدیان وظیفه دارند تا پایان ۲۸/۱۲/۹۳ به پلمپ دفاتر قانونی خود را نجام دهند.

۲٫ پرداخت کردن حق تمبر

شرکت ها در هنگام ثبت باید مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت نمایند. همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش داده اند باید در هنگام ثبت صورت جلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت خود کنند.

۴٫ ارائه کردن لیست کسانی که حقوق می گیرند:

شرکت ها تکلیف دارند که لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می‌ گیرند را مشخص نمایند و مقدار حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت ارائه دهند و مالیاتی که طبق ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق می گیرد را پرداخت کنند.

مطابق ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم ایران:

ارائه نکردن اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و ضرر در دوره فعالیت موجب استفاده نکردن از فعالیت مقرر در آن سالی مالی می گردد.

مطابق ماده ۹۷ ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم ایران:

آیا می دانید در چه زمانی درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی اراس تشخیص داده می شود؟

۱٫ در صورتی که مودی به در خواست کتبی اداره امور مالیاتی درباره ارئه دفتر ها و یا مدرک های حساب و کتاب در محل کار اجتناب نماید.
۲٫ در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفتر ها و یا مدرک های حساب و کتاب، در محل کار اجتناب نماید.
۳٫ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک، ابزاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل باشد و یا به علت رعایت نکردن قانون.

نکته*

مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف های قانون در این قانون و یا در صورت تخلف از قوانین به شرح زیر جریمه میگردند:
۱٫ ثبت نکردن نام مودیان در مهلت قانونی معادل هفتاد و پنج درصد مالیات متعلق، تا تاریخ ثبت نام نمودن.
۲٫ صادر نکردن صورت جلسات برابر یک برابر مابه التفاوت مالیات تعلق می گیرد.
۳٫ درج نکردن درست قیمت در صورت حساب معادل یک برابر ما به التفاوت مالیات تعلق گرفته .
۴٫ درج نکردن و تکمیل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته.

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت 

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت 

ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت 

راهکار های افزایش سرمایه شرکت ها

راهکار های افزایش سرمایه شرکت ها

راهکار های افزایش سرمایه شرکت ها

راهکار های افزایش سرمایه شرکت ها

راهکار های افزایش سرمایه شرکت ها 

راهکار های افزایش سرمایه شرکت ها:
به صورت کلی اعضای یک شرکت با توجه به اینکه شرایط مالی و سرمایه گزاری همواره یکسان نمی باشد تصمیم می گیرند، سرمایه خود را به صورت فروش سهام  به منظور بالا بردن سرمایه و اعتبار شرکت افزایش دهند تا اینگونه بتوانند تغییرات مثبت مورد نظر را ایجاد نمایند.
افزایش سرمایه شرکت:
به منظور ارائه منابع مورد نیاز برای توسعه پروژه ها و افزایش سرمایه شرکت به نقدینگی نیاز است، که از محل صدور سهام جدید و یا افزایش ارزش اسمی سهام موجود، ممکن می باشد. هدف از این (استاندارد از قیمت اسمی سهام در اساسنامه شرکت) شفافیت و مقایسه وضعیت سازمان با شرکت های دیگر است.
راه های افزایش سرمایه شرکت:
۱ – سهامداران نقدی (پرداخت کردن مبلغ اسمی سهام به پول نقد)
۲ – ذخایر و سود توزیع نشده از سال های گذشته (تبدیل سود تقسیم نشده (ذخایر) به سرمایه)
۳ – خواسته سهامداران (خواسته به سرمایه تبدیل شده)
اصلاح ماده ۱۶۶ از قانون تجارت، حفظ تقدم برای صاحبان سهام قدیمی ارائه شده و توافق شده است که:
“سهامداران این شرکت در خرید سهام جدید، به عنوان سهامدار حق تقدم دارند، که آخرین مهلت برای درخواست حق تقدم سهامداران از روزی که ضرب الاجل آغاز می شود کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.“
پس از تصمیم گیری، حتی با روش آگهی در روزنامه به طور گسترده در مورد چگونگی افزایش سرمایه به روش صدور سهام جدید، به اطلاع سهامداران برسد. در این تبلیغ، اطلاعات مربوط به میزان افزایش سرمایه و مقدار اسمی سهام جدید و تعداد سهام ، حق تقدم در خرید هر سهم آنها، و مهلت برای اشتراک و پرداخت ذکر شده است و حق تقدم خرید گواهی سهم به آخرین آدرس سهامداران، ارسال خواهد شد. پس از دریافت گواهی، سهامداران ممکن است در دوره مشخص در آگهی اشتراک از سهام جدید، حق استفاده از، به طوری که پس از پرداخت از ارزش اسمی سهم و امضای تعهد سهم، به کشتی سوار در اشتراک خود را ..
به عنوان مثال: فرض کنید یک شرکت با سرمایه ۱۰،۰۰۰ میلیون £ به میزان ۱۰ میلیون سهام، به افزایش۱۰۰٪  سرمایه اقدام کرده است. در این مورد، برای هر یک از سهم قدیمی سهامداران، اولویت معادل داده خواهد شد. (یک سهم جدید به ازای هر سهم) و سهامداران پس از واریز ۱۰۰۰ ریال بابت هر اولویت سهم صاحب یک سهم جدید است. برای مثال: اگر قیمت سهم قبل از مجمع ۵۰۰۰ £ است و ۱۰۰۰ ریال به ازاء هر سهم به سهامداران پرداخت می شود. قیمت های جدید £ ۳۰۰۰ و دو برابر شدن تعداد سهام، سهامداران خواهد شد در عمل باقی بماند. با این حال، سهامداران ممکن است با توجه به نظر مثبت یا منفی از فعالیت ها و پروژه های آینده، قیمت سهم واقعی  بالاتر و یا پایین تر از قیمت نظری تعیین شود.
دریافت تماس با ثبت شرکت و ثبت نام خود:
اگر شرکت برای افزایش سرمایه به روش صرفه جویی در منابع و بخشی از حقوق صاحبان سهام، در برگزاری سمینارها ، مطرح شود ؟و اگر در بازار اقدام به فروختن همه منابع سازمانی ( و سود تقسیم نشده) کند. اگر سرمایه گذاران مایل به خرید یک مجوز اشتراک هستند باید به سهامداران فعلی این شرکت حق تقدم بدهند، مانند: گواهی برای تحویل به فروشنده – – و ارزش اسمی – برای تحویل به شرکت – به پرداخت کارگزاران و در این مورد، او باید مجموع هزینه صدور گواهینامه را بدهد. اگر سهامداران در مهلت اعلام شده، یا نه برای ادامه به اشتراک حق تقدم برداشت از فروش، گواهی شرکت پس از اتمام دوره اشتراک در بورس اوراق بهادار در فروش و پس از فروش اقدام کنند، میزان فروش پس از کسر ارزش اسمی یک حساب سپرده سهامداران وابسته به هزینه های مربوط به آن است.

نوشته شده توسط حامد اشرفی

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

 

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری 

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

 

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری مراحل,روند,مدارک مورد نیاز:

منطقه آزاد چیست چه مزایایی دارد؟

شروع عملیات به مدت ۱۵ سال بوده و طبق مجوز شرکت ها از پرداخت مالیات بر درآمد اصلی معاف هستند.

 

طبق تعریف سازمان ملل متحد (Yvnyrv) مناطق آزاد به عنوان یک (محرکه) برای تشویق صنایع و صادرات در نظر گرفته می شود. در برداشت جدید از منطقه آزاد، مناطق آزاد در پردازش صادرات، منطقه صنعتی ویژه در خارج از مرز و بوم آداب و رسوم شناخته شده است. فلسفه تولید صادرات گرا، می تواند به عنوان یکی از استراتژی های توسعه مدن نظر قرار گیرد.

 

* مزایای ثبت نام در مناطق آزاد:

 

معافیت های مالیاتی (۲۰) سال برای هر نوع فعالیت اقتصادی.

 1. ۱۰۰٪ مالکیت خارجی.
 2. برای اتباع خارجی وجود شرایط بدون ویزا
 3. گارانتی و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
 4. عدم محدودیت در نقل و انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با کشورهای دیگر
 5. بانکداری و بیمه (عمومی و همچنین خصوصی) ارائه می دهد
 6. انعطاف پذیر خدمات پولی و بانک
 7. معاملات ارز خارجی
 8. معافیت از عوارض گمرکی برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
 9. فعالیت های نفتی و محصولات پتروشیمی و ارز بورس اوراق بهادار بین المللی
 10. نهادهای فرهنگی ثبت شرکت ها و موسسات صنعتی و تسهیل و مالکیت معنوی
 11. مقررات آسان برای کالا مجاز
 12. روش های ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
 13. توانایی صادرات کالاهای تولید شده توسط کیش سرزمین اصلی دیگ
 14. نرخ انرژی
 15. آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
 16. صادرات محصولات به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و پورت
 17. شرایط ساده و شرایط کار و دسترسی به نیروی کار ماهر

منطقه آزاد چیست؟

 

هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایران، که شامل:

 

منطقه آزاد کیش

منطقه آزاد قشم

منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد بندر انزلی

منطقه آزاد سلفچگان

منطقه آزاد شاتل

منطقه آزاد ارس

 از تجارت در همه مناطق به صورت رایگان لذت ببرید، و ۱۵ سال معافیت مالیاتی که ذکر شده است.

برخی از تفاوت ها در مناطق آزاد خاص را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

 

یک معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در داخل کشور تحت مفاد تخفیف مالیاتی وجود دارد.

محصول خرده فروشی مناطق ویژه اقتصادی تنها برای اتباع خارجی امکان پذیر است اما مناطق آزاد برای خارجی ها و خرده فروشی داخلی امکان پذیر است. مقررات صدور روادید برای اتباع خارجی در معیارهای مناطق خاص در داخل مرزهای کشور است، اما برای مناطق آزاد ویزای ورود داده می شود.

مقررات کار و بیمه اجتماعی استخدام اتباع خارجی مناطق آزاد مناطق تابع مقررات خاص هستند.

دسترسی مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخلی است.

 

مشوق های سرمایه گذاری و تجاری حوزه ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری:

 

ثبت

انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر قوانین ایران بدون بوروکراسی از منطقه طبق قانون تجارت ثبت می شود. ویژگی های ثبت نام شرکت در این منطقه نسبت به سایر مناطق شرح زیر است:

 

الف) سهولت نام و موضوع: برای اشخاص حقوقی انتخاب یک موضوع در مناطق آزاد بسیار راحت تر از سرزمین اصلی است Gyrd.zmna) ) با توجه به ماده ۵ قانون مدیریت آزاد صنعتی و قوانین خاص Tjary_.

مناطق آزاد رایگان برای شرکت هایی که در مراحل ثبت نام در رقابت با سایر نقاط جهان و کشور های پیشرفته هستند.

) ثبت شرکت با سهامداران خارجی: ماده ۲ و ۵ قوانین سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که هیچ محدودیتی برای ثبت نام از اشخاص حقوقی در نظر شهروندی وجود ندارد به طوری که سرمایه گذاران خارجی می توانند هر تعداد در هر منطقه فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری داشته باشند.

د) وجود دفاتر مجازی برای سرمایه گذاران: اشخاص حقوقی که اقامت قانونی ندارند می توانند به مدت ۳ ماه سفارشی و یا ۶ ماه با استفاده از صندوق پستی از دفاتر مجازی استفاده کنند.

سفارش

این مدل معامله گری کوتاه مدت توسط بسیاری مورد استقبال قرار گرفته است.

 

حمایت از موارد خاص

 

دستورالعمل ۱۸-۶ شماره ۳۱/۴۳۴۷۷۰

 

گمرک

تعرفه تخفیف

 

(ارزش فاکتور) ۱۵٪ از کل مبلغ تعرفه گمرکی بر کالاهای ورود به سرزمین اصلی از صاحب مجوز و سپس با توجه به ارائه مستند مربوطه شواهد اثبات واردات کالاهای داخل کشور  (اجازه آداب و رسوم) ۷٪ به ۵/۱۱٪ از ۱۵٪ مقدار محصول به دست آمده بازگردانده می شود.

– تمام موارد وارد واحد ساخت ماشین آلات خام و صنعتی از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند.

 

حمل و نقل

از جانب هیئت مدیره منطقه آزاد برای جلب و تشویق واردات و صادرات کالا توسط خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی تمام بازرگانانی که کالاهای خود را از این منطقه عبور دهند با توجه به تجارتشان از ۳۰٪ تخفیف برای هزینه حمل و نقل برخوردار خواهند شد.

تصویب

سیستم بانکی مالی اعتباری و بیمه سیاست منطقه آزاد کیش

 

 1. انتقال وجوه ارسالی ارز خارجی از کشورهای همسایه، بسیاری از کشورهای همسایه از جهان:

 

تقاضا کنندگان برای وجوه ارسالی ارز خارجی می تواند برای کمی سازی (بدون محدودیت) و یا پرداخت پول یا معادل آن در برابر ارز دیگر (مطابق با مقررات پیشگیری از پول شویی) که به بانک دیگر نوشته می شود پرداخت خواهد شد.

برای حواله ها ارائه نام و نام خانوادگی ذینفع یک شماره حساب بانکی، آدرس و شماره تماس به ذینفع (کد SWIFT) (شماره حساب یک بانک بین المللی) بین المللی شماره حساب بانکی را وارد کنید و به دلیل کمیسیون پرداخت سفارشات داخلی و خارجی لازم است.

انتقال داخلی و شاخه های دیگر بانک های شعبه از همان بانک ، نیم میلیون هزار است.

حواله های خارجی نیز یک و نیم هزار حداقل دستمزد هزینه برای هر دو وجوه ارسالی داخلی و خارجی امریکا ۳ $ میباشد.

حداکثر هزینه پنجاه و یک صد ۵۱٪ و پنجاه دلار است.

لازم به ذکر است شبکه انتقال وجه با ارسال پول به یک حساب بانکی در داخل کشور خود بدون هزینه است. هزینه مناطق آزاد تجاری و واحد بانکی صنعتی از معاملات ارز، مقررات ارزی و بقیه کشور تامین شده و عملیات بانکی ، نرخ ارز، بهره تسهیلات اعتباری و سپرده های مختلف و همچنین امکانات سود، آزادانه توسط تقاضای بازار و شرایط عرضه تعیین و دریافت شده است.

 

 1. خرید و فروش ارز های اصلی در برابر ریال بدون محدودیت:

 

از آنجا که بانک های جزیره کیش منطقه آزاد بدون محدودیت با ارز های معتبر مانند دلار تبدیل، خرید و یا فروش انجام میدهند. ارز ها به روش سیستم بانکی بین المللی، از جمله انتقال پول و ارز خارجی حساب بانکی معتبر و ارز منتقل شده است بدون هیچ گونه محدودیت مجاز می باشد. خرید هزینه های بانکی و کمیسیون فروش یک هزار و دو هزار. تبدیل ارز از حواله پول به محلی با حساب ارز خارجی و حساب های بانکی نیز بدون هزینه می باشد. پرداخت قبوض ارز برای حساب مشتری اگر آنها تبادل یادداشت ها و سپرده های خود را داشته باشند مانعی ندارد در غیر این صورت بدون اتهام برای صورتحساب پرداخت ارز (یک بیماری است پول از مبالغ حساب بر) دو هزار  به عنوان کمیسیون خواهد شد. خرید و فروش ارز و همچنین آنها را مناطق آزاد ریال تبدیل بر اساس بازار آزاد توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود.

 

 1. پروژه های تامین مالی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطابق با سیاست های مورد تایید و روش برای KFZ:

 

قالب امور مالی پروژه ها و امکانات مالی پروژه و تشکیلات جدید بکار تجاری انجام می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی به عنوان واردات کالاهای سرمایه ای، تجهیزات، ماشین آلات، خطوط تولید و خدمات فنی و مهندسی و نصب و راه اندازی، دانش فنی آموزش و، واجد شرایط و امکانات مالی است.

استفاده از امکانات معمولا بین ۱ تا ۳ سال برای ساخت و اجرا طول می کشد. تشکیلات جدید بکار تجاری امکانات نیز اعتباری سر رسید تشکیلات جدید بکار تجاری اعتبار داخلی را تشکیل می چارچوب کوتاه مدت خط اعتباری بین بانک یا موسسه مالی تحت یک قرارداد تاسیس باز می شود. دریافت اعتبارات اسنادی تحت تاسیسات تحت شرایط از امکانات مربوطه می باشد. دوره پرداخت تشکیلات جدید بکار تجاری تا یک سال پس از پرداخت از کارگزار فروشنده در زمان معامله امکاناتdocuments..external را به روال action.the است.

 

 1. امکانات و خدمات کسب و کار شامل باز کردن اعتبارات اطلاع اسناد معامله وارد / صادر، پیش نویس اسناد و ضمانت نامه (درآمد حاصل از) تشریح تخصیص درآمد حاصل از اعتبار صادراتی در نرخ مناسب:

 

بانک ها جزیره در علاوه بر تمام خدمات پول نقد در مقابل سند CAD (پول نقد در برابر اسناد) و باز از اعتبار نامه و ارز و ریال بصری و ارائه بلند مدت، و همچنین دیگر بانکی خدمات تجاری فرم مشاوره، بانک فروشنده و بانک را پوشش می دهد رفتار. در حالی که این بانک ها برای دریافت اعتبار از بانک های دیگر (اعتبار صادرات) و اسناد معامله، سوابق رسیده نرخ مناسب تشریح آینده با اسناد Nmayd.vjh خواسته تشریح فروشنده حساب خود انتقال خواهد داد. رابطه Zmnant با ارز خارجی بانک ها ارز شامل انواع تضمین (ضمانت نامه وارداتی) (مسئولیت برای اطمینان متقابل پانسمان) (تضمین عملکرد خوب) و (ضمانت پرداخت) صادر خواهد شد.

 

 1. وام ارز:

 

تسهیلات ارزی به منظور ایجاد شرایط لازم برای گسترش بانکداری (واردات صادرات داخلی) به عنوان سرمایه نقدی (منابع) در دسترس متقاضیان واجد شرایط، چه شخص حقیقی یا حقوقی به شرایط برای خرید و صادرات از امکانات به فروش محصولات Grft.ayn در خارج از کشور (صادرات) و یا برای خرید و واردات کالا از خارج از مناطق آزاد (واردات) امکانات بر اساس قیمت خرید از کالاها و نرخ حمل و نقل تعیین می شود. و حداکثر ۹۰٪ از مبلغ فاکتور. نرخ بهره وام با شرایط بازار منطقه و برنامه های مطالعه بین المللی مورد و نوع ارز، نرخ و مدت زمان وام تعیین می شود. پایان باز از مدت و یا پرداخت ماهانه می تواند به ارز خارجی ساخته شده است.

 

 1. افتتاح حساب ارز خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی از ارزهای اصلی با نرخ بهره مناسب:

 

بانک های جزیره به مشتریان خود انواع حساب های ارزی را می توانند پیشنهاد دهند به شرح زیر:

 

الف) حساب وام ارزی:

یک ارز خارجی مانند حساب بهره عمل نمی کند. باز کردن حساب جاری ارز چک بازگشت، و هیچ سند مربوطه پس از دریافت تایید از مشتری قادر به پرداخت و باز کردن حساب نخواهد بود که طبق ارز و یا ارز به شما پرداخت خواهد شد.

 

ب) وام های ارزی حساب پس انداز (دفترچه حساب پس انداز):

پس انداز ارز خارجی و یا حداقل یک صد هزار دلار، یک صد یورو یا ارزهای دیگر معادل یک صد دلار برای باز کردن است. ارز خارجی حساب های پس انداز و بهره وام تعلق ندارد. و با توجه به سیاست های بانک مربوطه و قرعه کشی های دوره ای به این شرکت جوایز داده می شود.

شایان ذکر است تبدیل ارز از حساب پس انداز ارز محلی بدون هزینه است.

 

ج) سپرده مدت (یک ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه، یک سال)

سپرده های مدت و بهره تعلق بلوغ سپرده مربوط سود اعلام شده توسط حساب مشتری اعتبار خواهد شد. نرخ بهره در این حساب با توجه به تقاضای بازار و شرایط عرضه و قرارداد سپرده با بانک تعیین می شود.

 

بیمه

با احترام به حمایت از سرمایه گذاران، که از جمله این قابلیت ها می تواند یک پوشش بیمه مناسب خطرات سرمایه گذاری ذکر شده ارائه کرد به شرح زیر:

 

اقتصادی -ریسک این تغییرات و نوسانات نرخ ارز، غیر انتفاعی و انتقال سرمایه

– خطرات حقوقی و سیاسی از قبیل تغییر در قوانین مالکیت، تجارت، آموزش و مقررات منطقه ای و همچنین خطراتی که به دلیل جنگ و هرج و مرج. . . . . به وقوع پیوستن.

– خطرات مربوط به پروژه، از جمله خطرات طبیعی و دیگر بلایای منجر به صدمه به اموال، مهندسی، مسئولیت ها، پرسنل، و مدیریت پروژه. . . .

 

فرودگاه بین المللی کیش:

 

چهارمین فرودگاه کشور از نظر عملیات پرواز

□ هر طول باند فرودگاه از ۳۳۶۰ متر با توانایی پذیرش هر نوع هواپیمای پهن پیکر استاندارد، طول تاکسی ۳۳۶۰ متر و پارکینگ موازی ۱۴ تاکسی زیر با ظرفیت ۱۲ هواپیما به طور همزمان در حال موقعیت متوقف است.

□ ۵ ترمینال مسافربری با مساحت ۱۳ هزار متر مربع برای سرویس دهی همزمان به ۱۰ پرواز داخلی و بین المللی.

□ امکانات نشست و برخاست هواپیما در شب و بهره مندی از سیستم روشنایی باند.

□ پذیرش بیش از ۲ میلیون مسافر و ۲۰ هزار سورتی پرواز ورودی و خروجی ۸۹ سال

□ توانایی پذیرش ۴ میلیون مسافر و ۳۰ پرواز در سال های ورودی و خروجی

□ عملیات پرواز منظم روزانه بیش از ۱۰ مسیرهای داخلی و ۲ پروازهای بین المللی

□ فعالیت های منظم در داخل فرودگاه بیش از ۱۳ هواپیما کیش

□ تصویب ۶۰ پرواز و ۶ میلیون مسافر داخلی و خارجی به طور متوسط ​​و افزایش آن تا ۱۰۰ پرواز در روز در طول سال نو و جشنواره تابستانی.

□ ارائه هواپیما و حمل محموله خدمات در انطباق با کیفیت ایمنی یکپارچه مطابق با استاندارد

□ پیاده سازی سیستم خودکار و یکپارچه از مسافران، برای فرودگاه اولین بار در کشور

□ ارائه تشریفات خاص (CIP شامل پذیرش، خدمات انتقال فرودگاه و منحصر به فرد)

□ آماده برای حمل و نقل هوایی و پست (هوایی) اهداف داخلی و خارجی.

□ تسهیل ورود و خروج اتباع خارجی بدون ویزا و با حداقل بوروکراسی و نوار قرمز فرودگاه

□ منطقه مناسب از ۲۱ هزار متر مربع از فضای نمایشگاه مجاور به فرودگاه

□ کوتاه بندر تجاری کیش فاصله دسترسی آسان و امکان استفاده از حمل و نقل ترکیبی

 

بندر کیش، بزرگترین جزیره بندر تجاری ایران

 

□ بهره مندی از ۱۲ اسکله عمومی و ۲ اسکله نفت فعال و امکان پذیرش کشتی های با ظرفیت حداکثر ۶۰۰۰ تن طرف و یک پیش نویس حداکثر ۵٫۷ متر.

□ ظرفیت سالانه ۵٫۳ میلیون تن ذخیره سازی و به همان مقدار از زمان راه اندازی ذخیره سازی محصولات با بهره مندی از ۲۶ منطقه عمومی و ۵۲ منطقه انبار خصوصی بیش از ۵٫۴ هکتار و چند قطعه از انبارهای باز عمومی و خصوصی و منطقه حوضه از مجموع ۲۵ هکتار.

□ راه اندازی قسمت جدید به طول اسکله ۴۵۰ متر و عرض عمومی با ظرفیت طرف ۱۲۰۰۰ تن تا سال ۱۳۹۰

□ ظرف خط حمل و نقل به طور منظم (حمل دریایی) بندرعباس و جزیره قشم

□ دارای ظرفیت اسمی ۳٫۲ میلیون تن کالا بارگذاری شده و تخلیه ۴۰ هزار TEU ظرفیت ظرف ۷۳۰ هزار مسافر در سال

□ به مساحت ۳۶۰۰ مربع ترمینال متر مسافر برای مسافران داخلی و بین المللی بنادر ترافیک

□ کشتی زمان انتظار کم با توجه به پورت ترافیک محدود و سرعت بالا از بارگیری و عملیات تخلیه

□ پشتیبانی از غرفه از مناطق نفت در جزایر خارک، سیری، لاوان و پارس جنوبی

□ ساخت سفرهای مسافران به طور منظم در راه خود بندر چارک، افتاب و ورود کیش

□ امکان ایجاد بنادر دریایی مسیر سفر به طور منظم و امارات دیگر از امارات متحده عربی

□ ورود و خروج کالا از / به تمام بنادر اصلی در کشور و بنادر کشورهای فارسی خلیج فارس و دریای عمان

□ آماده سازی برای انتقال زمین برای ساخت مراکز تبادل کالا ) توسط بخش خصوصی)

 

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

 

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

 

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

 نویسنده:حامد اشرفی

چگونه علامت تجاری خود را به برند تبدیل کنید

چگونه علامت تجاری خود را به برند تبدیل کنید

چگونه علامت تجاری خود را به برند تبدیل کنید

به دست آوردن یک علامت تجاری اگر شما قصد انجام کسب و کار در سراسر مرزهای دولت یا ملی است. یک علامت تجاری جلوگیری دیگران از تجاوز به هویت کسب و کار خود را با استفاده از یک نام مشابه، آرم، و یا دیگر شناسایی ویژگی های نام تجاری خود را.

در آینده با یک نام است که تجدید نظر به مصرف کنندگان و به دست آوردن تشویق کرد از وکیل علامت تجاری خود را یک فرایند به چالش کشیدن، خسته کننده، و حتی دردناک است. بخشی از معضل است که مصرف کنندگان به طور کلی ترجیح نام متشکل از کلمات آشنا که ایجاد اتصال سریع و درک، در حالی که وکلای ترجیح می دهند نام غیر معمول و ابداع – دورتر از هر کلمه همیشه قبل از شنیده می شود، بهتر است.

دنبال این نام توسعه و روند trademarking خرید مورد استفاده که منجر متخصصان توسعه نام تجاری:

تاسیس هدف استراتژیک خود را بر اساس موقعیت نام تجاری مورد نظر خود را و شخصیت.

توسعه در هر نقطه از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نام بالقوه است.

۵۰ نام انتخاب های خود را انتخاب کنید.

ارسال لیست خود را به یک وکیل متخصص در نامگذاری و trademarking خرید.

وکیل یک جستجو علامت تجاری اولیه در عرصه کسب و کار خود و در زمینه های مرتبط با کسب و کار انجام برای تعیین اینکه آیا استفاده از نام ممکن است شما به دادخواهی آسیب پذیر را از دیگر دارندگان برند حال حاضر و یا در آینده است. در بیشتر موارد، در زمان حفاری بیش از این، تنها دو یا سه از ۵۰ مطالب نام خود را به پایان بر روی یک “فرصت خوب را از تصویب” لیست. قیمت برای انجام غربالگری اولیه برای هر نام معمولا حدود ۲۵ $ تا ۳۰ $ اجرا می شود.

وکیل قرار می دهد نام هایی که آن را گذشته غربالگری اولیه از طریق جستجوی دسترس بودن جامع.

این مرحله به طور کلی در اطراف ۳۰۰۰ دلار به $ ۴،۰۰۰ در هر نام اجرا می شود و در نتیجه در یک تجزیه و تحلیل ریسک دقیق. اگر نام بالا به انتخاب شما روشن استفاده کنید و بدون خطر یک کت و شلوار نقض از صاحب علامت تجاری دیگر تلقی شده است، اجازه وکیل خود را به اجرا – راه رفتن – به ثبت آن به عنوان خود را. اگر استفاده از آن همراه با برخی از علامت سوال نقض قوانین، کار با وکیل خود (و در راحتی از تحمل خطر خود را) برای تعیین اینکه آیا یا نه برای ادامه به اتخاذ نام با یا بدون علامت تجاری.

چگونه علامت تجاری خود را به برند تبدیل کنید 

تفاوت بین یک شرکت نوپا و یک شرکت کوچک

تفاوت بین یک شرکت نوپا و یک شرکت کوچک

تفاوت بین یک شرکت نوپا و یک شرکت کوچک

تفاوت بین یک شرکت نوپا و یک شرکت کوچک

تفاوت بین یک شرکت نوپا و یک شرکت کوچک

 

اگر شما وارد به صنعت و فن آوری باشید، و یا در یک مرکز فناوری مانند سیسکو ، هنگ کنگ و نیویورک، این احتمال وجود دارد که شما و یا کسی که می شناسید در روند مفهوم و یا حتی راه اندازی شرکتش و یا زندگی اش  کاملا متفاوت  باشد.

 

شرکتی نوپا آن است که اغلب به سادگی تجارتش را با یک کسب و کار کوچک جدید اشتباه گرفته حقیقت این است که بین دو تفاوت وجود دارد.

شرکت نوپا چیست؟

 

سالها، برای سرمایه گذاران این مشکل ساز بود که میان راه اندازی کسب و کار کوچک، و شرکتهای بزرگ چه تفاوت گسترده ای است، اما یک ایدئولوژی (و سازمان) با راه اندازی و گرفتن ایده از شرکتهای کوچکتر تا رسیدن به شرکت های بزرگ رشد میکند ؛که مستلزم استراتژی های مختلف بودجه و KPI است.

 

با توجه به کارآفرینانی همچون استیو جابز، راه اندازی یک «سازمان موقت طراحی شده به جستجو برای یک مدل کسب و کار با قابلیت اطمینان بالا و قیاس پذیر است .” یک راه اندازی، که او در زمینه صنعت فن آوری استدلال می کند باید کوتاه برای “راه اندازی با شرایط انعطاف پذیر باشد “، که نه تنها کسب و کار خود را اثبات کند، اما با این سرعت قابل توجه رشدی که در بازار فعلی است برای تجارتش پشتوانه کافی داشته باشد. این اولین تفاوت عمده بین راه اندازی و کسب و کار کوچک و بزرگ است.

 

قیاس پذیر” برای تبدیل شدن یک شرکت نوپا به یک شرکت بزرگ

 

به عنوان مشاور و ، بنیانگذار یک کسب و کار قیاس پذیر نه تنها می خواهم ؛ شرکت با بازار جهان است. از روز اول مقصود رشد و راه اندازی یک  شرکت بزرگ باشد او معتقد است که او در سراسر بعدی “ایده بزرگ”، که احساسات را تحریک کردن صنعت، به مشتریان از شرکت های موجود، و یا حتی ایجاد یک بازار جدید آمده است.

 

این در تضاد از یک کسب و کار کوچک است، که در ایالات متحده اداره مشاغل کوچک (SBA) است “به طور مستقل و متعلق به اداره، برای سود سازمان یافته و در این زمینه مطرح نیست.”

 

بنابراین، نیروی محرک دو مدل کسب و کار متفاوت است: هدف از بنیانگذار راه اندازی با یک مدل کسب و کار مقیاس پذیر و تاثیرگذار برای گرفتن بازار در حالی که هدف از صاحب کسب و کار کوچک به شروع کار در یک محل امن در بازار محلی است.

 

فروشگاه های مواد غذایی، اغذیه فروشی، سالن مو، لوله کش، برق، و غیره و سهم خود را به اقتصاد محلی نمی تواند مقایسه کرد با این حال، برای بهتر یا بدتر از آن اغراق آمیز تا مطمئن شوید، دومی مدل غالب کارآفرینی در ایالات متحده است انگیزه نهایی در پشت یک کسب و کار کوچک اساسا متفاوت از راه اندازی مقیاس پذیر است.

 

شرکت نوپا

تابع سازمانی راه اندازی شده است به جستجو برای یک مدل کسب و کار با قابلیت اعتمادبالا و اعتبار و قیاس پذیر است، این بدان معنی است که بنیانگذار راه اندازی باید دارای این سه عملکرد اصلی باشد:

 

به ارائه یک چشم انداز از یک محصول با مجموعه ای از ویژگی های

برای ایجاد یک سری از فرضیه در مورد تمام مدلهایی از مدل کسب و کار: مشتریان چه کسانی هستند؟ کانال های توزیع چیست؟ چگونه ما ساخت و تامین مالی شرکت، و غیره را انجام میدهیم.

به سرعت اعتبار شرکت با خرید اول درست مشتریان است که مشتریان این رفتار را به عنوان مدل اعتماد پذیر خود میپسندند یا خیر که آیا مدل (که او اذعان می کند آنها به ندرت انجام دهید).

با توجه به این تعریف، که اگر چابکی و نوآوری که یک بار در روزهای اولیه از کسب و کار وجود داشته باشد. می ایستد که یک بار در مدل کسب و کار ثابت شده است عملکرد سازمان باید تغییر به تولید نتایج و اجرای درست مدل تجارتش کند؛ در بسیاری موارد به از بین بردن ایرادها تلاش کند.

شرکت نوپا  بودجه ای متفاوت دارد

 

در حالی که هر دوی یک راه اندازی و کسب و کار کوچک و بزرگ یکسانند، اما احتمالا با کمک های مالی از پس انداز موسسان، دوستان و خانواده، و یا وام بانکی شروع خواهید داشت اگر یک راه اندازی موفقیت آمیز باشد، آن مجموعه از بودجه از سرمایه گذاران تاثیر گذار، سرمایه داری سرمایه گذاری، و در نهایت، عرضه اولیه عمومی (IPO) دریافت خواهید کرد. با هر سری از بودجه، حقوق صاحبان سهام بنیانگذار راه اندازی را برده است، در حالی که مالکیت شرکت متنوع اساثت.

 

در نهایت، راه اندازی ممکن است بس به عنوان یک نهاد مستقل از طریق ادغام و یا ایجاد کسب و کار وجود داشته باشد. به یک صاحب کسب و کار کوچک، سپردن کنترل در حال اجرا را شکست؛ با این حال، برای راه اندازی آن ممکن است به مقیاس رشد لازم باشد.

نویسنده (حامد اشرفی)

تفاوت بین یک شرکت نوپا و یک شرکت کوچک 

تعریف شرکت های استارت آپ و نو پا

تعریف شرکت های استارت آپ و نو پا

تعریف شرکت های استارت آپ و نو پا

تعریف شرکت های استارت آپ و نو پا

تعریف شرکت های استارت آپ و نو پا و نحوه تشکل اینگونه شرکت ها

در راه اندازی یک شرکت نوپا که شروع به توسعه است، تعداد انگشت شماری از بنیانگذاران و یا یک فرد درعمل، تاثیرگذاراند و شرکت ابتدا ممکن است تامین مالی باشد. این شرکت ممکن است به ارائه یک محصول یا خدمات که در حال حاضر در جاهای دیگر در بازار ارائه شده با شیوه ای متفاوت تر ارائه شده است بپردازد ، یااینکه بنیانگذار یک ایده نو باشد.

 

شرکت در مراحل اولیه، تمایل دارد که بیش از درآمد خود را به تحقیق و توسعه و بیشتربه تست و بازاریابی ایده های نو بپردازد ویک سری هزینه های این شرکت هادر این راه صرف میشود. به این ترتیب، آنها اغلب نیاز به تامین مالی دارند. راه اندازی کسب و کار کوچک سنتی ممکن است توسط وام از بانک و یا اتحادیه های اعتباری، وام های کوچک باشد و یا مدیریت کسب و کار تحت حمایت دولت از طرف بانک های محلی، و یا با کمک های مالی از سازمان های غیر انتفاعی و دولت های ایالتی تامین می شود.در حالی که دوستان و خانواده نیز ممکن است وام و یا هدیه ای ارائه کنند. شرکت قادر به جذب سرمایه گذاری و تامین مالی سرمایه در ازای دادن برخی سهام یا پست سازمانی و درصد مالکیت نیز می باشد.

 

از آنجا که یک شرکت نوپا تجربه کافی ندارد و ممکن است به نوبه خود سود، سرمایه گذاری در آنها در نظر گرفته است در معرض تغییرات جدی و زیادی قرار گیرد که گاه و ناگاه مشهود و غیر مشهود است برخی از راه هایی است که وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه می توانند یک راه اندازی بی عیب و نقص داشته باشند.عبارتند از:

 

هزینه هایی برای  ایجاد محصول و یا خدمات آن، از جمله تحقیق و توسعه و خرید دارایی های فیزیکی و یک سری هزینه هایی که شرکت متحمل شده است اما، این روش ارزیابی کند دارایی های بالقوه و یا نامشهود آینده این شرکت در نظر نیست.

با توجه به تعریف یک شرکت نوپا در بازار معانی متعددی برای به ثبت رساندن شرکت ها به نظر می رسد وجود دارد. البته در طول زمان باید دید چه شرکت هایی محصولهای مشابه به تازگی وارد باز کرده اند. ماهیت راه اندازی اغلب بدان معنی است که هیچ شرکتی در مقایسه با شرکت شما وجود ندارد. پس یک نام یکتا و محصول یکتا برای ثبت یک شرکت تازه تاسیس لازم است.

 در مرحله توسعه رویکرد اختصاصی برای شرکت هایی که بیشتر توسعه یافته است از ارزشهای بالقوه وجود دارد. به عنوان مثال، یک شرکت است که یک مسیر روشن به سودآوری یک ارزیابی بالاتر از یک است که صرفا یک ایده جالب داشته باشد.

از آنجا که راه اندازی یک شرکت نرخ بالای ریسک را به همراه دارد، باید سرمایه گذاران متوجه باشند که نه فقط ایده و اما تجربه و تیم کاری و مدیریت

تاریخچه و وظایف اداره ثبت شرکت ها

تاریخچه و وظایف اداره ثبت شرکت ها

تاریخچه و وظایف اداره ثبت شرکت ها 

تاریخچه و وظایف اداره ثبت شرکت ها

تاریخچه و وظایف اداره ثبت شرکت ها 

تاریخچه و وظایف اداره ثبت شرکت ها  و فرآیند تشکیل آن

قانون ثبت شرکت ها مصوب سال ۱۹۳۱است . این قانون که متشکل از ثبت شرکت، علائم تجاری و اختراعات است با توجه به کد

 اجرایی تحت نظارت وزارت کشور و به طور کلی دولت ثبت می باشد.پس از آن آئین نامه  دفتر ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات در سال ۱۹۴۷ تصویب شد. دفتر ثبت شرکتها و خواص صنعتی از دو دفتر،یکی دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ودیگری دفتر املاک صنعتی تشکیل شده است، همچنین با توجه به اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی به دستور مقام معظم رهبری از جمله حوزه فعالیت سازمان ثبت اسناد و خواص، دستیابی کامل به اثرات برجسته ی اداره کل برای ثبت شرکتها و خواص صنعتی می باشد که مسئول هویت دادن به موسسات اقتصادی و ایجاد ایمنی مقرون به صرفه هستند.
مالکیت صنعتی از جاذبه های پایدار مالکیت معنوی مانند تجاری سازی اختراع ثبت شده، طرح های صنعتی و علائم تجاری در  ارتباط با ثبت شرکت است. دولت برای حمایت قانونی از بازرگانان، تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به طور کلی دفتر ثبت شرکت ها را طبق لایحه ی صادر شده در ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۶به دو دفترتقسسیم کرد که  طبق آئین نامه  ثبت  شرکت ها این لایحه در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۷ توسط رییس عالی قوه قضاییه اصلاح شد و دفتر ثبت شرکت ها از نظر فیزیکی به دو اداره تقسیم شد یکی اداره کل برای ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و دیگری اداره کل برای مالکیت صنعتی .

با توجه به ماده ۲ طرح اصلاح  آئین نامه ثبت شرکت ها ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاریمسئول وظایف زیر هستند:
الف. ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری در تهران.

ب. ثبت  تجاری و غیر تجاری در تهران.

ج. تحکیم حقوق تجاری و غیر تجاری در تهران.

د. ثبت شرکت های تابعه و نمایندگان شرکت های خارجی در ایران.

ه. ثبت موسسات خارجی در ایران.

و. موسسات تجاری در حال انتظار برای ثبت معرفی نامه شرکت های خارجی.

چگونه شرکت خود را از ضرر نجات دهیم

چگونه شرکت خود را از ضرر نجات دهیم

چگونه شرکت خود را از ضرر نجات دهیم

چگونه شرکت خود را از ضرر نجات دهیم

 

کاهش هزینه های غیر ضروری و آزاد کردن پول نقد

شناسایی هزینه های اضافی، بخش هایی از کسب و کار است که در وهله اول تاسیس شرکت و در ادامه همواره مورد توجه است. ” اگر مشتریان در زمان پرداخت دردسر دارند و راحت نمیتوانند پرداخت داشته باشند وهزینه های شرکت بیش از حد بالا هستند، در نظر مدیران تلاش کل مجموعه برای فرار از هزینه های غیر لازم مانند فضای اداری و یا سیستم های تلفن پرهزینه ضروری است. راه دیگر فروش تجهیزات استفاده نشده و یا نقدی کردن فروش در قبال چک های چند ماهه است.

درباره بودجه

اگر بدهی های تان تمامی ندارد، پس احتمالا به این معنی بودجه فعلی این شرکت واقعا در بحران قرار دارد. ایجاد یک بودجه بر اساس وضعیت مالی جاری کسب و کار اجباریست و از درآمد کسب و کار خود اطمینان حاصل کنید که بیش از توان خود هزینه نداشته باشید. هزینه هایی همچون هزینه های ثابت ماهانه خود را مانند اجاره و ابزار و صورت حساب. سپس، تخصیص بخشی از بودجه برای هزینه های متغیر، مانند: تولید مصالح. جولی وُلِش، یک برنامه ریز مالی و حسابدار در کانزاس سیتی مو، اضافه می کند که صاحبان کسب و کار باید بسیار از آنچه به پرداخت بدهی های خود را مال باید اختصاص دهند آنها را مدیریت کنند. اگر شما بدهی کارت اعتباری، به عنوان مثال، مطمئن شوید که شما بیش از حد از اعتبار خود برای پرداخت بدهی ها استفاده نکنید در غیر این صورت، او می گوید، بدهی های خود را طبق برنامه معین حفظ و آن را سالیانه به پرداخت کنید. یک راه ارزان برای کمک به پیشگیری از بودجه و هزینه ها استفاده از نرم افزار های حسابداری مانند  Microsoft accounting است که به صورت زنده برنامه های مالی خود را میتوانید مدیریت کنید،سیستم مدیریت انبار، فروش و مشتری حتی مبتنی بر وب، داشته باشید.

اولویت بندی پرداخت بدهی

برای مقابله با بالاترین نرخ بهره های مالی بدهی در کسب و کار جری سیلبرمن مدیر اجرایی شرکت بِرگر نیوجرسی در این باره کسب و کار کوچک توصیه میکند تجدید ساختار بدهی  احتمال زیاد به این معنی خواهد بود که تمرکز انرژی خود را کمتر در پرداخت از کارت های اعتباری تلف کنید. با این حال، اگر کسب و کار شما بدهی تضمین شده و تکرار پذیر دارد به این معنی  که اگر مثلا طلبکار همان تامین کننده بخشی از کار شما است شما به طور پیش فرض کار در مقابل بدهی را پیشنهاد دهید و مطمئن شوید که پرداخت این بدهی به اینگونه به یک اولویت به عنوان بدهی خوب، تبدیل شده اینگونه هر دو طرف به موقع کار خود را تحویل میدهند.

صحبت با طلبکاران

با توجه به وضعیت مالی که شما در آن هستید و مشکلات کسب و کار یک طرح که سپس، بپرسید که آیا آنها مشکلات که ممکن است از راه گفت وگو شرایط پرداخت بهتر است. اگر طلبکار کند ارائه نمی دهد، درخواست یک برنامه کاهش پرداخت و یا یک مقدار حل و فصل می یابد. آن را روشن – بدون اینکه خواستار – که “کمتر آنها حاضر به پذیرش و یا بیشتر آنها حاضر به منظور کاهش بدهی خود را، سریع تر شما به آنها پرداخت،” او می گوید. فقط مطمئن شوید که شما می توانید پایان خود را از معامله انجام شود. بدترین چیز مالک کسب و کار می تواند انجام است راه اندازی یک طرح بازپرداخت با بستانکار و به طور پیش فرض، او می گوید.

تحکیم وام های خود

 تحکیم وام خود را به یک پرداخت برنامه ریزی شده که اجازه می دهد به شرایط پرداخت بهتر است کاهش هزینه های ماهانه بدون آسیب رساندن به اعتبار را،  گوید است. سناریوی بهترین حالت است تحکیم وام های چند در کوتاه مدت را در یک بسته طولانی مدت است.

دنبال مشاوره

مذاکره با طلبکاران می تواند از یک تجربه دلخراش درست و سودمند اداره شود اگر طلبکاران مایل به همکاری با شما هستند، از یک سازمان مشاوره های اعتباری کمک بگیرید در حالی که این سازمان های غیر انتفاعی به طور معمول برای مدیریت قرضه تنها به مصرف کنندگان کمک ارائه میکند ، برخی بر اساس تلفیقی از  خدمات مشاوره مرکز مشاوره اعتباری با کسب و کار کوچک نیز  کار میکنند. اما مسائل بدهی کسب و کار پیچیده تر است. همیشه توصیه مشاوره و یک وکیل به دنبال آن عدم ورشکستگی شرکت را جدی بگیرید.

از دیگر گزینه ها این است برای تماس با یک شرکت مدیریت حرفه ای قرضه به طور مجزا مشورت کنید. این شرکت می تواند با کمک گرفتن و مذاکره و ایجاد شرایط پرداخت بهتر با طلبکاران گفتگو کند و فقط باید محتاط عمل کرد زیرا مقدار زیادی از کلاهبرداران وجود دارند که اسناد تقلبی وارد و استفاده میکنند.

نویسنده (حامد اشرفی)

راز های موفقیت شرکت گوگل

راز های موفقیت شرکت گوگل

راز های موفقیت شرکت گوگل

چرا گوگل یه شرکت موفق است؟؟

از ثبت شرکت گوگل تا موقیت این شرکت :

امروزه چرا گوگل نسبت به دیگر موتورهای جستوجو در کسب و کار و بازاریابی پیشتاز است و دیگر مرورگرها در نظر شکست خورده به نظر میرسند. هر روز صدها میلیون نفر از مردم صفحه اصلی گوگل را مشاهده کرده اند. در کل این موتور جستجو غالب حداقل ۸۵ درصد از بازار اینترنتی شبکه جستجو را در اختیار دارد که yahoo، bing و دیگران در حال مبارزه برای نگه داشتن چند میلیون بازدید کننده خود هستند. سوال بزرگ این است که چرا گوگل ؟ و چه راز واقعی در پشت صحنه نمایش عمومی و جهانی پوشانده شده است! الگوریتم ارتباط بین حروف و کلمه ها و جمله ها و لحجه ها و البته زبانهای مختلفی که در این شرکت زیر پوشش قرار گرفته و به همراه پشتیبانی کاربردی و پاسخ دهی بسیار سریع همه زبانهای زنده دنیا قدری گوگل را از دیگران باهوش تر کرده است، گوگل تنها وسیله ای بوده که به راحتی قابل درک و نتایج را سریع بدون حاشیه بنمایش گذاشته قبل از اینکه دیگر رقبا به فکر باشند؛ البته گوگل بیش از یک موتور جستجو است. از زمان شروع به رشد گوگل در ایالات متحده، همه چیز به طور کامل تغییر کرده است و مردم متوجه یک تغییر شگفت انگیز و یک تفاوت بزرگ در جستجوهای خود شده اند. گوگل به گزار در وب و درک ساختار لینک ها و پیدا کردن آنها ایجاد شده است و برای فهم نحوه ی تعقل انسان ها و قیاس ملت ها و… گوگل برای بسیاری از موارد ایجاد شده مواردی که تقریبا هر شخصی به نوبه خود حداقل یک بار آن را متوجه شده و این موارد علاوه بر این است که حالات انسانها را ضبط و مقایسه میکند گوگل به شما میگوید پدربزرگتان ۶ سال پیش از گل یاس سفید بسیار یاد کرده و حتما در نظرش بوده است و از طرفی آینده را نیز براساس روند گذشته پیشبینی میکند و تمام این نتایج تنها به خاطر استفاده شهروندان از مرورگرهاست و هر ثانیه به آگاهی آن اضافه میشود، زیر نظر قوانین کشور خدمات دهنده و با مالکیت آن کشور. در حالی کهyahoo و دیگران درقبال استفاده از خدمات شان تبلیغات گسترده ای  برای کاربران ارائه میدهند که در بیشتر مواقع مورد پذیرش عموم قرار نمیگیرد. هنگامی که مردم به در وب برای به دست آوردن اطلاعات مربوطه جستجو میکنند به راحتی، به مطالب نشان داده شده از طرف گوگل اعتماد میکنند و مطمئن هستند مشاوره مرور گر کارساز و مطمئن است به صورتی که کاملا (بدون تبلیغات و انحراف از موضوع اصلی) ساده، مناسب و رایگان است. گوگل پلاس بزرگترین شبکه اجتماعی است. تنها الگوریتم گوگل دلیل اصلی برای موفقیت آنها نیست. این شرکت به ایجاد و توسعه و یک برنامه هوشمند دست زده است و تقریبا حق مردم از سراسر جهان را اَدا میکنند. مهندسان گوگل برای بهبود الگوریتم سخت کار میکنند تا آن را به بهترین تبدیل کنند. اگر شما در سال ۱۹۹۸ که صفحه اصلی گوگل راه اندازی شد نگاه بیندازید این زمانی است که صفحه اصلی گوگل یک کلید موفقیت به شمار می آمد، شما بلافاصله متوجه خواهید شد اصول اولیه ای که گوگل به کار برده درهیچ شرکت دیگری نیست در آن زمان اعتقاد به جستجوی سریع نتایج در مقایسه با سایر موتورهای جستجو متداول نبود، قرار دادن اطلاعات مشابه، طبقه بندی و منطقه بندی کردن سایت ها و… در جستجو و زمان بارگذاری صفحه به طور معنیداری کاهش یافته وآماده برای پیدا کردن نتیجه درست، دقیق بسیار کاربردی بود. زمانی که مردم از نتایج حرفه ای گوگل نتیجه میگرفتند در همان زمان، یاهو شد تبلیغات و بنر و… خود را ارائه میداد . یاهو به اندازه کافی در درک جستجو و ارائه پیشنهادات هوشمندانه نیست، ادامه استفاده از دایرکتوری به عنوان یک جایگزین به این معنا که اگر کسی به نتایج اشتباه و یا هیچ نتیجه ای دست نمیافت نتایج نشان داده شده بسیار مرتبط با موضوع بودنند. صفحه اصلی یاهو من نمی دانم که چگونه از آن استفاده میکنند که ساختار ان یک احساس منفی به بازدید القا میکند شاید جزئیات بسیار باشد. تعداد زیادی از لینک ، تعداد زیادی از تصاویر که به آرامی بارگزاری میشود و یک وب سایت است که به نظر می رسد هر چیز دیگری دارد غیر از نتیجه جستجوی ساده کاربر. در مرورگر bing صفحه اول به طور خاص برای کاربرانش میز کاری تهیه دیده است و بسیاری از ابزار ها و افزونه ها قرار داده و بسیار کمتر به عنوان مرورگر کار کرده است طرفداران کمتر و البته خاص تر و دنبال کننده تری دارد و یک نوع سردرگمی در افراد عامی برای جستجو ایجاد کرده در صورتی که مرورگر گوگل بسیار ساده و و اولویت و هدف اصلی خود را یافتن موضوع مورد علاقه شما قرار داده  در حالی که مجبور نیستید منتظر بمانید تا صفحه ای سنگین از ابزار ها و عکس و تبلیغ ها بارگزاری شوند این یکی از دلایلی است که مردم گوگل را مرورگر اصلی خود قرار داده اند زیرا با این مرور گر راحت هستند. اگر می خواهید سایت شما صفحه اول یک موتور جستجو باشد شما باید پی در پی به روز شوید و طرفدار پیدا کنید به معنای واقعی بیننده یا مشتری پیدا کنید ، و به طبع فروش پایدار خود را افزایش دهید و بازدید کننده را تبدیل به خریدار کنید. در آغاز تعداد کمی از وبلاگ نویسان و صاحب سایتها از محتوای خود قادر به کسب درآمد بودند، اما گوناگونی فعالیتهای مختلف در شبکه اینترنت آن را به سود آورترین تجارت کرده آن هم به صورت مطلب کرده است. این برنامه درهای بزرگی را برای وبلاگ نویس ها باز کرد، نوعی مشوق برای تولید محتوای بیشتر است و این فعالیتی است که هم اکنون تقریبا تمامی وب سایت ها برای حفظ رتبه خود در شبکه جهانی اینترنت مشغول انجامش هستند به معنای تولید و اصلاح محتوا و زنده نگه داشتن و به روز رسانی آن و همچنین این وب سایت. در حالی که گوگل یک کاتالیزور برای کل وب کار میکرد، یاهو قادر به ارائه یک نتیجه جستجو هوشمندانه در لیست دایرکتوری و تبلیغات مستقیم مشغول به کار بودند. گوگل کسب و کاریست که به تولید میلیون ها دلار برای توسعه شرکت و تسلط بر بازار مرورگرها ساخته شده است. هنگامی که گوگل شروع به ساخت میلیون ها نفر از تبلیغات ساده و ماهرانه کرد، آنوقت پروژه های دیگر و کسب و کار مانند، خرید یوتیوب آغاز شده که یک ژنراتور پول نامحدود زمانی برای پیدا کردن پاسخ به سوالات مردم بوجود آمد. جستجو و ساختار الگوریتم گوگل شرایط ایجاد یک کسب و کار قوی کرده در حالی که هر روز راحتر سرمایه اش افزایش یابد بدون نیاز به هیچ ابزار فیزیکی پیچیده دیگر باعث می شود هر لحظه یک موتور جستجوی هوشمند تر و قویتر شود. یک موتور جستجو با مرور کردن در وب و سفر بین خطوط نیاز به اثبات الگوریتم های هوشمند دارد در حال حاضر، گوگل در این زمینه موفق بوده است، در همان زمان، یاهو، بینگ و دیگران در یک دوره خواب طولانی بودند درحالی که به رقابت با گوگل می خواستند، بپردازند اما شکست خوردند و آنها را دوباره شکست مواجه خواهد شد، در صورتی که هنوز فکر می کنند به همان شیوه گذشته گوگل قابل رقابت است. موفقیت هر موتور جستجو استفاده از صفحه با تبلیغات مرتبط با موضوع جستجو و ایده های مرتبط  آن را دقیق تر از آن است. گوگل یک کسب و کار هوشمند است بسیاری از بازدید کنندگان که از مرورگرهای دیگر غیر گوگل استفاده میکنند فقط در بازار مارکهای Bing,yahoo,safariتقریبا سهمی  ۱۲ درصدی از بازار مرورگرها را در اختیار دارند البته  فکر می کنم yahoo که موتور جستجوی اصلی Firefox محسوب می گردد از الگوریتم Bing استفاده کرده همینطور، از طرف دیگر مرورگر SilkAmazon نیز (که آن را در Kindle است) از الگوریتم Bing استفاده می کند. Apple   هم در سال ۲۰۱۳ برای نتایج جستجوهای صوتی Siri به سراغ الگوریتم Bingرفته و حتی سیستم جستجوی دسکتاپ این شرکت به نام Spotlight نیز از همین الگورتیم بهره می جوید در صورتیکه که گوگل، به عنوان موتور جستجوی پیش فرضsafari است و البته  Chrome نیز مشغول به کار بوده و با قدرت به کار خود ادامه می دهد اما باوجود رقبای خوب هست که میتواند بهترین باشد اینگونه است که با اینکه یک مقدار دیر تغییرات خوب را اعمال کرده اند اما پیشرفت خوبی داشته اند. آنها در طول سال کار کرده به توسعه و نوآوری الگوریتم ها و ایده ها، و آنها امروز به لطف بزرگ و و کار سخت و هوشمندانه عمل کردن به  یک کسب و کار موفق دست یافته اند. کورتانا، بینگ را موفق تر از هر زمان دیگری می کند.( کنار همه این مسائل، بینگ در ایالات متحده از یک بازاریابی مناسب برخوردار بوده. از سال ۲۰۱۳ نیز این موتور جستجو با Bing Predicts پیشبینی های صحیحی را در خصوص برندگان اسکار از خود نشان داد؛ به عنوان یک موتور جستجو، Bing اطلاعات بسیاری در خصوص مد، انواع غذاها، تکنولوژی و سفر، ورزشی دارد. سال پیش حتی Cortana به درستی شرکت کنندگان در فینال جام جهانی را حدس زده بود گوگل یک پایگاه قوی برای نگهداری از یک کسب و کار قدرتمند است در الگوریتم موتور جستجوی گوگل پیشرفته ترین ابزار ها به کار رفته و هیچ مرورگری نسبت به گوگل موفقتر نبوده. این یک روش هوشمند برای ساخت یک کسب و کار پر منفعت است. امروزه یوتیوب و وب سایت های دیگر نمی تواند بدون هسته اصلی گوگل تا این اندازه که موفق هستند موفق شوند. در این ۱۰ سال گذشته رتبه بندی صفحه گوگل نقش مهمی را در ساختار  بندی وب سایتها داشته. نتیجه گیری بنیانگذاران گوگل، تیم، و در تمام مراحل با هم کار برای ساخت یک کسب و کار قوی بر اساس یک معادله های هوشمند، شامل الگوریتم، سرعت، تجربه کاربر، نیاز دارد، و عوامل دیگر، مانند یک منبع نامحدود پول مانند گوگل اینها عوامل اصلی، است که گوگل بسیار موفق هست و هنوز هیچ مرورگر توانایی  نمی تواند با آن در واقع به رقابت بپردازند.

 

راز های موفقیت شرکت گوگل

راز های موفقیت شرکت گوگل

راز های موفقیت شرکت گوگل

 

چگونه یک شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چگونه یک شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چگونه یک شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چگونه یک شرکت مشتری مدار داشته باشیم

چگونه یک شرکت مشتری مدار داشته باشیم و مشتری خود را تکریم نماییم

چالش های پیش روی بسیاری از کسب و امروز بیشتر از همیشه. همیشه رو به افزایش انتظارات مشتری، تشدید رقابت (که از بیشتر در صحرا)، شفافیت بیشتر، کاهش اعتماد و وفاداری مشتری، سرعت افزایش یافته و اثرات چشمگیر تغییر، به ذکر فشردن بر منابع و حاشیه نیست: این تنها برخی از مسائل رهبران کسب و کار امروز به ما بگویید آنها روبرو هستند.

 

در بسیاری از بخش های بازار، یک فراوانی از تامین کننده وجود دارد. پس از آن کسب و کار است که ارائه تجربه مشتری قابل توجه است که موفق است. این جهان که در آن مشتریان قرار دادن موانع بیشتری برای جلوگیری کسب و کار حمله به فضای خود، که در آن مردم سوال خیلی، خیلی بیشتر و اعتماد سخت تر و سخت را به نفع خود و توسعه است. انتظارات مشتری در حال افزایش است در همه زمان ها: آنها آن را می خواهم چگونه آن را می خواهید، زمانی که آنها آن را می خواهم، و آنها آن را می خواهم!

 

کسب و کار موفق آنهایی که موفق به ایجاد یک مشتری در سراسر همه چیز انجام می دهند. ما آنها را کسب و ۳D پاسخ چرا که آنها، به طرز چشمگیری و آشکارا مختلف از رقبای خود. کسب و ۳D نه تنها دیدار با انتظارات مشتری، آنها را بیش از و ایجاد مشتریان خوشحال. چه چیزی بیشتر، این است یکی کردن نیست: آنها قادر به انجام این کار به طور مداوم، این است که چگونه آنها ایجاد وفاداری و حتی از خود گذشتگی است.

 

پس چگونه می تواند مشتریان خوشحال و اختصاص داده شده ایجاد می کنید؟ هیچ پاسخ جادویی وجود دارد، اما در اینجا ۱۰ چیزهایی که می بینیم آنها را انجام مداوم است که آنها را کمک می کند تا هستند.

 

داشتن یک شرکت و کسب و کار چند بعدی:

 

۱٫ سرعت: سرعت خود را از پاسخ به سوالات، درخواست ها و شکایات مداوم تعجب مشتریان خود (در یک راه خوب، بدیهی است).

 

۲٫ بسیار آسان است: این بدان معناست که آسان به خرید از و آسان برای انجام کسب و کار با، هر دو آنلاین و آفلاین. این فقط در پایان خرید و فروش کسب و کار نیست، آن را در همه جا، حتی در بخش حساب.

 

۳٫انتظارات

 

۴٫ آن را به طور مداوم: با بیش از انتظارات مشتریان خود آنها بالا بردن نوار (که چیز خوبی است!). بنابراین آنها به طور مداوم کار برای ارائه در برابر کسانی که انتظارات مطرح و بالا بردن آنها.

 

۵٫ مقابله با ناامیدی: همه چیز به اشتباه در تمام کسب و کار (حتی آنهایی که ۳D)، به طوری که آنها فعالانه و به طور مداوم نقطه و مقابله با ناامیدی مشتری می باشد.

 

آیا تا به حال یک وضعیت که در آن مشتری است خوشحال در مورد چیزی نبوده است، اما راه شما را با ناامیدی خود را پرداخته ام در واقع آنها را دلخوشیها؟ این چیزی است که این در مورد: در واقع معیار واقعی قدرت روابط شما را با مشتریان خود را داشته است که چگونه یک ظرف غذا بزرگ شما می توانید و هنوز هم آنها را نگه دارید. (من دفاع نمی آزمایش این توسط راه!)

 

۶٫ توانمندسازی مردم خود: شرکت ها چند بعدی تشویق و توانمند سازی مردم خود را به طور خود به خود عمل می کنند و ابتکار عمل را به فراتر از انتظارات مشتریان خود را.

 

هشدار سلامتی: توانمندسازی است نه فقط یکی از آن مدیریت صحبت واژه ها میپردازیم، اما آن را به مردم اجازه و قدرت به ارائه تجارب مشتریان برجسته. به عنوان مثال، هر عضو از کارکنان در هتل ریتز کارلتون قدرت به صرف تا ۲۰۰۰ $ برای حل و فصل مشکل مشتری در صورت نیاز بدون گرفتن ثبت کردن از یک مدیر است.

 

۷٫ تجهیز مردم خود: همچنین کسب و کار ۳D ‘اقتدار’ اطمینان حاصل شود که مردم خود را با نگرش ها، مهارت ها، و ابزار برای انجام کار مجهز شده است. آنها را آموزش، آنها را حمایت می کنند، و آنها را تشویق و کمک به آنها برای بهتر شود. بررسی کنید که چگونه خطوط هوایی جنوب غربی انجام این کار.

 

۸٫ نقطه و حذف انسداد: آنها فعالانه بررسی مشتری خود را لمسی نقاط و از بین بردن انسداد که تجربه مشتری خواهند شد. ما آن را ایستاده در صف خود را رو کند. هنگامی که زمان گذشته شما زنگ زد بود تا کسب و کار خود را، بازدید و وب سایت خود را به عنوان یک مشتری تست شده، و یا حتی به خود را از دفتر و یا پاسخ تلفن پیام گوش؟ در اینجا یک ابزار ساده است برای کمک به شما انجام دهد.

 

۹٫ قهرمان قهرمانان مشتری خود را: در ۳D کسب و کار، مردم به رسمیت شناخته شده و پاداش برای بیش از انتظارات مشتری نه تنها برای رسیدن به اهداف فروش. آنها این کار را تنها به مشتری خط مقدم مواجهه با کارکنان را محدود نمی کند، اما شامل و همه در کسب و کار را تشویق کنند. این مورد به رسمیت شناختن مشتریان داخلی و سهم که هر فردی می تواند و تاثیر بر مشتریان است.

 

۱۰٫ قراردادن مشتری تفکر در هر سطح: در سال های اولیه آمازون، جف بزوس به یک صندلی خالی به جلسات را به نمایندگی از مهم ترین فرد در اتاق، مشتری می باشد.

 

برای یک کسب و کار ۳D، مشتریان بخشی جدایی ناپذیر از همه چیز انجام می دهند و در دستور کار در تمام ارتباطات، جلسات تیم داخلی و بحث. آنها از نمونه های بزرگ برجسته، آنها به اشتراک گذاشتن نظرات مشتریان، آنها حل و ایده های مسئله را تشویق به بهبود تجربه مشتری – و آنها انجام آن است.

 

بنابراین، چگونه می توانم شما را اندازه گیری تا در برابر این ۱۰ چیز؟ مردم خود را چه فکر می کنم؟ مهمتر از آن، چه چیزی مشتریان خود را فکر می کنم؟ چرا آنها را بخواهید نه؟ این چیزی است که کسب و کارهای ۳D انجام دهید!

چگونه یک شرکت مشتری مدار داشته باشیم 

چگونه یک شرکت مشتری مدار داشته باشیم