نوشته‌ها

ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع

فرآیند,مراحل,مدارک ,نحوه,گواهی ثبت شده یک اختراع

مراحل و مدارک ثبت اختراع به صورت خلاصه :

تهیه مدارک
– اخذ و تكميل فرم اظهارنامه (اسامي افراد مخترع، نام مالكیت مخترع، نشاني و ساير اطلاعات فردي که میخواهد اختراع خود را ثبت نماید) و ادعانامه (سه نسخه).
– ارائه خلاصه از اختراع، توصيف اختراعی که انجام گرفته، نقشه هاي فني از اختراع (سه نسخه).
– ارائه فتوكپي شناسنامه و كارت ملي (سه نسخه پشت و رو) (در صورتي كه متقاضي خود  اختراع کننده نباشد= وكالت نامه لازم می باشد).

 

ثبت نام دانشگاه يا شركتی که می خواهد اختراع را ثبت نماید در برگه ثبت اختراع
– معرفي نامه از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه خود و يا مديرعامل شركتی که میخواد اختراع را ثبت نماید، تعيين سهم اختراع کننده گان با دانشگاه يا شركت (سهم دانشگاه بست و پنج درصد و سهم شركت تا صد درصد) و ارسال نامه ای به رئيس اداره كل مالكيت صنعتي ایران .

مراجعه به صورت حضوري به اداره كل مالكيت صنعتي ایران
– مراجعه حضوری به اداره كل مالكيت صنعتي و ارائه مدرک ها و تعيين روز دفاع از اختراع ثبت شده.
– پرداخت هزينه های قانوني ثبت اختراع شما .
– حضور در اداره مالکیت صنعتی در تاريخ اعلام شده و معرفي به يكي از مرکز های دانشگاهي و تحقيقاتي جهت دريافت تاييديه علمي از آن اداره.
– مراجعه به مركز تحقيقاتي گفته شده و ارائه مدارك و مستندات جهت بررسي و ارزيابي علمي اختراع تقاضا شده.

معرفي به روزنامه رسمي کشور
– پس از تاييد علمي توسط مركز تحقيقاتي، از سوي اداره كل مالكيت صنعتي به روزنامه رسمي معرفي می شوید.

 

اخذ گواهي نهايي ثبت اختراع
– پس از گذشت سی روز از چاپ در روزنامه رسمي، با اخذ برگه روزنامه روزنامه رسمی به اداره مالكيت صنعتي مراجعه کنید.
– پرداخت هزينه هاي قانوني حق ثبت اختراع .
– صادر شدن گواهي نامه ثبت اختراع به نام اختراع کننده گان.

 

 مراجعه به بنياد ملي نخبگان
– بعد از مرحله ثبت اختراع خود در اداره كل مالكيت صنعتي ایران
–  شما باید در ثبت نام در سامانه ارزيابي اختراعات اقدام نمایید .

 

ثبت اختراع بین اللملی

خدمات ثبت اختراع موسسه حقوقی ثبت هدف

ثبت شرکت هدف خدمت به مشتریان محلی، منطقه ای و بین المللی از جمله شرکت های درگیر در فن آوری های پیچیده، مانند ارتباطات، تولید و صنایع خدماتی. مشتریان، ما معمولا تقریبا هر موضوع مرتبط با شناسایی نوآوری ثبت، تامین امنیت و حفاظت از اختراع ثبت شده و اجرای حقوق ثبت اختراع رسیدگی کند.

ما فرآیند ثبت اختراع را  تقریبا در هر زمینه ای  از تکنولوژی، از جمله دیجیتال و آنالوگ الکترونیک، نرم افزار کامپیوتر و سخت افزار، دستگاه های مکانیکی و الکتریکی پیچیده، فرایندهای شیمیایی و ترکیب، داروسازی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی جنگ، تجهیزات پزشکی، صوتی و پردازش تصویری تجهیزات و کامپیوتری به دست آمده سیستم ها و ارتباطات انجام می دهیم.

موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف طیف گسترده ای از خدمات حفاظت از حق ثبت اختراع و اجرای فراهم می کند.

نمونه هایی از خدمات ثبت اختراع ما عبارتند از:

پر کردن فرم ها و پیگیری برنامه های ثبت اختراع.
تجزیه و تحلیل اختراع و ارائه آن به اداره ثبت اختراعات.
تهیه و تنظیم دادخواستها درخواست تجدید نظر انواع ثبت اختراع.
ارائه نظرات حقوقی مربوط به اعتبار و تخلف از اختراع ثبت شده.
توسعه و مدیریت اوراق بهادار مربوط به  ثبت جهانی اختراع.
ارائه شهادت متخصص در پرونده های حقوقی دادخواهی ثبت اختراع.
صاحبان حق ثبت اختراع مشاوره در خصوص استراتژی و احتمال موفقیت.

تعریف اختراع چیست؟

ماده بیست وششم  قانون ثبت اختراع  را اینگونه معرفی می نماید: هر قسم اكتشاف یا اختراع جدید در بخش های مختلف صنعتی یا کشاورزی به کشف کننده یا اختراع کننده آن این حق را می دهد  كه بر طبق شرایط و در مدت که در گواهی اعلام شده در این قانون از کشف و یا اختراع خود استفاده کند به شرط آنکه کشف و یا اختراع طبق قوانین این قانون به ثبت رسیده باشد نوشته ای كه در این مورد اداره ثبت مالکیت صنعتی می دهد ورق اختراع می باشد. اختراع نتیجه خلاقیت فکری انسان می باشد یا می توان گفت اختراع راه حل جدید برای مشكل های فنی جامع بشریت به شمار می آید . 

در دو صورت می توان ثبت اختراع نمود:

 1. ابداع و اختراع هر محصول صنعتی جدید و تازه
 2. كشف کردن هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به روشی که کارایی بهتری داشته باشند.

انوع روش ثبت کردن اختراع در ایران و سایر نقاط دنیا

 • الف: روش اعلامی ثبت اختراع
 • ب: روش تحقیقی ثبت اختراع

روش اعلامی ثبت اختراع:  با روش اعلامی بر اساس ادعای که مخترع می کند انجام می پذیرد در این روش ادعای مخترع  احتمال به درستی آن تلقی می گردد و به شرط نداشتن سابقه ثبت ادعای مخترع به ثبت می گردد ماده ٣٦ قانون ثبت اختراع می گوید :  سند اختراع به هیچ گونه جهت استفاده کردن و یا نو بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین سند اختراع ذکر شده به هیچ وجه دلیل بر آن نیست كه متقاضی یا موكل او مخترع واقعی است و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح می باشد و اشخاص سود برنده می توانند نسبت به موارد ذکر شده در محكمه ابتدایی تهران اعلام شکایت بکنند.
باتوجه به ماده ذکر شده در بالا روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع موظف است كه مدرک های اختراع ادعا شده توسط خود را به اداره مالیكت صنعتی ارائه کند و اداره مالیكت صنعتی ایران با بررسی ادعا اختراع کننده در سابقه های ثبتی خود  به شرط اینكه اختراع ذکر شده قبلا به نام شخص دیگری ثبت نگردیده  باشد اقدام به ثبت اختراع کند و سند اختراع را به نام مخترع را صادر کند. 

روش تحقیقی ثبت اختراع: بعضی از كشورها با بهره بردن از وسایل و آزمایشگاه های متفاوت در انواع مختلف نسبت به بررسی ماهیت اختراع مخترع اقدام می کند و آزمایش ها مدت زیادی طول می کشد تا ادعای اختراع کننده در خصوص چیزی که اختراع نموده مورد بررسی قرار بگیرد و صحیح بودن ادعای و مشخص گردد.
در این نو رش ثبت تلاش می گردد كه اختراع قبل از ثبت شدن بصورت محرمانه نگهداری شود و حق تقدمی برای ثبت جهت تقاضا لحاظ گردد و اگر ادعای مخترع صحیح نتشخیص داده شد نسبت به ثبتآن از تاریخ تقاضا متقاضی و چنانچه ادعای مخترع صحیح نباشد اختراع وی رد می گردد. 

ورق,سند و گواهی اختراع چیست:

وقتی كه اختراع بر طبق قوانین ثبت اختراعات در اداره مالیكت صنعتی ایران ثبت گردد نوشته ای كه در ذکر شده دال بر اختراع ثبت شده به تقاضا کننده یا وكیل وی     می دهد سند اختراع یا ورقه ثبت اختراع یا گواهی ثبت اختراع نام می گیرد كه حقی برای شخص دارای این سند ایجاد می کند. سند اختراع دلیلی برای قابل استفاده بودن یا نو بودن و یا حقیقی بودن اختراع نمی باشد و همچنین وجود سند اختراع دلیلی بر این نیست كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی است و یا شرح اختراع یا نقشه های آن درست می باشد . ماده ٤٠ قانون بالا اعلام می نماید که : هر گونه معامله سند اختراع باید با سند رسمی به عمل بی آید و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت گردد.

نقل و انتقال حقوق کسب شده از ثبت اختراع

انتقال حقوق کسب شده از اختراع به ۲ نوع انتقال اختیاری و انتقال قهری می باشد .

 • الف: انتقال حقوق کسب شده با اختیار : هر شخصی كه اختراع وی تحت قوانین ایران به ثبت رسیده باشد و سند اختراع را کسب نموده باشد می تواند با رعایت شرایط قانونی نسبت به انتقال کامل و یا بخشی از منافع او اجازه استفاده به دیگری را بدهد .

ماده چهلم قانون ثبت اختراع مقرر میدارد که هر نوع  معامله راجع به سند اختراع باید به موجب سند رسمی انجام گیرد و در دفتر  باید هر گونه نقل و انتقال یا اجازه استفاده از اختراع را با سندی رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام گردد و با ارئه سند به رسمیت شناخته شده به اداره مالیكت صنعتی تقاضای ثبت مفاد نقل و انتقال یا هرگونه واگذاری دیگر را در دفتر اداره مالکیت صنعتی ثبت می شود.

مدارك مورد نیاز جهت ثبت اختراع

جهت ثبت اختراع موارد زیر مورد نیاز می باشد :

 1. اظهارنامه تنظیم شده اختراع در سه نسخه
  اظهارنامه اختراع با فرم و شکلی خاص می باشد و جزء اوراق بهادار هستند و متقاضی باید از واحد فروش اوراق بهادار که در در اداره كل ثبت شركت ها تهیه و مانند فرم نمونه صفحات بعدی نسبت به تكمیل و امضای آن اقدام کنند.
 2. توصیف شرح اختراع یا وسیله جدیدی كه بررسی آن تقاضا می گردد در سه نسخه . اختراع مورد ادعای مخترع باید بطور كامل توضیح داده شود در شرح اختراع باید تمام بخش های اختراع ادعایی به صورت واضح توصیه می شود .
 3. نقشه های اختراع در حال ثبت در سه نسخه
 4. در صورتی كه تقاضانامه توسط وكیل متقاضی به اداره مالیكت صنعتی ارئه گردد اصل وكالت نامه یا رونوشت یا فتوكپی برابر اصل شده باید ضمیمه اظهارنامه شود.
 5. در حالی كه تقاضای ثبت اختراع از طرف شركت ثبت گردد به عمل بیاید یك برگ روزنامه رسمی که نشان دهد بر مدیریت شركت بایستی به ضمیمه مدارك به اداره مالكیت صنعتی ارائه گردد.
 6. کپی شناسنامه مخترع یا اختراع ککنده گان
 7. قبض  بانكی پرداخت شده حق ثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع