شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 صبح لغایت 5 بعد از ظهر
 • با ما تماس بگیرید

  021 - 88888 635

 • آدرس

  تهران، م ونک، خ عطار، خ نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پ 1، واحد 10

 دلایل ختم تسویه

دلایل ختم تسویه

دلایل ختم تسویه شرکت

دلایل مختلفی جهت منحل شمرده شدن یک شرکت و اعلام ختم تسویه شرکت وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • تمامی شرکت ها با هدف انجام فعالیت و یا خدمات خاصی از سوی موسس و یا موسسین آن ثبت و ایجاد می شود .
  اما هنگامی که موضوعی که شرکت به منظور انجام آن تشکیل شده است به پایان رسیده باشد و یا انجام آن فعالیت برای آنها غیر ممکن باشد شرکت منحل گشته و ختم تسویه شرکت برای آن اعلام می گردد .
 • برخی مواقع برای انجام فعالیت شرکت مدت زمان مشخص و محدودی تعیین می گردد .

در صورتی که مدت زمان تعیین شده برای انجام فعالیت مورد نظر منقضی گشته باشد شرکت ملزم به اعلام ختم تسویه می باشد .

لازم به ذکر می باشد چنانچه قبل از تاریخ انقضا مدت فعالیت، مجدداً زمان فعالیت آن تمدید گردد اعلام ختم تسویه شرکت نیاز نمی باشد .

 • در صورتی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید .
 • در بعضی از مواقع مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بر اساس دلایلی مشخص رای به انحلال شرکت را صادر می نمایند که در این شرایط نیز اعلام ختم تسویه شرکت ضروری می باشد .
 • در صورت صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی شرکت منحل خواهد گشت .

مراحل ختم تسویه شرکت

فرایند ختم تسویه شرکت براساس ضوابط و مقررات اتخاذ شده از جانب سازمان های ذی صلاح شامل مراحلی می باشد که در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود :

 • انجام وصول مطالبات شرکت .
 • پرداخت نمودن دیون شرکت .
 • نقد کردن دارایی های شرکت .
 • قسمت نمودن باقی مانده دارایی های شرکت میان شرکا جهت ختم تسویه شرکت

انجام امور مربوط به تسویه شرکت در زمان انحلال آن

با توجه به موارد اشاره شده در سطور بالا احتمالا این سوال در ذهن کاربران محترم نقش خواهد بست که انجام امور مربوط به ختم تسویه شرکت در زمان انحلال آن بر عهده چه فرد یا افرادی خواهد بود ؟

به منظور اداره شرکت در مدت فعالیت قانونی آن شخص یا اشخاصی تحت عنوان هیات مدیره جهت رسیدگی به امور مربوطه انتخاب می گردند و انجام امور و نظارت بر نحوه فعالیت شرکت را بر عهده خواهند گرفت اما این ماموریت با پایان یافتن فعالیت شرکت خاتمه می یابد .

پس از انحلال شرکت و مختوم گشتن فعالیت آن اصطلاحاً شرکت در حال تسویه نامیده شده و مدیریت و اداره آن بر عهده مدیر و یا مدیران تسویه خواهد بود مگر آنکه اساسنامه شرکت و یا مجمع عمومی فوق العاده تصمیم دیگری در این مورد اتخاذ نموده باشد .

توجه به این نکته ضروری می باشد که شرکت به محض انحلال در حال تسویه محسوب می ‌شود و می بایست در ادامه نام شرکت همه جا و در همه حال عبارت ” در حال تسویه ” عنوان گردد و نام مدیر یا مدیران تسویه در کلیه‌ اوراق و آگهی‌ های مربوط به شرکت قید گردد .

نشانی مدیر یا مدیران تسویه‌ همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود؛ مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌ العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد .

شایان ذکر می باشد که هر گاه تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیران تسویه و نشانی آن ها اتخاذ گشت این موضوع می بایست ظرف مدت پنج روز از طرف مدیران تسویه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد آگهی شود .

وظایف و دامنه اختیارات مدیران تسویه

مدیران تسویه شرکت نماینده قانونی شرکت در حال تسویه شناخته شده وصاحب کلیه اختیارات مربوط به شرکت مذکور خواهند بود .

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تسویه، اختیارات مدیران شرکت پایان پذیرفته و پروسه تسویه شرکت آغاز خواهد شد .

مدیران تسویه ملزم به تحویل و در اختیار گرفتن کلیه‌ ی اموال، دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت خواهند بود و بلافاصله پس از آن باید فرایند تسویه شرکت را عهده‌ دار شوند .

مدیران تسویه در طول مدت رسیدگی به امور مربوط به تسویه شرکت مسئول انجام دعوت از مجامع عمومی می باشند و می بایست مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت رعایت گردد .

شایان ذکر می باشد که درج تمامی دعوتنامه ها و اطلاعیه‌ هایی که مدیران تسویه برای صاحبان سهام منتشر می‌ نمایند در روزنامه‌ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ ها و آگهی‌ های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود، ضروری می باشد .

تا زمان خاتمه تسویه‌ شرکت، شخصیت حقوقی شرکت برای انجام امور مربوط به تسویه محفوظ خواهد بود و مدیران تسویه موظف به خاتمه دادن به امور جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی مورد نیاز باشد مدیران تسویه ملزم به انجام آن خواهند بود .

یقیناً هنگامی که شرکتی منحل می گردد بسیاری از امور مربوط به آن باقی مانده و نیازمند به پیگیری می باشد و همچنین شرکت مذکور ملزم به اجرای تعهدات خویش می باشد بنابراین شرکت نیاز به مدیری دارد که به امورات رسیدگی نماید و این از وظایف مدیر تسویه خواهد بود .

مدیرتسویه می بایست در اولین فرصت پیش آمده بیلان شرکت را تنظیم نموده و نفع و زیان آن را معلوم نموده و اعلام نماید تا شرکاء بدانند که نتیجه عملیات شرکت در چه مرحله ای می باشد .

ممکن است بخشی از دارائی نقدی موجود در شرکت درطول مدت انجام امور ختم تسویه شرکت مورد احتیاج نباشد .

مدیر تسویه ملزم می باشد که این دارایی را میان صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم نماید البته توجه داشته باشید در ابتدا بایستی حقوق بستانکاران لحاظ گشته و معادل بدهکاری شرکت که هنوز زمان باز پرداخت آن فرا نرسیده است مشخص شده باشد .

مدیر تسویه ملزم می باشد به منظور تقسیم دارائی شرکت میان صاحبان سهام چه درمدت پروسه تسویه و چه پس ازآن، شروع انجام امور مربوط به تسویه و دعوت از بستانکاران شرکت را قبلا سه مرتبه وهر مرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گردد آگهی کند و حداقل شش ماه ازتاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد .

لازم به ذکر می باشد که انتقال کل دارایی های شرکت در حال تسویه یا قسمتی از آن به مدیران تسویه و یا نزدیکان آنها ممنوع می باشد و از لحاظ قانونی باطل محسوب می گردد .

مدیران تسویه موظف می باشند طی مدت یک ماه پس ازختم تسویه شرکت مراتب را به سازمان ثبت شرکت ها اعلام کنند تا این موضوع به ثبت برسد و سپس در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت ازدفترثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد .

مدیران تسویه می بایست پس از اعلام ختم تسویه شرکت مبالغ باقی مانده را درحساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران به ودیعه گذاشته و فهرست اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی را که حقوق خود را باز پس گرفته اند نیزبه آن بانک ارائه نموده و مراتب را طی آگهی به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مذکور مراجعه نمایند .

پس ازسپری شدن ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تسویه شرکت هر مبلغ از وجوه که دربانک باقی مانده باشد درحکم مال بلاصاحب می باشد و ازطرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان مراحل قانونی جهت انتقال آن به محل خزانه دولت انجام خواهد گرفت .

دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تسویه شده می بایست تا مدت ده سال ازتاریخ اعلام ختم تسویه شرکت محفوظ بماند .

به این منظور مدیران تسویه موظف می باشند هم زمان با اعلام ختم تسویه شرکت به مرجع ثبت شرکتها، دفاترو اسناد و مدارک شرکت را نیز به سازمان ثبت شرکت ها تحویل نمایند تا از آن نگهداری شده و برای مراجعه اشخاص ذی نفع قابل دسترسی باشد.

همچنین باید توجه داشت که بستانکاران شرکت نمی توانند در طول مدت ختم تسویه شرکت برای وصول مطالبات خود به شرکاء مراجعه نمایند بلکه مرجع مورد نظر همان شرکت است چرا که اموال و دارایی شرکت مستقل از اموال و دارایی شرکاء محسوب می شود.