نوشته‌ها

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت:

ثبت تغییرات شرکت

فهرست مدارک و مراحل لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

 

 

ثبت انواع تغییرات شرکت ها

۱- ثبت تغییر افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص:

۱٫ صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده و هیات مدیره چنانچه به هیات مدیره این اختیار داده شده باشد.

۲٫ دو نسخه اظهارنامه شرکتهای سهامی خاص به امضای کلیه مدیران شرکت

۳٫ گواهی بانکی افزایش سرمایه اگر افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد.

۲- تغییر افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورت جلسه مجامع عمومی و فوق العاده شرکت ها

۲٫ اگر آورده برخی شرکا به صورت غیرنقدی باشد صورت جلسه ارزیابی آن و قیمت توافقی ذکر و به مضای کلیه شرکا ضمیمه گردد.

۳٫ در صورت تشکیل جلسه با اکثر رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستند های مثل آگهی دعوت شدن.

 

۳- تغییر افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید :

همان مدارک افزایش سرمایه + فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شریک یا شرکای جدید. 

۵-  تغییر نقل و انتقال سهام شرکت ها :

الف) تغغیر در شرکتهای سهامی خاص :

۱٫ صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره بر حسب اساسنامه نوشته شده شرکت.

۲٫ کپی شناسنامه و اتمام خدمت در صورت مشمول بودن سهامدار جدید

۳٫ مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال چهار به همراه آخرین روزنامه رسمی منتشر شده شرکت

۵٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع / جلسه با اکثریت اعضا.

ب)  تغییر شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورت جلسه مجامع  عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت دادن اختیار به آنها در ۳ نسخه

۲٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

۳٫ کپی شناسنامه شریک/شرکت های جدید

۴٫ اصل یا کپی  سند رسمی انتقال موضوع بر اساس ماده ۱۰۳ قانون تجارت

۵٫ اگر شریکی که از شرکت خارج شده باشد عضو هیات مدیره باشد، صورت جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره.

۶٫ تغییرات در موضوع شرکتها :

 الف) تغییر شرکت سهامی خاص :

۱٫ آخرین روزنامه رسمی چاپ شده شرکت

۲٫ دو نسخه صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده به امضای هیات رئیسه

۳٫ اصل آگهی دعوت شرکا در صورت تشکیل مجمع به اکثریت اعضا

۴٫ جواز عندالزوم

ب)  تغییر شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده

۲٫ مجوز در صورت نیاز

۳٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

 

۷٫ تغییر محل شرکت :

الف) تغییر در محل  شرکت سهامی خاص :

۱٫ آخرین روزنامه رسمی چاپ شده شرکت

۲٫ دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیات رئیسه یا صورت جلسه هیات مدیره در صورت تفویض این اختیار در اساسنامه شرکت

۳٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت اعضا.

ب) تغییر در شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت تفویض اختیار به آنها در سه نسخه

۲٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

 

۸٫ تغییر نام شرکت :

الف) شرکت سهامی خاص :

۱٫ آخرین روزنامه رسمی شرکت

۲٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیان رئیسه

۳٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

۱٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سه نسخه

۲٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

۹٫ تغییر نوع شرکت به انواعی دیگر از شرکتها :

الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود :

۱٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیات رئیسه

۲٫ اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت

۳٫ دو نسخه اظهارنامه

۴٫ دو نسخه شرکت نامه

۵٫ دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

۶٫ فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شرکا.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی به سهامی خاص :

۱٫ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

۲٫ در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

۳٫ دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی

۴٫ دو جلد اساسنامه

۵٫ فتوکپی شناسنامه و اتمام خدمت در صورت مشمولی بازرسان اگر جزو شرکا/ سهامداران نباشند

۶٫ صورت جلسه هیات مدیره برای انتخاب اعضا و دارندگان حق امضاء. شرکت.

 

 

ثبت تغییرات شرکت:موسسه حقوقی ثبت هدف

مقدمه ای بر ثبت شرکت

مقدمه ای بر ثبت شرکت

مقدمه ای بر ثبت شرکت: 

مقدمه ای بر ثبت شرکت در هدف:ثبت هدف با تلاش بسیار سعی در ارئه بهترین خدمات در زمینه ثبت شرکت  را دارد و تمام خدمات مربوط به ثبت شرکت را در اسرع وقت ارئه می نماید باشد تا شما عزیزان و مشتریان گرامی از خدمات موسسه حقوقی ثبت هدف نهایت رضایت را داشته باشید.

حال به توضیحاتی درباره ثبت شرکت  و انواع شرکت ها  میپردازیم تا شما را به بهترین شکل جهت ثبت شرکت خود راهنمایی کنیم:

شرکت های تجاری جهت ثبت شرکت بر هفت بخش تقسیم می شود: شرکتهای سهامی شرکت با مسئولیت محدود شرکت تضامنی شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی شرکت تعاونی

شراکت بین دو یا چند نفر زمانی مورد تایید قرار میگیرد که به صورت حقوقی در اداره ثبت شرکتها ثبت گردد 

 

و شرکت برای ثبت شدن نیازمند حداقل دونفر نفر شریک می باشد و ۱۰۰۰٫۰۰۰  ریال سرمایه نیاز دارد

 

 لازم است بدانید :

 

هنگام اقدام جهت ثبت شرکت  خود، به مسائلی چون میزان سهام خود ، نوع سمت ها ، حق امضا و … بی توجهی نکنید.

جهت ثبت شرکت خود تنها شرایط حال حاظر  را در نظر نگیرید چرا که قطعا در آینده  ای دور یا نزدیک ،  شرکت شما اعتبار بیش تری پیدا میکند و سود

بیشتر به سمت  آن می آید.

به دراز مدت و اهداف بلند مدت خود فکر نمایید و تصمیم بگیرید تا دچار مشکلی نشوید

زمان ثبت شرکت شما ، حتی  یک سهم که سهمی شاید  کوچک به نظر آید اما به حساب می آید

و در آینده تاثیر در میزان سود شرکا و یا تصمیم گیری های شرکت خواهد داشت 

لذا کلیه موارد فوق باید میان شرکا  پیش از ثبت شرکت  ، حل و فصل شود تا در آینده دچار مشکل نشوند.

پس زمانی که قصد ثبت و راه اندازی شرکت خود را دارید ، حتما از مشاورین متخصص این زمبنه مشورت بگیرید (مشاوره رایگان هدف در خدمت شماست) تا درگیر مسائل ذکر شده نشوید ،

.موارد مالیاتی یا دعاوی حقوقی اتی و …. را حتما درنظر  بگیرید.

مقدمه ای بر ثبت شرکت