شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 صبح لغایت 5 بعد از ظهر
 • با ما تماس بگیرید

  021 - 88888 635

 • آدرس

  تهران، م ونک، خ عطار، خ نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پ 1، واحد 10

 ثبت شرکت کشتیرانی

ثبت شرکت کشتیرانی

ثبت شرکت کشتیرانی

وفق آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی، ثبت شرکت کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. به موجب این آیین نامه، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان گفته می شود که از طرف مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر شخصی که مجاز به اداره و بهره برداری کلی یا جزئی از کشتی است ، به فعالیت های مندرج در ماده ۲ این فصل اشتغال می یابد.

شرايط عمومي مديرعامل شرکت کشتیرانی

۱- تابعیت ایران
۲- حداقل سن ۲۵ سال
۳- انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم در صورت ضرورت
۴- عدم اشتغال به كار در دستگاه هاي دولتي ، مؤسسات عمومي غير دولتي و نيز شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد از سرمايه يا سهام آنها متعلق به مراجع مزبور باشد و نداشتن سمت مشابه در ساير شرکت ها .
۵- آشنايي به زبان انگليسي.

شرايط حرفه اي مديرعامل و مدير شعبه /نمایندگی

الف- شرايط مديرعامل
مديرعامل بايد داراي مدرك تحصيلي ليسانس با چهار سال سابقه ، فوق ديپلم با شش سال و يا ديپلم با هشت سال سابقه كار مفيد اجرايي در بخش عمليات كشتيراني و يا نمايندگي كشتيراني باشد .
تبصره: شرط مدرک تحصیلی برای مدیران عامل فعلی شرکت هایی که تا تصویب این آیین نامه مجوزهای مربوطه را از سازمان دریافت نموده اند، لحاظ نمی گردد.

ب- شرايط مدير شعبه/ نمایندگی
مدير شعبه/ نمایندگی بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و ۲ سال سابقه كار مفيد اجرايي در بخش عملیات کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و آشنا به زبان انگلیسی باشد.

ج : نحوه احراز شرايط: به منظور احراز سابقه كار مفيد ارائه يكي از مدارك ذيل ضروري است
تأييديه يا حكم كارگزيني يا بازنشستگي صادر شده دستگاه هاي دولتي يا عمومي كه مبين سوابق مرتبط اجرايي در آن دستگاه ها باشد .
روزنامه رسمي كشور مبني بر عضويت متقاضي به عنوان مديرعامل موضوع اين آيين نامه .
تأييديه سازمان تأمين اجتماعي يا مناطق آزاد و ويژه مبني بر اينكه متقاضي در شركت هاي موضوع اين آيين نامه اشتغال داشته و حق بيمه پرداخت نموده است .
تأييديه سابقه كار در خارج از كشور توسط سازمان هاي دولتي ، عمومي ، مراكز خصوصي معتبر در آن كشور با گواهي سفارت جمهوري اسلامي ايران.

تطبیق شرایط و الزامات

۱-كليه شركت ها اعم از شركت هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه مجوز فعاليت دريافت نموده اند يا شركت هايي كه بعداً مجوز دريافت خواهند نمود ، مكلفند به منظور جبران خسارات احتمالي ناشي از انجام وظايف و فعاليت هاي خود و كاركنان شان در اسكله ، اماكن و محوطه هاي بندري نسبت به سپردن تضمين به مبلغ پنجاه ميليون ريال اقدام نمايند .

۲- دارا بودن دفتر مركزي مستقل با كاربري اداري براي انجام فعاليت .

۳- دارا بودن دفتر شعبه/نمایندگی مستقل با كاربري اداري حداقل در یکی از بنادر مورد نظر براي انجام فعاليت .
تبصره : شرکت های نمایندگی کشتیرانی می توانند در سایر بنادری که دارای شعبه / نمایندگی نیستند از خدمات شرکت های دارای مجوز رسمی از سازمان یا شعب/نمایندگی شرکت های همکار ، استفاده نمایند.

۴-به منظور ساماندهي فعاليت شركت ها و ترغيب آنها به رعايت هر چه بهتر و بيشتر استانداردها و توجه به صلاحيت هاي تخصصي كاركنان و تجهيز امكانات ، سازمان نسبت به طبقه بندي شركت هاي موصوف براساس دستورالعملي كه با هماهنگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و به تصويب شورای عالی هماهنگی ترابری می رسد ، اقدام خواهد نمود . شركت ها مكلفند اطلاعات مربوطه را در اختيار سازمان قرار دهند.

۵-شركت ها بايد در سربرگ هاي مكاتباتي خود به فعاليت نمايندگي كشتيراني نيز اشاره نمايند.

۶-شركت ها موظفند تغيير مديرعامل ، مدیر شعبه / نمایندگی ، اعضاء هیأت مدیره ، اساسنامه و هر گونه تغيير در نشاني مـركز اصلي ، شعب/نمایندگی و تلفن شركت را قبل از انجام مراحل ثبت به اطلاع سازمان رسانده و تأييديه هاي لازم را اخذ نمايند .

۷- شركت ها موظفند دارندگان امضاي مجاز را رسماً به سازمان معرفي نمايند .

۸-تغيير مديرعامل ، اعضاء هيأت مديره و مدير شعبه/نمایندگی منوط به احراز شرايط مذكور در اين آيين نامه و اعلام به سازمان و تأييد آنها بر اساس ماده هشتم آيين نامه خواهد بود .

۹- شركت ها موظفند در به كارگماري كاركنان خود نهايت دقت را در رعايت دستورالعمل هاي مربوطه خصوصاً از نظر شرايط عمومي و حرفه اي به كار برده و بر نحوه عملكرد آنها بطور مستمر نظارت مؤثر به عمل آورند .

۱۰- مدیرعامل ، مدیر شعبه/نمایندگی و کاركنان عملياتي شرکت موظفند بر اساس دستورالعمل سازمان کلیه دوره های آموزشی و توجیهی لازم را با موفقیت طی نمايند .

تبصره ۱ : در صورتی که اشخاصی حضور در دوره های فوق الاشاره را ضروری ندانند می بایست تقاضای مکتوب خود را با ذکر دلایل و مستندات به اداره امور شرکت های سازمان و یا بنادر تابعه منعکس تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد.
تبصره۲ : نحوه ارزشيابي گواهينامه مؤسسات آموزشي ، چگونگي برگزاري آزمون كتبي ، عناوين و محتواي دوره هاي آموزشي مورد نياز به موجب دستورالعمل سازمان خواهد بود .

صدور مجوز فعالیت

صدور مجوز فعاليت در زمينه نمايندگي كشتيراني منوط به احراز صلاحيت هاي مذكور در اين آيين نامه و ارائه اساسنامه و مدارك ثبت و آخرين روزنامه رسمي كه مبين صلاحيت شرکت در زمینه فعاليت نمايندگي كشتيراني باشد ، خواهد بود .

تبصره ۱ : قبل از اعطاء مجوز فعاليت به منظور رعايت مقررات داخلي و مفاد آیین نامه بين المللي امنيت کشتی ها و تسهیلات بندری (ISPS-CODE ) مراتب از دفتر مركزي حراست سازمان و اداره حراست بنادر تابعه در مورد تایید مديرعامل ، اعضاء هيأت مديره و مدير شعبه/نمایندگی شركت هاي موضوع اين آيين نامه استعلام مي شود.

تبصره ۲ : در صورت عدم تأييد صلاحيت مديران شركت ، سازمان تكليفي به منظور صدور مجوز فعاليت نمايندگي كشتيراني نخواهد داشت . حراست سازمان يا اداره حراست بنادر تابعه مكلفند ظرف يك ماه نسبت به ارائه پاسخ اقدام نمايند . بديهي است چنانچه حراست سازمان يا اداره حراست بنادر تابعه به علت مفتوح بودن پرونده مديران شركت هاي موضوع اين آيين نامه در مراجع قضائي ، نظارتي و ساير مراجع قانوني ، قادر به ارائه پاسخ قطعي نباشند تا تعيين تكليف نهايي پرونده ، از صدور مجوز فعاليت خودداري خواهد شد .

تبصره ۳ : مرجع تشخيص کمي و کيفي صلاحيت و تجربه کارکنان ، تجهيزات عملياتي ، وسايل ايمني و ساير موارد مربوط به امکانات شرکت هاي موضوع اين آيين نامه ، سازمان خواهد بود .

تبصره ۴ : شرکت هاي موضوع اين آيين نامه رأساً نسبت به بازاريابي و عقد قراردادهاي مربوطه اقدام مي نمايند و سازمان هيچ گونه تعهد و مسووليتي در اين زمينه ندارد .

مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی عبارتند از:

 •  اصل اساسنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( ۲ نسخه )
 • اصل شرکتنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد. ( ۲ نسخه )
 • اصل اظهارنامه ( تقاضانامه ) که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( ۲ نسخه )
 • اصل صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( ۲ نسخه )
 • اصل صورتجلسه هیات مدیره، در صورت داشتن هیات مدیره ( ۲ نسخه )

وظایف شرکت های کشتیرانی

۱- انجام امور مربوط به ورود ، خروج و پاس كشتي ها در بنادر و حوزه مربوطه از قبيل اعلام نمايندگي به بندر ، درخواست ورود و خروج ، ليست جابجايي پرسنل كشتي ها ، ارائه اطلاعات مورد نياز بندر و پرداخت حقوق ، عوارض و هزينه هاي بندري متعلق به كشتي حسب مقررات مربوطه و تسويه حساب.
۲- تدارك خدمات مورد نياز كشتي و كاركنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده هاي آن.
۳- انجام ترتيبات لازم جهت تخليه ، بارگيري ، بارشماري و تحويل و تحول كالا ،كانتينر و مسافرحسب مورد از طريق اشخاص داراي مجوز فعاليت از سازمان .
۴- انجام ترتيبات لازم جهت تهيه و تكميل اسناد محموله هاي وارده و يا صادره از/ به بنادر به منظور انجام تشريفات گمركي از جمله تنظيم صورت جلسات كسر و اضافه تخليه و صدور ترخيصيه و تقاضاي اصلاح مانيفست .
۵- اخذ كرايه حمل و ساير مطالبات مربوط به كشتي ، كانتينر يا محموله و مسافر به نمايندگي از طرف کشتيراني مربوطه .
۶- بازاريابي در امور حمل و نقل دريايي و صدور اسناد حمل از طرف مؤسسه كشتيراني مربوطه .
۷- انجام تشريفات ترانزيت كالا اعم از ترانزيت داخلي ، خارجي و فعاليت هاي كارگزاري در مورد محمولاتي كه مقصد آن بندر ورودي نبوده و داراي مقصد داخلي و يا خارجي مشخص دیگری باشد.
ديگري باشد .
۸- رعایت موافقت نامه های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با موضوع این آیین نامه .
۹- اعلام کتبی نام و مشخصات خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی طرف قرارداد به سازمان.
۱۰- اعلام كتبي عضویت در انجمن های صنفی و یا اتحادیه های منطقه ای به سازمان.
۱۱- اعزام کارکنان براي طي دوره هاي آموزشي مرتبط .
۱۲- استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب به منظور تسهیل در انجام وظایف مقرر .
۱۳- شرکت های موضوع این آیین نامه مکلفند هنگام اخذ مجوز به سازمان گواهي نمايند که از کلیه مفاد این آیین نامه اطلاع حاصل نموده و متعهد به اجرای آنها می باشند .
۱۴- رعايت کلیه قوانين ، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي سازمان ، گمرك ، محيط زيست ،
مناطق ويژه اقتصادي – بندري ، مناطق آزاد تجاري و ساير مراجع ذيربط در زمينه مورد فعاليت .
۱۵- ساير فعاليت هايي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه توسط شركت نمايندگي كشتيراني انجام مي گردد .

چند نکته

۱٫ شركت هايي كه وضعيت آنها با اين آيين نامه مطابقت ندارد ، موظفند حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيـين نامه وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.در غير اين صورت مجاز به فعاليت نمي باشند.
۲٫ مدت اعتبار مجوز صادر شده چهار سال تمام است و تمديد آن منوط به احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه خواهد بود .
تبصره ۱ : شرکت هایی که فعال می باشند و به صورت سالیانه گزارش فعالیت خود را به امور شرکت ها ارائه می نمایند نیاز به تمدید مجدد مجوز فعالیت ندارند .
تبصره۲ : در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت سال دوم ، امور شرکت ها نسبت به صدور تذکر کتبی به شرکت اقدام می نماید .
تبصره۳: در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت در پایان سال سوم سازمان نسبت به لغو مجوز فعالیت اقدام می نماید .

 

موسسه ثبت هدف ، افتخار دارد در زمینه ی ثبت شرکت بهینه ترین خدمات را به متقاضیان محترم ارائه دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
شماره :۸۸۸۸۸۶۳۵-۰۲۱