نوشته‌ها

ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هلدینگ:

ثبت شرکت هلدینگ

مراحل ,نحوه,مدارک,فرآیند ثبت شرکت هلدینگ (مادر)

شرکت ها در تلاش هستند تا از طریق بدست آوردن شرکتهای دیگر که به صورت عمومی  در صنایع مشابه فعال هستند یک گروه متخصص بوجود آورند تا به این ترتیب به توانند از محاسن خوبی بدست آورند که از آن جمله می توان به هم افزایی اشاره کرد. این گونه شرکتها که از نمونه های نهادهای مالی شناخته شده طبق ماده چهارم آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار هستند و از آن ها به عنوان مادر (هلدینگ) یا شرکت مادر تخصصی نام برده می شود.

 

 

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت هلدینگ (مادر)

مطابق مصوبه مورخ ۱۵/۲/۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت هلدینگ از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت مادر (هلدینگ) از نوع  سهامی عام یک‌صد میلیارد ریال است.

ثبت شرکت هلدینگ و مراحل ثبت این نوع شرکت ها

شرایط دریافت جواز تبدیل و فعالیتهای شرکت هلدینگ (مادر)

۱-تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر (هلدینگ) به همراه ضمائم ذکر شده.

۲-پرسش نامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا  عضو شدن در هیأت‌مدیره نهاد مالی

۳-بعد از ارائه مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در صورت کامل بودن مدارک و احراز شروط مورد نیاز سازمان اقدام به صادر کردن جواز می نماید. تقاضا کنند ظرف زمان تعیین شده باید اقدام به ثبت تغییر موضوع شرکت در اداره ثبت شرکتها کند.

مدارک مورد نیاز و مراحل مورد نیاز ثبت شرکت مادر (هلدینگ)

به دلیل آن که ثبت کردن  این نوع از شرکت تخصصی و نیازمند اطلاعات بسیار دقیق است، به تقاضا کننده توصیه می کند برای ثبت هلدینگ به موسسه حقوقی هدف مراجعه نماید تا به راحتی و با مشاوره تخصصی  مراحل ثبت این نوع شرکت  را انجام دهد.

مراحل ثبت شرکت هلدینگ (مادر)

الف) شروط دریافت موافقت اصولی با ثبت شرکت:

تقاضا کننده تاسیس شرکت هلدینگ، در آغاز درخواست خود را مطابق فرم “تقاضای صادر کردن تاسیس شرکت مادر (هلدینگ)”به همراه فرم “پرسش نامه مشخصات داوطلب ثبت شرکت
سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره نهاد مالی”، تکمیل شده توسط اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهادی جهت مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارائه می نماید.

سازمان بعد از بررسی مدرک ها، اگر تکمیل بودن و احراز شرایط لازم صورت گرفت، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت صادر می نماید.

ب) شروط اعطا کردن جواز تاسیس

زمانی که موافقت اصولی سازمان با ثبت شرکت، شرکت باید؛ مدرک های اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت تعیین شده تکمیل کند؛ بعد از تکمیل مدرک های مورد نیاز سازمان نامه‌ای جهت اجازه ثبت شرکت و ثبت نزد اداره ثبت شرکتها را صادر می کند.

ج) شروط اعطای جواز فعالیت بعد از صدور جواز تأسیس

بعد از پایان مرحله دوم و اعلام موافقت با ثبت شرکت، تقاضا کننده  باید طی مهلت‌ تعیین شده شرکت را نزد اداره ثبت شرکتها ثبت کنند و مدارک  مربوطه را به سازمان ارائه کنند.

بعد از ثبت نهاد مالی نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسه های غیرتجارتی، شرکت مدرک های لازم را جهت ثبت نزد سازمان را تسلیم می کند و در صورت احراز شرایط جواز لازمه را صادر می نماید.