نوشته‌ها

مراحل اخذ کارت بازرگانی

مراحل اخذ کارت بازرگانی

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

اخذ کارت بازرگانی
بیانیه کارت کسب و کار – اخذ کارت بازرگانی – مراحل اخذ کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز برای صدور یک بیانیه ارائه دفاتر کسب و کار ثبت نام اداره ثبت شرکتها

. در ابتدا روش دفتر ثبت نام و مدارک مورد نیاز شرکت ذکر شده و روش محفظه مرحله دوم و الزامات اسناد و مدارک توصیف می کند.

سه برگ ثبت نام اعلام دفاتر کسب و کار، به اخذ کارت بازرگانی
دفاتر بسته تجارت (روزانه و کل) صدور گواهینامه در سال جاری و معامله بسته دفاتر، به اخذ کارت بازرگانی
یک کپی از شناسنامه (در صورتی که متقاضی یک فرد طبیعی است)، برای به دست آوردن یک کارت کسب و کار
آگهی کپی امکانات و تغییرات اخیر به آن (در صورتی که متقاضی یک نهاد قانونی است)، برای گرفتن کارت های کسب و کار
دریافت دفاتر بازرگانی به پرداخت هزینه ثبت نام برای گرفتن کارت های کسب و کار
اگر شرکت های رسمی و یا شخص است که توسط وکیل اصلی و یا فتوکپی سند رسمی اصلی وکالت انجام می شود، برای به دست آوردن یک کارت کسب و کار
موارد:

سه برگ دفاتر کسب و کار ثبت نام اعلام دایره فروش اوراق بهادار اداره ثبت مالکیت بر اساس شرکت های صنعتی خرید و تکمیل آن و فرم ضمیمه را امضا کنید.
برای گرفتن کارت های کسب و کار اشخاص حقوقی و دفاتر قانونی طبیعی (شبکه تماس با مطبوعات) داشته اند، به طوری که بسته به معاملات خود را به دفتر با تعداد مورد نیاز از صفحات (۵۰ برگ ۱۰۰ برگ و ۲۰۰ برگ و یا بالاتر) تولید اداره ثبت شرکتها دایره بسته
کارت کسب و کار در صورتی که متقاضی یک فرد طبیعی است لازم است به ارائه یک کپی از صفحه اول شناسنامه.
کارت کسب و کار در صورتی که متقاضی یک نهاد شرکت حقوقی تاسیس شده است ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات در این شرکت ضروری است.

اگر توسط یک وکیل انجام ارائه قدرت رسمی وکیل مورد نیاز است.
ارئه اظهار نامه به آرشیو سوابق و نسخه دیگر تحویل به رکورد متقاضی. این کار شده است با شرکت های ثبت اسناد دفتر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را مشاهده کنید به پایان رسید.
موارد قابل توجه دیگر برای گرفتن کارت های کسب و کار:

اعلام و امضا و دفاتر و سه کارت بازرگانی مهر و موم شده و برگ اعلامیه برای شرکت دست زدن به مهر این شرکت بر روی آن
وکالت امضا شده توسط وکیل مربوطه و مهر و موم از شرکت در صورتی که شرکت کارت زدن در مدیرعامل امضای است
£ ۵۰۰،۰۰۰ پرداخت هزینه حق الوکاله و ثبت نام سپرده شرکت ها و وکلا
ارائه یک کپی از گواهی تولد برای کارت شخصی و کپی شناسنامه و ارائه کپی از تمام مدارک شرکت و مدیرعامل روزنامه رسمی برای شرکت می باشد.
پس از تکمیل مدارک فوق را به شرکت در ایستگاه سه روز بعد به شرکت و دریافت اسناد و مدارک و اسناد مراجعه کننده به بالا به عنوان مراحل زیر را دنبال کنید.

فرم ها را برای نوع کارت کسب و کار و مجموعه را به شرکت تحویل و مورد گام های بعدی شما مشورت کنید.
اگر شرکت تازه تاسیس و حساب جاری نیز باید به عمل پرس و جو، و عدم وجود حساب جاری مدیرعامل باید سه ماه از افتتاح حساب داشته اند.
فرم د) جدا شده از اوراق بهادار و دفتر خانه، و اگر این شرکت در حال امضا و مهر و گواهی امضای شخصی از توافق.
کارت های شخصی ارائه دو مراجع با سابقه ۳ سال بازرگانان که کارت بازرگانی لازم است مگر اینکه متقاضی دارای مدرک لیسانس به ارائه مراجع است که (فرم ج) رخ می دهد می باشد.

پس از اتمام بالا همراه با مدارک زیر:

اتاق بازرگانی اشکال تایپ به طور کامل عنوان شده است توسط شرکت انجام می شود.
اصل و کپی مدارک و شواهد از تصویب اعتباری و اعتبار دولت، به ترک چک کردن از شخص یا مدیر عامل شرکت
معارفه ها اسناد اصلی و کپی از کارت های خود را و تایید خود  برای به دست آوردن کارت های تجاری
و کپی اصل تعهد را امضا و به رسمیت شناختن فرد یا دفتر مدیر عامل و مهر شرکت
مدارک ثبت و تایید شده توسط این شرکت بسته فاز اول شده است به شما داده شده است.
اصل و کپی گواهی دست تاریخچه سیستمهای مدیرعامل یا شخص
چهار قطعه عکس ۴ * ۶ بدون روتوش و کراوات
اصلی و دو نسخه از گواهی تولد خدمات مجوز مدیرعامل یا شخص متقاضی
اصلی و دو نسخه از سند و حتی سند صفحات سفید و نوسازی از این لایحه و برق و قبض تلفن
و با مقدار £ ۲۶۰،۰۰۰ نقدی به اتاق پس از اتمام اسناد مراجعه کننده به اخذ کارت بازرگانی.
اگر کارت کسب و کار باطل شده است؟

دیدن صفحات و اسناد و مدارک زیر آماده شد و تحویل داده است.

مدارک مورد نیاز برای کارت های لغو (حقوقی)

۲ شرکت خواستار نسخه
مفاصا حساب گواهی مالیات بر دارایی سال گذشته: اصلی و آن را کپی کنید
لغو اشتراک ۲ گرداند دفاتر تجاری اصلی
در دقیقه مجمع عمومی برای تعاونی ها و شرکت های دولتی جلسه ویژه هیئت مدیره برای شرکت های دیگر انحلال
تصویر روزنامه رسمی انحلال اعلام
کارت کسب و کار و یک کپی از صفحات اول و دوم
دفتر مرکزی از وزارت بازرگانی تصویب و اطلاع رسانی کارت برگزار خواهد شد.

 تمام شرایط فوق نیز به اشخاص خارجی اعمال می شود منتقل می شود.

توجه داشته باشید ۳٫ کارت های کسب و اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در صورت درخواست فرد از دست رفته را اعلام روزنامه کثیرالانتشار از دست دادن کافی است.

کارت کسب و کار  در مورد سرقت طبیعی و اشخاص حقوقی فقط درخواست یک روزنامه کثیرالانتشار و یک گواهی نامه از اداره اعلام کرد از دست رفته و به اندازه کافی است.

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

مراحل اخذ کارت بازرگانی