شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 صبح لغایت 5 بعد از ظهر
 • با ما تماس بگیرید

  021 - 88888 635

 • آدرس

  تهران، م ونک، خ عطار، خ نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پ 1، واحد 10

 دلایل انحلال، انواع انحلال

دلایل انحلال، انواع انحلال

شرکت های تجاری چگونه منحل می شوند؟

بطور کلی انحلال شرکتها از چند طریق صورت می گیرد.

انحلال شرکتها یا از طریق مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی و به حکم دادگاه صورت می پذیرد، یا توسط ارکان تصمیم گیرنده شرکت ها صورت می گیرد، یا بوسیله صدور حکم ورشکستگی شرکت منحل می شود.

همچنین در مورد شرکت های تعاونی و شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران، بوسیله دستگاه های متولی و تصمیم گیرنده شرکت منحل می گردد.

لازم به ذکر است که کیفیت مربوط به انحلال و مقام تصمیم گیرنده انحلال شرکتها و حد نصاب آن در انواع شرکت های تجاری متفاوت است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت

الف) مدارک ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود.

 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه.
 • روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت.
 • اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است.
 • چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

ب) مدارک ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

 • روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت.
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه سهامداران، بازرسین و مدیر تصفیه.
 • اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا سهامداران، بازرسین و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است.
 • چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه سهامداران تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت سهامداران باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

ج) مدارک ثبت انحلال شرکت تضامنی

 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه.
 • روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت.
 • اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است.
 • چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

د) مدارک ثبت انحلال موسسه غیر تجاری

 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه.
 • روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت.
 • اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است.
 • چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

در پایان لازم به ذکر است از آنجائیکه انحلال شرکت و اقدامات و الزامات قانونی قبل و بعد از آن و ثبت انحلال شرکت از موارد بسیار مهم است که دارای تبعات قانونی و حقوقی متعددی است و از امور تخصصی حقوقی و ثبتی محسوب می شود.

پیشنهاد می نماییم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری باتجربه موسسه ما مشاوره حقوقی داشته باشید تا بتوانید بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ نمایید.

مراحل ثبت انحلال شرکت کدام است؟

۱- اولین گام از مراحل ثبت انحلال شرکت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصمیم به انحلال شرکت است

۲- پس از تصمیم گیری در این مورد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، همان مجمع باید اقدام به تعیین مدیر تصفیه نماید

نکته: از زمان انتخاب مدیر تصفیه، وظایف و اختیارات اعضاء هیئت مدیره شرکت خاتمه یافته تلقی می شود و مدیر تصفیه نماینده شرکت منحل شده و در حال تصفیه محسوب می شود.

۳- باید نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تصمیم به انحلال شرکت گرفته و مدیر تصفیه را نیز تعیین نموده است و به امضاء شرکاء و سهامداران شرکت و مدیرتصفیه رسیده است به همراه مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها از طریق باجه های پستی منتخب و بوسیله پست پیشتاز ارسال گردد.

۴- پس از بررسی پرونده توسط کارشناس مرجع ثبت شرکت ها چنانچه کلیه موارد قانونی رعایت شده باشد و مدارک نیز تکمیل باشد، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام به ثبت انحلال شرکت می نماید و در سامانه اداره ثبت شرکت ها به متقاضی اعلام می شود که به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و ضمن پرداخت هزینه های قانونی مربوط به ثبت انحلال شرکت ، ذیل دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید و مدارک را تحویل بگیرد.

نکته: در این مرحله مدیر تصفیه شرکت و یا وکیل دادگستری می توانند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند و اقدامات مندرج در بند ۴ را به انجام برسانند.

۵- پس از این مرحله باید ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیر الانتشار مربوط به آگهی های شرکت، آگهی شده و به اطلاع عموم مردم برسد.

۶- از این پس مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که در جهت تصفیه امور شرکت و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون و بدهی های شرکت به افراد خارج از شرکت و سهامداران و شرکاء است را انجام میدهد و در واقع نماینده شرکت منحل شده و در حال تصفیه محسوب می گردد.

۷- پس از ثبت انحلال شرکت در تمامی آگهی ها و اوراق و نوشتجات و اسناد شرکت، باید پس از نام شرکت عبارت “در حال تصفیه” ذکر گردد.

آثار انحلال شرکت چیست؟

مطابق با قانون تجارت، انحلال شرکت و ثبت انحلال شرکت آثار قانونی مهمی دارد:

۱- حفظ نام و اقامتگاه شرکت.

۲- تمام دارایی های شرکت در مالکیت خود شرکت باقی می ماند.

۳- اگر علت انحلال شرکت ورشکستگی نباشد، شرکت می تواند پس از انحلال و در زمان تصفیه، از دادگاه صالح درخواست صدور حکم ورشکستگی بنماید.

۴- مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی می تواند اقدام له انعقاد قرارداد و انجام معاملات جدیدی که برای پرداخت بدهی های شرکت لازم است، بنماید و چنین معاملاتی کاملا نافذ است.

۵- پس از انحلال شرکت، قابلیت تبدیل شرکت از نوعی به نوع دیگر از بین می رود، زیرا شخصیت حقوقی با همان نوع قبل از شرکت صرفا برای انجام امور تصفیه و پرداخت دیون و وصول مطالبات باقی می ماند و امکان تبدیل شرکت به نوعی دیگر از شرکت ها بطور کل از بین می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *