شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 صبح لغایت 5 بعد از ظهر
  • با ما تماس بگیرید

    021 - 88888 635

  • آدرس

    تهران، م ونک، خ عطار، خ نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پ 1، واحد 10

 مالیات چیست؟

مالیات چیست؟

مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور…
 رسیدگی مالیاتی

رسیدگی مالیاتی

مدیران و حسابداران باید با دقت خیلی زیاد متن صورت جلسه را مطالعه و دقیق فهرست مدارکی را که تحویل داده اند را بررسی و پس از اطمینان از تحویل و درج کلیه مدارک ارایه شده نسبت به امضاء صورت…
 تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه‌ مالیاتی در فرم‌های مصوب سازمان امور مالیاتی تکمیل می‌شود و در موعد مقرر به اداره‌ی امور مالیاتی محل اقامت شخص حقیقی یا اداره‌ی امور مالیاتی محل وقوع دفتر شخص حقوقی تحویل داده می‌شود.
 دفترنویسی

دفترنویسی

هرشرکت، موسسه و سازمانی که مشمول پرداخت مالیات باشد موظف است از سازمان امورمالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل گیرد. این دفاتر که به دفاتر قانونی شهرت دارند شامل سه دفتر (روزنامه، کل…